Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Azoty pod lupą – solidny 2022 r. i duże wyzwania przed spółką [Analiza]

Skomentuj artykuł
Źródło: grupaazoty.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat spółki Azoty, przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Co zawiera analiza?

 1. Informacje o Spółce
 2. Model biznesowy
 3. Otoczenie rynkowe
 4. Analiza finansowa
 5. Perspektywy rozwoju
 6. Wybrane czynniki ryzyka
 7. Podsumowanie

Informacje o Spółce

Grupa Azoty to jedna z najważniejszych firm działającej w branży chemicznej w Polsce oraz Unii Europejskiej. W skład grupy wchodzą inne podmioty m.in. notowane na giełdzie Grupa Azoty Puławy, jak również Grupa Azoty Police. Szczegółowe informacje na temat rozlokowania spółek zależnych widać na wykresie poniżej. Jednak nie jest to firma, która sprzedaje swoje produkty tylko nad Wisłą. Do pomocy w zagranicznej sprzedaży swoich produktów służy spółka COMPO EXPERT, która ma placówki sprzedażowe rozlokowane zarówno w Europie jak i na innych kontynentach. Swoje placówki COMPO EXPERT ma m.in w Azji (Malezja, Indie, Chiny) czy obu Amerykach (Meksyk, Stany Zjednoczone, Brazylia).

 

Źródło: Grupa Azoty

 

Grupa Azoty ma zakłady produkcyjne rozlokowane w większości w Polsce. Oprócz tego firma ma także zakłady w Niemczech oraz Hiszpanii. Wadą spółki jest to, że nie ma zakładów produkcyjnych poza UE. W efekcie musi spełniać normy emisyjne, które podnoszą koszty produkcji. W związku z tym produkty spółki są praktycznie nieznane na rynkach azjatyckich.

 

Źródło: Grupa Azoty

Model biznesowy

Grupa Azoty ma zdywersyfikowaną działalność, którą można podzielić na segmenty:

 • Agro
 • Chemia
 • Tworzywa
 • Energetyka i pozostałe

 

Źródło: Grupa Azoty

Segment Agro

Dla analizowanej firmy najważniejszym obszarem działalności są nawozy mineralne. Służą one jako nawozy dla producentów żywności.

 

Regularne używanie azotu pomaga w zwiększeniu wydajności produkcji rolnej. Widoczne jest to na wykresie poniżej. Jeśli rolnik przestanie używać nawozów azotowych przez rok, to wydajność z hektara spada o ponad 40%. W długim terminie zbiory stają się niższe o ponad 80%.

 

Źródło: YARA International

 

Brak nawozów powoduje, że rośliny wolniej rosną oraz mają większe problemy z odpornością. Brak azotu, fosforu oraz potasu powoduje, że łatwiej zapadają w choroby albo pleśnieją.

 

Źródło: YARA International

 

Największe zapotrzebowanie na nawozy jest w okresie wiosennych aplikacji. Obserwowane od wielu miesięcy wysokie ceny nawozów zmusiły odbiorców do zmiany modelu dokonywania zakupów. W efekcie przekładają oni zamówienia na późniejszy termin oraz zmniejszają wolumeny zakupów. Grupy Azoty stara się zarządzać cyklicznością sprzedaży:

 • całorocznych dostaw do sieci dystrybucyjnych;
 • częściowa dywersyfikacja geograficzna (inny cykl siewny co widać na wykresie powyżej.

 

Źródło: YARA International

 

Rentowność tego segmentu zależy od:

 • Ceny żywności — im są wyższe, tym odbiorcom bardziej opłaca się zwiększać zakupy nawozów.
 • Ceny surowców — do produkcji nawozów potrzebne są surowce, które firma musi przetworzyć. Wzrost surowców podnosi koszty produkcji, co może obniżyć popyt ze strony odbiorców (obniżenie opłacalności produkcji żywności).
 • Koszty energii — jest to również kluczowy aspekt. Wyższe koszty energii (elektrycznej, gazu ziemnego) podnoszą koszty produkcji, co odbija się na marży biznesu.
 • Konkurencji z Azji — rynek europejski jest pod presją konkurencji z Azji, która często ma niższe koszty produkcji niż producenci tacy jak Azoty. Im większy import nawozów z Azji, tym większa presja rynkowa na obniżenie cen.

 

Jak wygląda koszt produkcji podstawowego surowca do produkcji nawozów, czyli amoniaku? Najważniejszym kosztem w produkcji amoniaku jest gaz ziemny. Przyjmuje się, że dla produkcji jednej tony amoniaku potrzebne jest 36 MMBtu gazu ziemnego.

 

Źródło: YARA International

 

Koszty amoniaku stanowią także największą składową produkcji moczniku. Produkcja mocznika jest bardzo uzależniona od ceny gazu ziemnego. Wynika to z tego, że cena amoniaku jest pochodną cen gazu ziemnego. Jednocześnie gaz jest potrzebny do dalszej obróbki amoniaku.

 

Źródło: YARA International

 

W skład oferty produktowej segmentu Agro wchodzą:

 • nawozy azotowe,
 • nawozy wieloskładnikowe,
 • nawozy specjalistyczne.

 

Nawozy azotowe to inaczej nawozy jednoskładnikowe. Jak nietrudno się domyślić jest to nawóz, który wykorzystuje azot jako podstawowy składnik odżywczy roślin. Wśród nawozów azotowych można wymienić: mocznik, saletrę amonową.

 

Nawozy wieloskładnikowe. Są to nawozy potrzebne do nawożenia, które wykorzystują przynajmniej dwa z trzech kluczowych składników: azot (N), fosfor (P), potas (K).

 

Nawozy specjalistyczne są produktami niszowymi, które spełniają kluczowe funkcje w nawożeniu. Są to więc rozwiązania dopasowane do specjalistycznych oczekiwań klientów.

 

Produkcja nawozów odbywa się w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach, Gdańsku, Chorzowie oraz Niemczech i Hiszpanii. Grupa Azoty jest drugim co do wielkości producentem nawozów mineralnych w Unii Europejskiej.

 

Źródło: Grupa Azoty

 

Na wykresie powyżej widać wzrost notowania cen nawozów. Nie wszystkie rosły w jednakowym tempie. Największe wzrosty zaczęły się w IV Q 2021 i I Q 2022. Zbiegło się to ze wzrostem cen gazu. Od II kwartału ceny nawozów przestały rosnąć. W przypadku siarczanu amonu i mocznika wzrosty były znacznie słabsze niż w przypadku saletry amonowej, saletrzaka czy amoniaku.

Nawozy azotowe

Nawozy azotowe nie oznaczają, że sam nawóz składa się wyłącznie z azotu. Są także nawozy azotowe wymieszane z siarką, które również spółka zalicza do nawozów azotowych. Są to m.in. siarczanoazotan amonu czy mieszanki mocznika z siarczanem albo siarczanem amonu. Azoty produkują także RSM, czyli nawozy azotowe płynne.

Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP)

Powstają w wyniku połączenia azotu, fosforu i potasu w różnych proporcjach. W skład tych nawozów wchodzą jeszcze dodatkowe składniki potrzebne roślinom: magnez, siarka, wapń, bor czy cynk. Grupa Azoty posiada około 40 różnych nawozów wieloskładnikowych. Najważniejszymi produktami spółki są: Polifoska®, Polidap®, Superfosfat, Amofoska®. W tej grupie produktów wchodzą także nawozy produkowane na specjalne zamówienie klienta.

Nawozy specjalistyczne

Nawozy specjalistyczne są głównie przeznaczone dla sektora owocowo — warzywnego i ogrodniczego. Ten typ nawozów jest tworzony, aby spełnić wymagania potrzebne do uprawy określonych roślin. Z reguły nawozy te mają w sobie podstawowe składniki NPK (azot, fosfor, potas). Dodatkowo zawarte są tam także inne składniki pokarmowe i mikroelementy.

 

Na wykresie poniżej widać, że Grupa Azoty ma jeden z największych potencjałów do produkcji nawozów mineralnych. W Unii Europejskiej bezkonkurencyjna jest firma Yara. Spółka Yara International jest notowana na norweskiej giełdzie i jednym z głównych akcjonariuszy jest norweski rząd.

 

Źródło: Grupa Azoty

 

Segment Nawozy wygenerował w Grupie największe przychody na poziomie 15,1 mld zł i osiągnął marże EBITDA na poziomie 9,0%. Mimo wyższej ceny surowców (m.in. gazu ziemnego) spółce udało się delikatnie poprawić marżę, co wynikało m.in. z przerzucenia kosztów na klienta.

 

Źródło: opracowanie własne

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII

Zwolennik inwestowania w wartość. Przez kilka lat zatrudniony w funduszu inwestycyjnym na stanowisku Analityka Inwestycyjnego. Uważa, że przy inwestowaniu nie należy kierować się emocjami, tylko zdrowym rozsądkiem. Pasjonat piłki nożnej i rynków finansowych.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie