Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za 2022 r.

© malajscy - stock.adobe.com

Temat czatu: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za 2022 r.

Data: wtorek, 28 marca, godz. 13:00 

 

 

LW Bogdanka

 

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Kasjan Wyligała, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Kasjan Wyligała
Prezes Zarządu
Kasjan Wyligała w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy.

 

Kasjan Wyligała posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Z branżą wydobywczą Kasjan Wyligała związany jest od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku Doradcy Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Biura Analiz Strategicznych. Kasjan Wyligała począwszy od 2017 r. pracował dla jednej z największych na świecie firm wydobywczych metali nieżelaznych – KGHM Polska Miedź S.A. na czołowych stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. W LW Bogdanka S.A. od 14 marca 2022 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych, od 24 czerwca 2022 r. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. W dniu 13 stycznia 2023 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.

Kilka słów o Spółce:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest najnowocześniejszą i najbardziej efektywną kopalnią węgla kamiennego w Polsce, będącą częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego. W 2022 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 8,4 mln ton.


Kopalnia Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

 

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

 


 


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie