Chat with us, powered by LiveChat

Comp – mocny segment IT w 4Q22

Skomentuj artykuł
© EwaStudio - stock.adobe.com

Grupa Comp zamknęła IV kw. 2022 roku ze stratą netto na poziomie 2 mln zł. Jednak operacyjnie kwartał wypadł znacznie lepiej.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Comp za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Przychody ze sprzedaży 311.268 171.433 239.505 162.878 241.149 128.901 162.624 197.522 261.508
Wynik brutto na sprzedaży 74 541 54 252 85 046 45 922 61 673 36 384 44 747 53 847 83 725
Wynik na sprzedaży 21 895 14 820 40 455 6 744 9 964 -2 354 3 858 11 358 19 869
Wynik operacyjny 17 844 16 053 36 001 10 718 8 075 -1 880 3 514 10 479 15 134
Wynik brutto 15 671 14 145 33 727 9 197 -391 -4 672 -2 746 8 292 7 889
Wynik netto 8 997 10 254 24 591 2 352 -2 214 -3 524 -7 256 4 202 -2 025
Wynik netto PD 9 329 10 646 23 294 3 269 -1 231 -2 059 -4 937 5 411 1 224
 
Marża brutto na sprzedaży 23,9% 31,6% 35,5% 28,2% 25,6% 28,2% 27,5% 27,3% 32,0%
Marża na sprzedaży 7,0% 8,6% 16,9% 4,1% 4,1% -1,8% 2,4% 5,8% 7,6%
Marża operacyjna 5,7% 9,4% 15,0% 6,6% 3,3% -1,5% 2,2% 5,3% 5,8%
Marża brutto 5,0% 8,3% 14,1% 5,6% -0,2% -3,6% -1,7% 4,2% 3,0%
Marża netto 2,9% 6,0% 10,3% 1,4% -0,9% -2,7% -4,5% 2,1% -0,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Comp wypracowała 261,5 mln zł przychodów w IV kw. 2022 roku, co było wynikiem o 8,4% lepszym rdr., choć było to mniej niż 311,3 mln zł w IV kw. 2020 roku. Mocnej poprawie uległa za to marża brutto na sprzedaży, która wyniosła aż 32% (w zapreentowanym horyzoncie czasowym lepszy wynik jedynie w II kw. 2021 rok, kiedy kończył się istotny dla emitenta etap fiskalizacji online). W efekcie zysk brutto na sprzedaży wyniósł 83,7 mln zł i był o 35,8% wyższy rdr., a także wyższy niż 74,5 mln zł w IV kw. 2020 roku. Zysk na sprzedaży wyniósł natomiast 19,9 mln zł i był o 99,4% wyższy rdr., jednak nieco niższy niż 21,9 mln zł w IV kw. 2020 roku. Na kolejne pozycje wynikowe istotny wpływ miały różnego rodzaju obciążenia, jak m.in. rstrukturyzacja spółki zależnej Elzab. Choć IV kw. 2022 roku zakończył się stratą netto na pziomie 2 mln zł, to wynik netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego był dodatni na poziomie 1,2 mln zł. 

 

W całym 2022 roku Grupa Comp osiągnęła 750,6 mln zł przychodów (-8,6% rdr.), 218,7 mln zł zysku brutto na sprzedaży (-12,1% rdr.), 32,7 mln zł zysku na sprzedaży (-49,3% rdr.), 8,6 mln zł straty netto (wobec 35 mln zł zysku przed rokiem) oraz 8,3 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 36 mln zł rok temu). Warto także odnotować, że zysk EBITDA wyniósł 74,1 mln zł kształtując się w górnej granicy prognozy spółki na poziomie 70-75 mln zł.

 

O grupie pisaliśmy także pod koniec ubiegłęgo roku w analizie: Comp – zmiana momentum wynikowego na horyzoncie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie