Chat with us, powered by LiveChat

Comp – zmiana momentum wynikowego na horyzoncie?

Skomentuj artykuł
© ArtemisDiana - stock.adobe.com

Na razie 2022 rok nie jest specjalnie udany dla Grupy Comp. Dwa pierwsze kwartały przyniosły straty. III kw. zamknął się dodatnim wynikiem na poziomie 4,2 mln zł, i choć był lepszy niż przed rokiem to w dłuższej perspektywie nie prezentuje się tak dobrze. Jeśli jednak wyniki kolejnych okresów podążą „za strategią”, to momentum może się odwracać w kolejnych latach.

 

Poniższy materiał wideo przedstawia Grupę Kapitałową Comp.

 

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Comp za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 156.509 311.268 171.433 239.505 162.878 241.149 128.901 162.624 197.522
Wynik brutto na sprzedaży 49 058 74 541 54 252 85 046 45 922 61 673 36 384 44 747 53 847
Wynik na sprzedaży 10 606 21 895 14 820 40 455 6 744 9 964 -2 354 3 858 11 358
Wynik operacyjny 10 005 17 844 16 053 36 001 10 718 8 075 -1 880 3 514 10 479
Wynik brutto 9 603 15 671 14 145 33 727 9 197 -391 -4 672 -2 746 8 292
Wynik netto 5 177 8 997 10 254 24 591 2 352 -2 214 -3 524 -7 256 4 202
Wynik netto PD 5 329 9 329 10 646 23 294 3 269 -1 231 -2 059 -4 937 5 411
 
Marża brutto na sprzedaży 31,3% 23,9% 31,6% 35,5% 28,2% 25,6% 28,2% 27,5% 27,3%
Marża na sprzedaży 6,8% 7,0% 8,6% 16,9% 4,1% 4,1% -1,8% 2,4% 5,8%
Marża operacyjna 6,4% 5,7% 9,4% 15,0% 6,6% 3,3% -1,5% 2,2% 5,3%
Marża brutto 6,1% 5,0% 8,3% 14,1% 5,6% -0,2% -3,6% -1,7% 4,2%
Marża netto 3,3% 2,9% 6,0% 10,3% 1,4% -0,9% -2,7% -4,5% 2,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W ostatnich kwartałach Grupa Comp notowała ujemne, dwucyfrowe spadki sprzedaży rdr. Szczególnie widoczne było to w II kw. przypominamy jednak, że wyniki za 2021 rok (głównie za II kw.) zostały wsparte kolejnym etapem fiskalizacji, który istotnie zwiększył bazę porównawczą. Zmianę negatywnej tendencji przyniósł III kw. 2022 roku, w którym przychody sięgnęły 197,5 mln zł, rosnąc o 21,3% rdr., chociaż w przypadku minionego kwartału baza porównawcza akurat nie jest wygórowana (podobnie będzie w IV kw., który w 2021 roku zakończył się ze stratą netto na poziomie 2,2 mln zł). 

 

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 53,8 mln zł w III kw. 2022 roku, co oznaczało wzrost o 17,3%. Procentowa marża wyniosła 27,3% i była o 0,9 p.p. niższa rdr., a jednocześnie relatywnie stabilna względem poprzednich kwartałów 2022 roku (choć również z tendencją opadającą). Lepiej prezentował się zysk na sprzedaży, który urósł aż o 68,4% rdr., do 11,4 mln zł, wykazując jednocześnie istotną poprawę względem poprzednich kwartałów. Z kolei zysk netto wyniósł 4,2 mln zł (+78,7% rdr.), a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5,4 mln zł (+65,5% rdr.). Narastająco za ostatnie cztery kwartały wynik netto jest ujemny na poziomie 8,9 mln zł, a wynik netto PD na poziomie 2,8 mln zł.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

EBITDA (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%) Wynik netto PD (tys. zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie