Chat with us, powered by LiveChat

Dysponujemy 10 prototypami testów diagnostycznych dla nowotworów – wywiad z Grzegorzem Stefańskim, Prezesem Zarządu Urteste

© Phonlamaiphoto - stock.adobe.com

Na pytania zadane przez SII odpowiedział Grzegorz Stefański, prezes i współzałożyciel Urteste S.A.

 

Piotr Cieślak, SII: Urteste zadebiutowało na rynku NewConnect w październiku 2021 r. Czy debiut na rynku publicznym z perspektywy czasu był słuszną decyzją i pomógł w rozwoju spółki? Co udało się spółce osiągnąć od tego czasu?

 

Grzegorz Stefański, prezes i współzałożyciel Urteste S.A.: Decyzję o debiucie na NewConnect oceniamy pozytywnie. Dzięki środkom pozyskanym z IPO znacząco rozwinęliśmy naszą platformę technologiczną do wczesnej diagnostyki nowotworów i zrealizowaliśmy kilka istotnych kamieni milowych. W ciągu niespełna 2 lat zrealizowaliśmy wszystkie cele przedstawione inwestorom podczas poprzedniej emisji akcji. Zakończyliśmy dwa eksperymenty medyczne w grupie blisko 500 uczestników, które potwierdziły bardzo wysokie parametry czułości i swoistości testów na raka trzustki (projektu PANURI) i raka prostaty (EASY-TEST). Uruchomiliśmy również laboratorium badawczo-rozwojowe. Ponadto sukcesywnie poszerzamy portfolio testów onkologicznych i obecnie dysponujemy 10 prototypami testów diagnostycznych dla nowotworów odpowiadających łącznie za blisko 60% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami (rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka). Nawiązaliśmy współpracę z doświadczonym doradcą transakcyjnym – firmą Clairfield Partners odpowiedzialną za przygotowanie nas do transakcji partneringowej.

 

Spółka zdecydowała się wydłużyć do 4 mają zapisy na akcje serii E w trwającej ofercie publicznej. Z czego wynika ta decyzja?

Na decyzję wpłynęły ostatnio powstałe zdarzenia w spółce, o których informowaliśmy rynek w raportach bieżących tj. podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji celów inwestycyjnych oraz podpisanie umowy inwestycyjnej z Twiti Investments Limited. Nasz akcjonariusz w przypadku, gdy Spółka w ramach oferty publicznej akcji serii E oraz możliwych do uzyskania kwot z dotacji i grantów publicznych nie pozyska środków pokrywających finalne koszty projektu PANURI (tj. koszty przeprowadzenia badań klinicznych projektu, sfinansowanie procesu certyfikacji wyrobu medycznego oraz sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium Spółki w zakresie związanym z projektem PANURI ponoszonych przez Spółkę do końca 2025 roku), dokapitalizuje Spółkę brakującą kwotą. Wsparcie Twiti daje nam duży komfort dalszego dynamicznego rozwoju spółki, co w konsekwencji powinno znacząco przybliżyć nas do etapu komercjalizacji projektu. Umowa z Twiti stanowi dla Urteste dodatkowe zabezpieczenie.

 

W swoim portfolio spółka posiada dwa projekty PANURI i MULTI-CANCER. Na jakim etapie rozwoju są obecnie oba ww. projekty? Jakie są plany względem ich dalszego procesu badawczego i rozwojowego?

 

PANURI jest naszym najbardziej zaawansowanym projektem. Przeprowadzony w tym projekcie eksperyment medyczny wykazał bardzo wysoką czułość i swoistość testów na poziomie odpowiednio: 95,6% i 95,5%. Eksperyment przeprowadzony został przez niezależną firmę CRO (Contract Research Organization) oraz niezależne laboratorium diagnostyczne w grupie 322 pacjentów. Badanie kliniczne w projekcie PANURI planujemy rozpocząć w II połowie 2023 r. i zakończyć w I połowie 2025 r. PANURI będzie też pierwszym projektem gotowym do komercjalizacji. Z kolei w projekcie MULTI-CANCER do końca 2023 r. planujemy opracować prototypy testów dla kolejnych 5 nowotworów: przełyku, piersi, chłoniaka, białaczki oraz glejaka. Z końcem 2023 r. w naszym portfolio chcemy posiadać 15 testów diagnostycznych dla najczęściej występujących nowotworów. W tym projekcie badania kliniczne chcemy rozpocząć w 2025 r. Szacujemy, ze będą one już finansowane z środków pochodzących z transakcji partneringowej dotyczącej projektu PANURI. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że przyjęta polityka dywidendowa Urteste zakłada wypłatę dywidendy w wysokości od 40% do 60% zysku netto.

 

Tak jak Pan wspomniał Panuri jest priorytetowym projektem Urteste jest PANURI. Czy planowane jest w przypadku tego projektu zawarcie umów partneringowych?

 

Tak. Model biznesowy Urteste zakłada sprzedaż pełnych praw lub licencji na technologię. Naszym celem jest zawarcie transakcji partneringowej dotyczącej projektu PANURI z globalną firmą najpóźniej do 2025 r. Aby przygotować się optymalnie do procesu komercjalizacji i zmaksymalizować możliwości zawarcia partnerstwa strategicznego, nawiązaliśmy współpracę z doradcą transakcyjnym, firmą Clairfield Partners. Wspólne działania będą obejmować m.in. sporządzenie niezbędnych materiałów oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z sektora wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro. Ponadto Clairfield będzie wspierał Urteste w organizacji procesu due diligence, kształtowaniu strategii negocjacyjnej i koordynowaniu procesu rozmów związanych z potencjalną transakcją.

 

Czy w obecnych warunkach rynkowych, trudno jest pozyskać umowy partneringowe dla takich projektów? Jak duże jest zainteresowanie dużych podmiotów takimi projektami?

 

Okres pandemii COVID-19 przyniósł wielu firmom medycznym bardzo duże zyski. Na rynku medycznym widać, że duża część z tych firm aktywnie szuka sposobności do inwestycji w nowe projekty i technologie. Sektor diagnostyki onkologicznej, w którym funkcjonuje Urteste jest obecnie bardzo pożądanym obszarem na świecie. Znacząco rosną nakłady inwestycyjne firm farmaceutycznych oraz administracji publicznych. Według danych firmy Illumina globalny rynek testów onkologicznych Next Generation Sequencing będzie w kolejnych latach rósł średniorocznie o kilkadziesiąt procent i w 2035 r. jego wartość osiągnie 75 mld USD. Najbardziej dynamicznie rosnącą częścią tego rynku będzie screening, czyli ten obszar, w którym pozycjonowane będą również testy Urteste. Potwierdzają to również transakcje M&A, które sięgają najczęściej setek milionów dolarów amerykańskich. Wyraźnie dostrzegamy, że nasza technologia bardzo dobrze wpisuje się w ten globalny trend.

 

Czy istnieją już na świecie podobne rozwiązania do wykrywania nowotworów do tych nad którymi pracuje spółka? Ewentualnie, czy prowadzone są badania nad stworzeniem podobnych rozwiązań do wykrywania nowotworów?

 

Większość spółek, które pracują nad rozwiązaniami diagnostycznymi w onkologii jako materiał diagnostyczny wykorzystują krew lub materiał pozyskany przez biopsję, co jest metodą bardziej kosztowną i inwazyjną niż w przypadku naszych testów, w których wykorzystujemy próbki moczu. Ponadto większość firm bada obecność enzymów proteolitycznych, co jest zadaniem bardzo trudnym. My natomiast badamy aktywność tych enzymów, która towarzyszy rozwojowi nowotworów i jest możliwa do zaobserwowania na bardzo wczesnych etapach rozwoju nowotworów. To odróżnia nas od innych firm, czy zespołów naukowych. Według naszej wiedzy jesteśmy w tym zakresie najbardziej zaawansowani na świecie wśród zespołów, które się ujawniły. Jesteśmy na dobrej drodze, aby testy Urteste spełniały wszystkie cechy testów przesiewowych, które powinny być: tanie, bezinwazyjne, proste i szybkie pod względem interpretacji wyników oraz powinny mieć wysokie parametry czułości i swoistości.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie