Chat with us, powered by LiveChat

Ailleron – mocne IT i kulejący Fintech

Skomentuj artykuł
© MH - stock.adobe.com

Grupa Ailleron opublikowała raport za IV kw. 2022 roku. Segment outsourcingu usług IT odnotował kolejny, bardzo mocny kwartał. Słabsze rezultaty w dalszym ciągu wykazuje segment Fintech, choć warto zaznaczyć, że wyniki były obciążone także zdarzeniami jednorazowymi.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Ailleron za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Przychody ze sprzedaży 54 068 38 965 46 238 60 199 71 430 76 709 101.696 111.698 123.127
Wynik brutto na sprzedaży 19 033 11 666 13 452 17 626 27 747 22 343 24 301 36 836 28 993
Wynik na sprzedaży 7 626 4 171 4 695 6 376 12 317 9 784 7 001 15 402 19 086
Wynik operacyjny 7 343 4 147 4 453 6 514 12 412 9 407 7 029 15 520 15 975
Wynik brutto 7 526 2 714 4 653 5 766 12 591 6 178 10 830 17 002 14 365
Wynik netto 5 802 1 780 2 296 3 989 9 053 3 969 8 522 12 296 14 263
Wynik netto PD 5 802 1 780 100 1 020 4 470 -666 2 970 5 623 5 486
 
Marża brutto na sprzedaży 35,2% 29,9% 29,1% 29,3% 38,8% 29,1% 23,9% 33,0% 23,5%
Marża na sprzedaży 14,1% 10,7% 10,2% 10,6% 17,2% 12,8% 6,9% 13,8% 15,5%
Marża operacyjna 13,6% 10,6% 9,6% 10,8% 17,4% 12,3% 6,9% 13,9% 13,0%
Marża brutto 13,9% 7,0% 10,1% 9,6% 17,6% 8,1% 10,6% 15,2% 11,7%
Marża netto 10,7% 4,6% 5,0% 6,6% 12,7% 5,2% 8,4% 11,0% 11,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Ostatni kwartał 2022 roku był dla Grupy Ailleron mieszany. Z jednej strony grupa dalej zwiększała skalę działalności. Z drugiej pierwsza marża spadła do historycznie niskiego poziomu, pojawiły się istotne zdarzenia jednorazowe obciążajace zyski, a efektywna stopa podatkowa ukształtowała się na poziomie poniżej 1%.

 

Przychody Grupy wyniosły 123,1 mn zł w IV kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 72,4% rdr. Zysk brutto na sprzedaży sięgnał 29 mln zł i był zaledwie 4,5% wyższy rdr. Procentowa marża spadła do 23,5%, co na tle odczytów z poprzednich kwartałów jest niską wartością (najniższą na zaprezentowanym poniżej wykresie). Pomimo tego zysk na sprzedaży wzrósł o 55% rdr., do 19,1 mln zł,. Co ciekawe, koszty sprzedaży w IV kw. 2022 roku wyniosły zaledwie 891 tys. zł podczas gdy w poprzednich kwartałach oscylowały w okolicach 5-7 mln zł. Jako operacyjne koszty jednorazowe grupa podała koszty związane z transakcjami M&A w spółce zależnej Software Minds, które oszacowano na około 4 mln zł.

 

Zysk operacyjny był obciążony zdarzeniami jednorazowymi, pozostałe koszty operacyjne sięgnęły 3,2 mln zł, a istotną kontrybucję do nich miały odpisy na projektach RoboWealth i Chatbot na łączną kwotę 1,9 mln zł. Ponadto, grupa odnotowała ujemne przychody finansowe na poziomie 2,3 mln zł (obniżyły wynik brutto), a także ujemne koszty finasnowe na poziomie 0,7 mln zł (podwyższyły wynik brutto). Zysk brutto wyniósł 14,4 mln zł w IV kw. 2022 roku, podobnie jak zysk netto, który sięgnął 14,3 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 5,5 mln zł i choć był wyższy niż przed rokiem to okazał się niższy niż w III kw. 2022 roku, kiedy było to 5,6 mln zł. W prezentacji grupa podała, że zysk netto PD oczyszczony o zdarzenia jednorazowe (odpisy i koszty M&A) wyniósłby 8,5 mln zł w IV kw. 2022 roku.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto podmiotu dominującego (tys. zł)  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie