Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Ailleron, CCC i więcej

Skomentuj artykuł
Źródło: corporate.ccc.eu

W maju zwracamy uwagę na spółki, które opublikują raporty z wynikami za I kw. 2023 roku.

 

Ailleron

Segment Fintech od dawna kuleje w Grupie Ailleron, głównie za sprawą kontraktów w obszarze corporate banking i przypominanym po raz nty nierentownym kontrakcie z Pekao. Na ostatniej konferencji przedstawiciele spółki ponownie zwrócili uwagę, że kluczowa faza kontraktu została zakończona i nie powinien on generować już takich strat. Pod tym kątem zwracamy uwagę na niską bazę z I kw. 2022 roku, w którym to segment odnotował stratę rzędu 2,7 mln zł. Poprawa na tym poziomie powinna pozytywnie przełożyć się na wyniki grupy, a także na poziom zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Jednocześnie po zawirowaniach na poziomie kosztów sprzedaży z IV kw. 2022 roku raport spółki za I kw. 2023 roku powinien dać sporą dawkę informacji dla inwestorów. Jego publikacja planowana jest na 30 maja.

 

Wyniki za IV kw. 2022 roku analizowaliśmy w materiale Ailleron – mocne IT i kulejący Fintech.

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Ailleron za poprzednie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Przychody ze sprzedaży 54 068 38 965 46 238 60 199 71 430 76 709 101.696 111.698 123.127
Wynik brutto na sprzedaży 19 033 11 666 13 452 17 626 27 747 22 343 24 301 36 836 28 993
Wynik na sprzedaży 7 626 4 171 4 695 6 376 12 317 9 784 7 001 15 402 19 086
Wynik operacyjny 7 343 4 147 4 453 6 514 12 412 9 407 7 029 15 520 15 975
Wynik brutto 7 526 2 714 4 653 5 766 12 591 6 178 10 830 17 002 14 365
Wynik netto 5 802 1 780 2 296 3 989 9 053 3 969 8 522 12 296 14 263
Wynik netto PD 5 802 1 780 100 1 020 4 470 -666 2 970 5 623 5 486
 
Marża brutto na sprzedaży 35,2% 29,9% 29,1% 29,3% 38,8% 29,1% 23,9% 33,0% 23,5%
Marża na sprzedaży 14,1% 10,7% 10,2% 10,6% 17,2% 12,8% 6,9% 13,8% 15,5%
Marża operacyjna 13,6% 10,6% 9,6% 10,8% 17,4% 12,3% 6,9% 13,9% 13,0%
Marża brutto 13,9% 7,0% 10,1% 9,6% 17,6% 8,1% 10,6% 15,2% 11,7%
Marża netto 10,7% 4,6% 5,0% 6,6% 12,7% 5,2% 8,4% 11,0% 11,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

CCC

Na początku maja spółka powinna opublikować wstępne szacunki wyników za I kw. roku obrotowego 2023/2024 (rok obrotowy zaczyna się w lutym i kończy w styczniu). IV kw. 22/23 był trudnym okresem dla grupy, głównie dla segmentu e-commerce: eobuwie odnotowało 37,5 mln zł straty wobec 38,3 mln zł zysku przed rokiem. Dla odmiany, segment stacjonarny zaczął sobie radzić o wiele lepiej: segment CCC osiągnął 59,3 mln zł zysku wobec 50,7 mln zł straty rok wcześniej. Przedstawiciele zwrócili uwagę, że I kw. 23/24 będzie trudny, jednak oczekują poprawy już od II kw. 23/24. Przedstawili także dośc ambitne prognozy na cały rok, które przedstawia poniższy sladj z prezentacji spółki. Niedawno emitent pozyskał także 500 mln zł z zapowiadanej już w listopadzie ubiegłego roku emisji akcji. Spółka zakłada oddłużenie w drugiej połowie roku.

 

Źródło: emitent.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy CCC za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Przychody ze sprzedaży 1 398 1 428 2 048 2 071 2 045 1 882 2 377 2 422 2 442
Wynik brutto na sprzedaży 588 618 973 1 027 957 923 1 129 1 163 1 050
Wynik na sprzedaży -159,5 -105,7 81,5 58,0 -98,1 -24,8 101,9 44,9 50,8
Wynik operacyjny -166,4 -101,1 79,6 73,1 -47,7 -56,5 31,3 24,0 -50,1
Wynik brutto -237,1 -132,5 43,8 32,0 -97,2 -154,5 -57,3 -65,0 -122,1
Wynik netto -295,1 -133,8 42,0 12,3 -141,5 -160,1 -54,1 -75,3 -154,4
   
Marża brutto na sprzedaży 42,1% 43,3% 47,5% 49,6% 46,8% 49,0% 47,5% 48,0% 43,0%
Marża na sprzedaży -11,4% -7,4% 4,0% 2,8% -4,8% -1,3% 4,3% 1,9% 2,1%
Marża operacyjna -11,9% -7,1% 3,9% 3,5% -2,3% -3,0% 1,3% 1,0% -2,1%
Marża brutto -17,0% -9,3% 2,1% 1,5% -4,8% -8,2% -2,4% -2,7% -5,0%
Marża netto -21,1% -9,4% 2,1% 0,6% -6,9% -8,5% -2,3% -3,1% -6,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie