Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu Grupy Tauron. Firma zapowiada rok inwestycji w OZE

Skomentuj artykuł

O wynikach za 2022 rok oraz inwestycjach OZE Grupy Tauron, a także o wpływie sytuacji gospodarczej w Polsce na spółkę, dyskutowali uczestnicy czatu inwestorskiego Tauronu, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania odpowiadał Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Grupy Tauron.

 

Tematem przewodnim czatu inwestorskiego były wyniki Grupy Tauron za 2022 rok.  W kwestii przychodów pytano o przyczyny ich znaczącego wzrostu zanotowanego w ujęciu rocznym.

 

- Zasadniczo na wzrost przychodów kluczowy wpływ miał wzrost cen energii, węgla i gazu - mówił wiceprezes Tauronu.

 

Z kolei na pytanie o stratę netto wygenerowaną w czwartym kwartale odpowiedział: Wykazana strata netto w czwartym kwartale 2022 roku wynika przede wszystkim z ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów Tauron Wydobycie zaklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży do wartości godziwej oraz ze zmiany wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających transakcje zakupu do uprawnień emisji CO2, wynikającej z umocnienia się kursu PLN w stosunku do EUR.

 

Pytano również o sposób prezentacji w raporcie segmentu Wydobycie jako działalność zaniechana.

 

- Prezentacja segmentu wydobycie jako działalności zaniechanej jest konsekwencją sprzedaży z dniem 31 grudnia 2022 roku 100 procent akcji Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Jest to związane z wymogami MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, w związku z czym mieliśmy obowiązek zaprezentowania i ujawnienia informacji, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę finansowych skutków działalności zaniechanej oraz zbycia aktywów trwałych. Przeprowadzona przez Grupę Tauron analiza wykazała, że spełnia ona definicję działalności zaniechanej, w tym m.in. , że jest to element Grupy, który został zbyty i stanowił odrębną, ważną dziedzinę działalności. W takim przypadku standard nakazuje ujawnić odrębnie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów kwotę wyniku na działalności zaniechanej - podano podczas czatu.

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące dostawców węgla, wiceprezes zarządu podał: Kluczowym dostawcą węgla dla Grupy jest Tauron Wydobycie. Pozostali kluczowi dostawcy to PGG, JSW, Węglokoks.

Sytuacja finansowa Grupy Tauron w 2023 roku

Kolejne pytanie związane z wynikami Tauronu dotyczyło przewidywanego wyniku w sektorze dystrybucji.

 

- Spodziewany w roku 2023 wzrost segmentu Tauron Dystrybucja wynika z wyższej taryfy dystrybucyjnej r/r o 45 procent, co jest efektem wzrostu WACC do poziomu 8,48 procent oraz Wartości Regulacyjnej Aktywów do poziomu 21,4 mld zł, co jest konsekwencją ponoszonych nakładów inwestycyjnych, których wysokość w roku 2022 wyniosła ponad 2 mld zł. Ryzyko spowolnienia gospodarczego, o jakim wspomniano w pytaniu oraz ewentualnego negatywnego wpływu na wolumen dystrybuowanej energii w średnim terminie kompensowane jest przez konto regulacyjne - wyjaśnił Krzysztof Surma.

 

W kwestii wyników Grupy Tauron za 2023 rok pytano również o blok 910 MW w Jaworznie.

 

- Zakładamy, że blok 910 MW będzie pracował stabilnie i tym samym będzie pozytywnie kontrybuował do wyników grupy. Tauron Polska Energia zakłada zbycie do NABE spółki Tauron Wytwarzanie, którego częścią jest również blok 910 MW i od tego momentu (zbycia) wyniki nie będą konsolidowane w ramach Grupy Tauron - mówił wiceprezes zarządu spółki.

NABE

W zawiązku z tematem działalności zaniechanej Tauronu, zapytano o listę spółek, które przejdą do NABE.

 

- Do NABE zostanie sprzedana spółka Tauron Wytwarzanie (która w październiku 2022 roku została połączona ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron) wraz ze spółkami zależnymi tj. Bioeko Grupa Tauron, Tauron Serwis sp. z o.o. - mówił Surma.

OZE

Inwestorzy pytali również o planowane nakłady inwestycyjne grupy w 2022 i 2023 roku, w tym o działania związane z Zielonym Zwrotem Taurona. 

 

- W 2022 roku nakłady inwestycyjnie w Grupie Tauron wyniosły blisko 4 mld zł i były o 35 procent wyższe niż w 2021 roku. W 2023 roku tempo wzrostu w tym zakresie również będzie wysokie, głównie z uwagi na inwestycje w segmencie Dystrybucja oraz realizację „Zielonego Zwrotu Taurona” poprzez inwestycje w segmencie OZE. Zakładamy, że nakłady inwestycyjne w 2023 roku będą wyższe niż w 2022 roku z założeniem utrzymania stabilności finansowej Grupy Tauron - określił przedstawiciel zarządu.

 

- W ramach Zielonego Zwrotu w 2022 roku Tauron oddał do użytku farmy wiatrowe w Majewie (6 MW) i Piotrkowie (30 MW), zakończyliśmy też drugi etap budowy farmy fotowoltaicznej w Choszcznie (8 MW). Rozpoczęliśmy prace przy budowie farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach (100 MW), nabyliśmy spółki celowe z prawami do budowy farm wiatrowych w Mierzynie (58,5 MW), Nowej Brzeźnicy (20 MW), Gamowie (33 MW) i Warblewie (30 MW) oraz farmy fotowoltaicznej w Proszówku (46 MW) - dodano.

 

W kwestii inwestycji dotyczących OZE na 2023 rok podano: Ten rok będzie okresem intensywnego rozwoju w zakresie budowy nowych aktywów wytwórczych OZE w Grupie Tauron. Obecnie budujemy instalacje o łącznej mocy powyżej 180 MW, w tym ponad 140 MW w elektrowniach wiatrowych oraz ok. 90 MW w farmach fotowoltaicznych. Ponadto, w 2023 roku planujemy uruchomić realizację kolejnych projektów o łącznej mocy zbliżonej do inwestycji już rozpoczętych. Zgodnie z naszymi celami strategicznymi w 2025 r. Grupa planuje dysponować 1,6 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. W 2030 r. moc zainstalowana w źródłach OZE ma osiągnąć poziom 3,7 GW.

 

- Czy Tauron planuje zaagażowanie w budowę elektrowni szczytowo-pompowych? - pytano podczas czatu inwestorskiego.

 

- Strategia pod nazwą „Zielony Zwrot Taurona – energia na okrągło” zakłada zaangażowanie w projekty z zakresu magazynowania, w tym budowy elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). Analizujemy możliwość realizacji takiego projektu pod kątem regulacyjnym, technicznym i finansowym - podał przedstawiciel spółki.

 

Pytano także o rozwój projektów morskich farm wiatrowych.

 

- Tauron posiada 45 procent udziałów w spółce projektowej PGE Baltica 4, która otrzymała największą liczbę punktów w postępowaniu o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp na obszarze zlokalizowanym na Ławicy Słupskiej, na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej. Jednocześnie Tauron ubiega się o uzyskanie pozwolenia na wznoszenie PSZW w ramach prowadzonych i niezakończonych postępowań - podano.

 

- W 2022 roku produkcja energii z OZE wyniosła 1,57 TWh, co stanowiło około 10 procent łącznej produkcji energii elektrycznej - odpowiedział na kolejne pytanie wiceprezes Grupy Tauron.

 

Z kolei na pytanie o moc instalacji OZE, jak jest przyłączona do sieci Tauron odpowiedziano: Na koniec 2022 roku do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja było przyłączonych 380 tys. instalacji OZE o łącznej mocy 4,25 GW.

 

- Na konferencji w kontekście wyników OZE padło określenie suszy hydrologicznej. Czy mógłby to Pan wyjaśnić? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Wolumen produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych uzależniony jest od warunków hydrologicznych, w tym ilości i częstotliwości opadów zarówno w okresie zimowym jak i letnim. W związku z gorszymi warunkami hydrologicznymi w drugiej połowie ubiegłego roku, produkcja energii w elektrowniach wodnych spadła rok do roku z 0,42 TWh w 2021 roku do 0,32 TWh w 2022 roku - wyjaśnił wiceprezes.

Wpływ sytuacji gospodarczej na rynek energii

Inwestorzy pytali również o wpływ kondycji polskiej gospodarki na sytuację na rynku energii w Polsce.

 

- W 2022 roku dystrybucja energii elektrycznej w Grupie Tauron osiągnęła poziom 53,68 TWh. W stosunku do 53,97 TWh 2021 roku jest to spadek o 1 procent. Natomiast w samym czwartym kwartale 2022 roku odnotowaliśmy spadek już w wysokości 4 procent, z 13,91 TWh w czwartym kwartale 2021 roku do 13,38 TWh w czwartym kwartale 2022 roku. W kontekście tych danych można stwierdzić, że spowolnienie wzrostu gospodarczego rzeczywiście wpłynęło na poziom zużycia energii - opisał wiceprezes Tauronu.

Dywidenda

Poruszono również temat dywidendy. - Kiedy Tauron powróci do wypłacania dywidendy? - pytał inwestor.

 

- Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową intencją spółki jest wypłacanie dywidendy na poziomie minimum 40 procent skonsolidowanego zysku netto w perspektywie długoterminowej. W horyzoncie strategii, tj. do 2030 roku, z uwagi na ambitny program inwestycyjny i wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów strategicznych, zarząd nie zakłada rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy - podsumowano kwestie dywidendy podczas czatu inwestorskiego Grupy Tauron.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie