Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników grupy Orange Polska za 2022 rok i perspektyw na 2023 rok

© ninog - adobe.stock.com

Temat czatu: Omówienie wyników grupy Orange Polska za 2022 rok i perspektyw na 2023 rok

Data: poniedziałek, 6 marca, godz. 10:00 

 

Orange

 

Więcej:

Prezentacja: Orange Polska – Investor meetings | February 2023

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Jacek Kunicki, CFO

Jacek Kunicki, CFO

Urodzony w 1979r., jest związany z Orange Polska od 2003 r. W tym czasie pełnił różne funkcje menedżerskie o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym funkcję Dyrektora Relacji Inwestorskich w latach 2010-2014 oraz Dyrektora Kontrolingu Grupy Orange Polska od roku 2014. Od 31 marca 2020 r. pełni funkcję CFO jako Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów, a od 21 lipca 2020 jako Członek Zarządu ds. Finansów.

 

Jacek Kunicki zasiada w radach nadzorczych spółek BlueSoft, Integrated Solutions, Światłowód Inwestycje oraz NetWorkS! (wchodzących w skład Grupy Orange Polska). Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował w finansach operatora telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA z Oxford Brookes University.

Najważniejsze informacje o Spółce:

Orange Polska S.A. jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce działającym we wszystkich segmentach tego rynku. Firma jest w unikalnym punkcie w swojej historii. Po zakończonej sukcesem poprzedniej strategii, która zatrzymała wieloletnie spadki wyników, z nową strategią .Grow operator wchodzi w fazę wzrostów opartych na zdrowych fundamentach. Firma przeszła wielką transformację z monopolisty działającego w oparciu o technologie miedziowe do nowoczesnego telekomu bazującego na światłowodzie i usługach mobilnych. Główne filary strategii komercyjnej to konwergencja i ekspozycja na szybko rosnący rynek usług informatycznych. Ponieważ oferowane usługi są kluczowe dla klientów, profil działalności jest odporny na spowolnienie gospodarcze. Jednocześnie rynek telekomunikacyjny, poprzez wciąż niską penetrację światłowodów i niskie poziomy cen w porównaniu z UE, posiada duży potencjał wzrostu. Spółka w tym roku wróciła do wypłat dywidend, których polityka jest oparta o przyszłe wyniki finansowe i poziom dźwigni finansowej.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Jacek Kunicki: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, nazywam się Jacek Kunicki, w zarządzie Orange Polska odpowiadam za finanse. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Konrad W.: Czy mają już na celowniku potencjalne firmy do przejęcia? Czy możemy spodziewać się decyzji w zakresie przejęć w tym roku?

 

Jacek Kunicki: Nasza strategia to strategia wzrostu organicznego, przejęcia mogą ją potencjalnie uzupełnić. Cały czas monitorujemy rynek IT pod kątem ciekawych kompetencji które by mogły uzupełnić nasz portfel usług, mamy dobre doświadczenia po przejęciach BlueSoft i Craftware. Jesteśmy również potencjalnie zainteresowani przejęciami lokalnych graczy światłowodowych, w ubiegłym roku zrobiliśmy 2 małe transakcje.

 

Andrzej: Jaki procent klientów Orange korzystało na koniec 2022 r. z więcej niż jednej usługi?

 

Jacek Kunicki: Zdecydowana większość. Nasza strategia komercyjna od wielu lat opiera się na konwergencji, czyli sprzedawaniu pakietów usług stacjonarnych i mobilnych. Takich klientów mamy ponad 1.6 miliona. Każdy z nich posiada średnio ponad 4 usługi. Spoza tej bazy jest wielu klientów którzy mają po kilka usług tylko stacjonarnych (np. światłowód + TV) lub mobilnych.

 

Arek Mlak: Które segmenty operacyjne Grupy Orange są najbardziej perspektywiczne?

 

Jacek Kunicki: Orange Polska jest jednym segmentem jeśli chodzi o standard sprawozdawczości, natomiast jeśli chodzi o perspektywy obszarów biznesu to najbardziej cieszy dalszy silny potencjał naszych usług podstawowych (telefonia mobilna, dostęp do internetu, transmisja danych etc) który jest napędzany coraz większą cyfryzacją Polaków i coraz większym zużywaniem danych - zarówno przez komórkę/tablet jak i przez internet stacjonarny.

 

amator: Ile klientów używa na chwilę obecną stacjonarnych usług głosowych?

 

Jacek Kunicki: na koniec 2022 roku było to ponad 2.5 miliona linii klienckich

 

amator: Czy będzie szansa, aby porozmawiać z Państwem na konferencji wallstreet?

 

Jacek Kunicki: Nie wykluczamy, może w kolejnym roku

 

Andrzej: Jak Pan ocenia możliwość poprawienia marżowości oferowanych usług? Czy widzi Pan potencjał na poprawę marży EBITDA w 2023?

 

Jacek Kunicki: Naszym podstawowym celem jest nie tyle wzrost marży EBITDAaL mierzonej jako % przychodu, co jej wzrost mierzony w milionach złotych. To jest kluczowe do dalszego wzrostu zysku netto oraz wzrostu wskaźnika Zwrotu na Zainwestowanymi Kapitale (zysk/kapitały) który wskazuje czy kreujemy wartość dla akcjonariuszy.

 

Daniel W.: Jak idzie Wam rozbudowa sieci 5G i powiększanie dostępności usług w rejonach pozamiejskich?

 

Jacek Kunicki: Przede wszystkich czekamy na rozdział pasma dedykowanego technologii 5G. Proces trwa i mamy nadzieję że przebiegnie bez zakłóceń. Natomiast będzie to pasmo głównie tzw. pojemnościowe czyli głównie dla ośrodków miejskich żeby polepszyć przepustowość sieci. Dla terenów pozamiejskich i wiejskich najlepiej będzie się nadawać pasmo tzw. pokryciowe czyli 700MHz. Przydział tego pasma może jednak zająć jakiś czas.

 

amator: Jak ocenia Pan efekt synergii przejętych dotychczas podmiotów?

 

Jacek Kunicki: Dobrze - dla kupionych spółek ICT/IT to przede wszystkim możliwość zwiększenia ich sprzedaży do bazy klientów biznesowych Orange Polska i to się zdecydowanie udaje. Dla kupowanych małych spółek światłowodowych to przede wszystkim możliwość sprzedawania usług OPL na nowych zasięgach.

 

Tomek: Jak oceniacie obecne zainteresowanie spółką ze strony inwestorów zagranicznych, jak również rodzimych inwestorów instytucjonalnych? Jak ono się zmienia?

 

Jacek Kunicki: Zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych jest mniejsze niż kiedyś. Sądzę że wpływ na to ma sytuacja geopolityczna, która niestety spowodowała odpływ części funduszy z regionu. Jeśli chodzi o polskich to zainteresowanie jest duże. Zaangażowanie funduszy emerytalnych systematycznie się zwiększa, 2 z nich mają powyżej 5% akcji.

 

Izydor P.: Jaki wpływ na działalność Orange może mieć dalszy rozwój sieci 5G i wygaszanie standardu 3G?

 

Jacek Kunicki: Pozytywny. Utrzymywanie wielu technologii kosztuje i jest nieefektywne. Zgodnie ze strategią będziemy stopniowo wygaszać technologie schyłkowe czyli miedź i 3G oraz 2G. Oczywiście będzie to robione z troską o klientów którzy jeszcze z nich korzystają. Będą proponowane im konkretne rozwiązania

 

Jarosław Misiak: Jakie czynniki uznaje Pan za szczególnie ryzykowne w kontekście dalszego rozwoju grupy?

 

Jacek Kunicki: Na pewno czynniki geopolityczne i makroekonomiczne nie są obecnie najbardziej korzystne, co widać po ogólnym trendzie na GPW i odpływie kapitału zagranicznego. Inflacja jest czynnikiem, któremu bacznie się przyglądamy, ponieważ dłuższy okres wysokiej inflacji nie jest korzystny dla firm świadczących usługi na bazie 24-miesięcznych abonamentów. W mniejszym stopniu ryzykiem jest ew. „twarde lądowanie” gospodarki, ponieważ telekomy są wysoce defensywne względem recesji - nasze usługi są niezbędne dla biznesu i klientów indywidualnych i raczej możemy się spodziewać stałego popytu.

 

DerDywidender: Kwartalna dywidenda to niezły pomysł. To kiedy miesięczna? ;)

 

Jacek Kunicki: Dywidendę płacimy rocznie. W lipcu w tym roku

 

Hanna Lis: Postrzegając was jako spółkę techową, czy planujecie optymalizację kosztów - konkretnie o zatrudnienie. Dużo firm techowych w obecnej chwili przeżywa "hossę zwolnień".

 

Jacek Kunicki: Od wielu lat realizujemy program optymalizacji kosztów, dostosowując niezbędne zasoby do realiów rynku. Obejmuje to także programy odejść dobrowolnych dla pracowników i taki plan realizujemy także w 2023 roku.

 

abcd - Anonim: 1. Czego oczekujecie Państwo po aukcji 5G?

 

Jacek Kunicki: Przede wszystkim cieszymy się że w końcu proces ruszył. Teraz toczą się konsultacje. Liczymy że proces przebiegnie efektywnie i transparentnie a warunki będą przewidywalne. Bardzo czekamy na to pasmo.

 

abcd - Anonim: 2. Czy planujecie Państwo skorzystać z klauzul inflacyjnych w umowach z klientami? Od czego zależy decyzja w tym zakresie.

 

Jacek Kunicki: Decyzji nie podjęliśmy ale poważnie to rozważamy. Mamy czas na to połowy lipca, czyli 6 miesięcy od ogłoszenia wskaźnika inflacji. Przypomnę że będzie to mogło dotyczyć tylko klientów którzy mają te klauzule w swoich umowach, czyli tych którzy je podpisali od maja ubiegłego roku.

 

Arek Mlak: Jakie największe wyzwania stoją przed spółką w kolejnych latach?

 

Jacek Kunicki: Naszą ambicją jest realizować wzrost wyników, przepływów pieniężnych i wartości dla akcjonariuszy pomimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych, silnej regulacji firm telekomunikacyjnych i nieuregulowanego statusu firm technologicznych typu OTT (meta etc) które korzystają z naszych sieci (co telekomy kosztuje) nic za to nie płacąc. Wyniki pierwszych 2 lat strategii pokazują jednak że jesteśmy na dobrej drodze aby osiągnąć zakładane cele.

 

serek: Jak wygląda w obecnej chwili proces rozbudowy sieci światłowodowych? Pytam z perspektywy użytkownika, który czeka jak na szpilkach ;)

 

Jacek Kunicki: Budujemy pełną parą! Obecnie rozbudowę sieci światłowodowych realizuje nasza spółka JV Światłowód Inwestycje - to podmiot który założyliśmy 2021r. z misją zbudowania 1.7miliona nowego zasięgu światłowodu, więc jest spora szansa że i do Pana dotrzemy.

 

Marcin: Czy należy oczekiwać dalszego wzrostu cen usług telekomunikacyjnych?

 

Jacek Kunicki: Ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są bardzo niskie nie tylko w porównaniu ze średnią EU ale również z krajami naszego regionu. Nasze koszty rosną, wiele z nich podlega indeksacji o inflację, cały czas dużo inwestujemy żeby zapewnić najlepszą jakość usług. Od wielu lat stosujemy strategię więcej za więcej - czyli więcej benefitów dla klienta w zamian za nieco wyższą cenę. W ubiegłym roku zrobiliśmy wiele takich ruchów. Wyzwanie na ten rok to egzekucja tych podwyżek. Będziemy nadal iść tą drogą, szczególnie w takim środowisku inflacyjnym.

 

Tomek: Czy w perspektywie 5-10 lat widzi Pan potencjał na wzrost dywidendy na akcję dla akcjonariuszy?

 

Jacek Kunicki: Już na ten rok zaproponowaliśmy podwyżkę dywidendy i to aż o 40%. Nie ustajemy w wysiłkach żeby stworzyć warunki do dalszego jej wzrostu w przyszłości. Będzie to zależeć od perspektyw wzrostu biznesu i sytuacji bilansu. Na pewno istotnym czynnikiem jest aukcja na pasmo 5G.

 

Zibi: Jak oceniają Państwo wyniki 2022 roku?

 

Jacek Kunicki: Bardzo dobrze - osiągnęliśmy wzrost przychodów o prawie 5% i EBITDAaL o prawie 4% i poprawiliśmy Zwrot na Zainwestowanymi Kapitale. Zwiększyliśmy o 40% dywidendę do wypłaty z zeszłorocznego zysku. A wszystko to pomimo kryzysu cen energii elektrycznej i inflacji. Jesteśmy jedną z pierwszych firm raportujących wyniki, ale idę o zakład że analiza wyników naszych konkurentów pokaże że to my osiągnęliśmy największe wzrosty wyników w 2022r :-)

 

Marcin: Czy prowadzone są inwestycje, aby polepszyć jakość zasięgu w Polsce? Mam wrażenie, że w wielu miejscach cały czas jest problem z zasięgiem

 

Jacek Kunicki: Cały czas monitorujemy jakość transmisji i poprawiamy zasięg i przepustowość sieci. Na pewno zakończenie aukcji na pasmo 5G poprawi sprawę dodając więcej przepustowości do sieci.

 

Łuki: Na jakim etapie znajduje się sprawa aukcji pasma 5G?

 

Jacek Kunicki: Trwają konsultacje z operatorami, którzy do końca stycznia mieli czas na przedstawienie uwag. Teraz czekamy na odpowiedzi z UKE

 

abcd - Anonim: Jak obecne otoczenie rynkowe wpływa na realizację programu sprzedaży nieruchomośći?

 

Jacek Kunicki: Jest lepiej niż było ostatnio. Rynek mocno siadł w okresie pandemii i od jakiegoś czasu widzimy, że popyt wraca. W 2022 sprzedaliśmy więcej nieruchomości niż w 2021. Plany na 2023 są że będzie dalszy wzrost. Są inwestorzy którzy kupują nieruchomości żeby uciec przed inflacją. Nasz portfel na sprzedaż to około 1 mld zł w wartości rynkowej.

 

greg: Jaki segment działalności Grupy ma w ocenie spółki największe szanse na dynamiczny wzrost?

 

Jacek Kunicki: Wzrost zysków napędzają przede wszystkim podstawowe usługi telekomunikacyjne (tel mobilna, dostęp do internetu, usługi konwergentne). Dodatkowo, notujemy dobrą kontrybucję ze strony usług ICT w biznesie oraz poprzez wzrost wartości usług hurtowych (dzierżawa infrastruktury, transmisja danych etc)

 

Tomek: Co dzisiaj liczy sie w biznesie? Czy standardowa telefonia dalej jest istotna, czy oferta nakierowana jest głównie na mobilny dostęp do internetu?

 

Jacek Kunicki: Liczę się przede wszystkim to żeby znać potrzeby klienta i umieć dostarczyć mu to czego potrzebuje w jak najlepszej jakości i cenie. Telefonia stacjonarna od wielu lat stopniowo wymiera. Największe wzrosty odnotowujemy w internecie światłowodowym, który stał się usługą pierwszej potrzeby. Na rynku biznesowym główny trend to digitalizacja, pandemia przyspieszyła ją o dekadę. Czerpiemy z tego trendu, widać to w wynikach.

 

Mateusz - Anonim: Orange to duża spółka, może jakiś program lojalnościowy dla akcjonariuszy? Produkt spółki wydaje się pasować do takich programów.

 

Jacek Kunicki: Nie mamy obecnie takiego programu. Pomyślimy na przyszłość..

 

Rafał: W 2023 roku rekomenduje Orange Polska wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję. To widoczny wzrost względem wartości dywidendy na akcję wypłaconej w 2022 roku. Czy takie działanie nie ograniczy zdolności rozwojowych spółki?

 

Jacek Kunicki: Nie. 35gr na akcję oznacza że wypłacimy nieco ponad połowę wygenerowanej gotówki w roku ubiegłym. Reszta będzie pracowała dla biznesu. Nasz bilans jest mocny, poziom dźwigni finansowej to 1.3x na koniec 2022 (dług netto do wskaźnika EBITDAaL)

 

Ori: Jak sytuacja geopolityczna związana z wojną na Ukrainie wpływa na spółkę?

 

Jacek Kunicki: W perspektywie makro, widzimy niekorzystny wpływ wojny na kapitalizację spółki (podobnie jak dla całej GPW) z racji na większe ryzyko geopolityczne i przetasowanie portfeli funduszy CEE. Wojna przyczynia się także do wysokiej inflacji (choć nie jest to jedyny jej powód) co wywiera presję na nasze koszty operacyjne. W perspektywie mikro, OPL podjął w zeszłym roku ogromny wysiłek na rzecz uchodźców z UKR, oferując dedykowane usługi (np. darmowe połączenia do UKR) wspierając operatorów telekomunikacyjnych z UKR i goszcząc uchodźców w naszych ośrodkach/nieruchomościach. To ważne aby być solidarnym w tak dramatycznym czasie.

 

Rafał: Jak wygaszanie usług telefonii stacjonarnej wpływa na spółkę? Czy ta gałąź działalności nadal ciążyła na wynikach za poprzedni rok?

 

Jacek Kunicki: To jest trend będący z nami od wielu lat i jego wpływ z roku na rok maleje w wartościach nominalnych. W 2022 było to spadek 100mln zł, w 2018 160mln zł.

 

Mirosław F.: W jakim terminie zarząd Orange Polska spodziewa się rozstrzygnięcia aukcji częstotliwości 5G i jakie możliwości biznesowe ono otworzy?

 

Jacek Kunicki: Mamy nadzieję na finalizację aukcji w 2023r. To zdecydowanie zwiększy przepustowość sieci i stworzy platformę rozwoju usług 5G, co jest ważne dla nas i dla całej gospodarki - która w coraz większym stopniu cyfryzuje się a to wymaga wysokiej jakości usług telko

 

eco: Czy Orange Polska planuje inwestycje we własne źródła OZE, które będą wykorzystywane na potrzeby spółki?

 

Jacek Kunicki: Energię elektryczną na 2023 rok zabezpieczyliśmy dzięki dobrym kontraktom z farmami wiatrowymi. Te same umowy gwarantują nam już ok 65% naszych potrzeb na kolejne lata.

 

ciekawski: Jakich wyników za 2023 rok spodziewa się zarząd Orange Polska?

 

Jacek Kunicki: Według opublikowanej prognozy oczekujemy dalszego wzrostu przychodów, niskiego jednoprocentowego. Jeśli chodzi o wskaźnik rentowności EBITDAaL to celujemy w kolejny rok wzrostu, natomiast otoczenie makro jest wciąż trudne i wobec tego nasza prognoza to przedział od płaskiego (czyli powtórzenie wyniku z 2022) do niskiego jednoprocentowego wzrostu. Główne wyzwania na ten rok to poradzenie sobie z wpływem inflacji na koszty operacyjne. Liczymy na wzrost przychodów i dalsze podnoszenie efektywności kosztowej.

 

Mikołaj: Ze sprawozdania spółki wyniki, że obniżyliście Państwo emisję CO2 o 14 procent. Jaką część kupowanej przez spółkę energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych?

 

Jacek Kunicki: Dla 2023r. Ok 75% energii pochodzi z OZE. Dla kolejnych lat mamy zabezpieczone z OZE ok 65% i pracujemy dalej

 

Maciej: Wartość aktywów trwałych na koniec 2022 roku poszła w górę względem końca 2021 roku. Czy spółka nadal wyprzedaje niepotrzebne nieruchomości czy proces ten już się zakończył?

 

Jacek Kunicki: Tak - nadal sprzedajemy nieruchomości, które nie są w pełni wykorzystywane. Co więcej, zmiany technologiczne powodują, że w przyszłości będziemy wyprowadzać się z kolejnych budynków i te także będą na sprzedaż

 

Paulina Kornacka: Według danych za 2022 rok, zysk netto spółki wyniósł 724 mln zł, co daje wzrost wzrost o 166 procent rok do roku. Jakie czynniki w głównej mierze przyczyniły się do tego wzrostu?

 

Jacek Kunicki: 2 główne czynniki: wzrost wskaźnika EBITDAaL (napędzany wzrostem przychodów, osiągnięty pomimo olbrzymiego wzrostu kosztów energii) oraz spadek amortyzacji (w wyniku niższych inwestycji w latach ubiegłych)

 

tomasz: Czy Państwa klienci obecnie częściej decydują się na pakiet usług, czy bardziej popularny jest wybór autonomicznych usług?

 

Jacek Kunicki: Zdecydowanie pakiety, szczególnie konwergencja (Orange Love) gdzie klient może kupić światłowód, abonamenty mobilne i telewizję w jednym, wygodnym pakiecie, który jest bardziej korzystny cenowo niż gdyby te usługi były kupione osobno

 

Olek: Na jakie projekty inwestycyjne spółka przeznaczyła najwięcej środków w czwartym kwartale 2022 roku i w całym 2022 roku?

 

Jacek Kunicki: W strukturze nakładów inwestycyjnych ubiegłego roku dobrze widać zmianę którą zapowiadaliśmy. Czyli duży wzrost udziału nakładów na sieć mobilną (konieczność odnowienia sieci dostępowej, przygotowywanie się pod budowę sieci 5G) i spadek udziału inwestycji w światłowody (rozwój sieci jest głównie przerzucony na Światłowód Inwestycje). Resztę wydatków trzymamy w ryzach.

 

Radosław Grzelczyk: Ze sprawozdania finansowego wynika, że wartość usług post-paid jak i pre-paid rośnie o odpowiednio 6,1 procent rok do roku oraz 2,2 procent rok do roku. Czy zyskowność obu typu usług wzrasta w podobnym stopniu?

 

Jacek Kunicki: Najważniejsza jest nie tyle indywidualna zyskowność usług (mierzona marżą %) a bardziej wartość marży mierzonej w milionach złotych, jaką te usługi dostarczają - jest tak, ponieważ telekom ma koszty stałe (np. funkcjonowania sieci) na które trzeba zapracować przed osiągnięciem zysku netto. Z tej perspektywy zarówno usługi post-paid jak i prepaid dostarczają oczekiwany wzrost wartości i są cenną kontrybucją do zyskowności Grupy OPL.

 

Waldi: W 2022 roku koszty świadczeń pracowniczych pozostały na podobnym poziomie, co w 2021 roku. Czy spółka w związku z tym nie odczuwa presji płacowej?

 

Jacek Kunicki: Spółka odczuwa presję płacową i podnosi średnią płacę (od wielu lat). Jednocześnie spółka od lat realizuje program odejść dobrowolnych, w ramach którego następuje zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników i dostosowanie się spółki do warunków rynku i postępu technologicznego. To są dwa kluczowe zjawiska jakie wpływają na ewolucję kosztów pracy.

 

Pati: W 2022 roku przychody Orange Polska wyniosły 12,488 mld złotych, co daje wzrost w porównaniu do 2021 roku o 4,7 procent. W jakim stopniu wzrost przychodów wynikał z wzrostu cen usług spółki, a w jakim stopniu ze wzrostu liczby klientów oraz świadczonych dla nich usług?

 

Jacek Kunicki: Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć patrząc na wzrost w tzw. kluczowych usług telco, czyli konwergencji, usługach tylko mobilnych i stacjonarnych. Ta grupa urosła o ponad 6% w 2022. Wynikało to zarówno ze wzrostu bazy klientów oraz średniego rachunku na klienta, który głównie wynika ze wzrostów cen (ARPO). ARPO rosło 3-4%. Mamy nadzieję na wyższe wzrosty w przyszłości.

 

Nataniel: Jakie jest zadłużenie spółki? Czy zmiana stóp procentowych w znacznym stopniu wpływa na wyniki Orange Polska?

 

Jacek Kunicki: Zadłużenie mamy relatywnie niskie. Wskaźnik dług netto / EBITDAaL na koniec 2022 to 1.3x. Ponieważ nasz dług jest oparty w ponad 90% o stałą stopę to wzrost stóp na rynku miał marginalne znaczenie dla naszych wyników. Tego samego oczekujemy w tym roku.

 

Akcjonariusz - Anonim: Spółka w większym stopniu zamierza inwestować w usługi mobilne zamiast w światłowody. Z czego wynika taka decyzja?

 

Jacek Kunicki: Spółka inwestuje w obie te technologie; w światłowody głównie za sprawą spółki joint-venture Światłowód Inwestycje (która ma plan rozbudowy zasięgu FTTH o 1.7m gospodarstw domowych) oraz bezpośrednio jako Orange Polska w technologię mobilną - tutaj cały rynek czeka na rozstrzygnięcie aukcji częstotliwości 5G i wtedy ruszy szybszy rozwój tej sieci.

 

Agnes: Jak duży wpływ miały na spółkę czynniki inflacyjne?

 

Jacek Kunicki: Duży - sam wzrost kosztów energii elekt to ponad 220m pln w zeszłym roku.

 

Radosław Grzelczyk: Jaką część segmentu telefonii komórkowej stanowi Państwa oferta świadczona pod szyldem nju mobile?

 

Jacek Kunicki: Marka Nju mobile uzupełnia nasz portfel usług. W usługach abonamentowych korzysta z niej ponad 900 tys klientów, oraz ponad 200 tys w usługach prepaid.

 

Waldi: Jak zmieniła się średnia wartość pojedynczego klienta w 2022 roku?

 

Jacek Kunicki: Rozumiem, że chodzi o wzrost średniego rachunku klienta czyli ARPO. W kluczowych usługach były to wzrosty na poziomie 3-4%

 

Daniel: Orange Polska odnotowała wzrost o 23 procent rok do roku w segmencie usług IT. Jaką część łącznych przychodów stanowiły tego rodzaju usługi?

 

Jacek Kunicki: Było to prawie 12% całości przychodów

 

Tymon: Spółka w sprawozdaniu wyszczególnia pozycję "ekonomiczne nakłady inwestycyjne". Jak należy rozumieć tę pozycję?

 

Jacek Kunicki: To jest wskaźnik który ma pokazać lepiej transformację naszego biznesu. Czyli z jednej strony inwestujemy w przyszłość, z drugiej strony robimy dezinwestycje, czyli sprzedajmy majątek którego już nie potrzebujmy. Czyli od nakładów inwestycyjnych odejmujemy wartości nieruchomości których nie używamy i które stopniowo sprzedajemy.

 

Błażej Kozimor: Świadczenie których usług jest dla spółki obecnie najbardziej zyskowne?

 

Jacek Kunicki: Za budowanie marży w największym stopniu odpowiadają główne usługi telekomunikacyjne, czyli konwergencja, światłowód i usługi mobilne

 

Gri: Jak spółka radziła sobie ze zamianami cen energii na rynku?

 

Jacek Kunicki: Głównie przez zakupy tańszej energii zielonej. W ubiegłym roku koszty energii wzrosły nam o prawie 80%. W tym roku oczekujemy że będą mniej więcej stabilne, właśnie dlatego że mamy zabezpieczone 85% konsumpcji na ten rok, w tym 75% z energii z farm wiatrowych. Na kolejne lata też jesteśmy w dużej części zabezpieczeni.

 

Gri: W jakim stopniu wzrost kosztów energii został przerzucony w 2022 roku na odbiorcę końcowego?

 

Jacek Kunicki: Pomimo, że koszty energii wzrosły nam o prawie 80% w 2022 to osiągnęliśmy wzrost wskaźnika EBITDAaL o prawie 4%. Miało na wpływ wzrost przychodów z głównych usług oraz oszczędności kosztowe.

 

Marcin: Kiedy może wejsc technologia 5G i być dostępna na terenie większości kraju?

 

Jacek Kunicki: To jest kwestia jeszcze kilku lat żeby było ona dostępna na ternie większości kraju i przede wszystkim kwestia rozdysponowania pasm częstotliwości które będą dedykowane tej technologii.

 

Jacek Kunicki: Dziękuję za wiele pytań. Zapraszam do kontaktów w przyszłości.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie