Chat with us, powered by LiveChat

DB Energy w drodze na Rynek Główny – transformacja energetyczna, ESCO i ekspansja zagraniczna

Skomentuj artykuł
© phive2015 - stock.adobe.com

DB Energy działa w obszarze poprawy efektywności energetycznej. Spółka posiada szeroką ofertę, od audytów energetycznych i identyfikacji potencjalnych oszczędności, poprzez koncepcje projektowe, finansowanie i realizację inwestycji, po diagnostykę i monitoring. Spółka zajmuje się wszystkimi rodzajami źródeł energii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat Grupy Kapitałowej DB Energy. W niniejszym opracowaniu m.in. przybliżymy model biznesowy i podsumowujemy wyniki Emitenta za rok obrotowy 2021/2022 rok oraz pierwszą połowę 2022/2023.

 


 

Webinar inwestorski:
DB Energy – lider branży usług efektywności energetycznej w przemyśle przechodzi na rynek główny GPW i planuje dalszy dynamiczny rozwój

 

 


 

 

Spis treści

 

1. Informacje o ofercie
2. Podstawowe informacje i model biznesowy
3. Otoczenie rynkowe
4. Analiza wyników i sytuacji finansowej
5. Strategia rozwoju
6. Wybrane czynniki ryzyka
7. Podsumowanie raportu

 

 

Informacje o ofercie

W ramach przenosin notowań z rynku NewConnect na Główny Parkiet Spółka wyemituje nowe akcje. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje DB Energy od 20 do 29 marca 2023 roku. Planowany przydział akcji to 6 kwietnia 2023 roku. Zakładany pierwszy dzień notowań na rynku głównym to około 24 kwietnia.

 

Prospekt, wraz z suplementami, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. W związku z Ofertą w Polsce oraz Dopuszczeniem, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.dbenergy.pl/ipo, jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Navigator S.A. pod adresem https://dmnavigator.pl/emisje-akcji3/.

Podstawowe informacje i model biznesowy

DB Energy zajmuje się kompleksową obsługą całego procesu poprawy efektywności energetycznej, od identyfikacji oszczędności, poprzez koncepcje projektowe, ich finansowanie i realizację, po diagnostykę i monitoring. Na początku Spółka zajmowała się głównie audytami energetycznymi, jednak ze względu na zainteresowanie klientów całym procesem transformacji energetycznej Spółka poszerzyła ofertę o realizację projektów inwestycyjnych. Od początku istnienia, tj. od 2009 roku, DB Energy przeprowadziło 1300 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości 5 mld zł, co przełożyło się na średnioroczną redukcję zużycia energii 9 TWh i dało klientom 2 mld zł średniorocznych oszczędności. Spółka złożyła łącznie wnioski na białe certyfikaty o wartości 650 mln zł. Wśród swoich klientów wymienia takie firmy, jak PGE, Siemens Polska, PCC Rokita, Kaufland, Żabka Polska, KGHM, CCC Danone, Ciech Soda Polska S.A., czy Schumacher Packaging Zakład Grudziądz sp. z o.o.

 

DB Energy posiada spółkę zależną w Niemczech – Willbee Energy GmbH, która odpowiada za rozwój zagraniczny. Jej działalność była ograniczona ze względu na restrykcje związane z pandemią. Mimo to, spółka zanotowała pierwsze przychody z działalności operacyjnej w roku obrotowym 2021/2022 przeprowadzając prace audytowe dla Schneider Electric oraz dla Thermo Fisher Scientific w Irlandii, na Słowacji oraz we Włoszech, a także dla Solvay Group we Francji. Zarząd Willbee Energy oczekuje, że postępujące wdrożenie zmian legislacyjnych w krajach Unii Europejskiej, w szczególności w Niemczech, będzie bardzo dobrym momentem do poszerzenia grona klientów poza granicami Polski.

 

DB Energy – profil działalności

 

DB Energy – profil działalności

Źródło: Emitent.

 

Poniższy wykres pokazuje strukturę przychodów grupy w ostatnich latach i za pierwszą połowę roku obrotowego 2022/2023 (rok obrotowy zaczyna się w lipcu i kończy w czerwcu). Przychody z tytułu ESCO i projektów inwestycyjnych zdominowały przychody grupy, przekraczając 90% w ostatnich okresach. Spółka nie podaje jednak rozbicia pomiędzy ESCO a generalne wykonawstwo.

 

DB Energy – struktura przychodów

 

DB Energy – struktura przychodówRok obrotowy emitenta zaczyna się w lipcu i kończy w czerwcu.
Źródło: Emitent.

Doradztwo

W ramach usług doradztwa DB Energy przeprowadza przemysłowe audyty energetyczne, takie jak:

 • audyt energetyczny przedsiębiorstwa (CEA) – obowiązkowy audyt dla dużych przedsiębiorstw (zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej), pełniący funkcję przeglądu energetycznego potwierdzającego realizację działań w ramach re/certyfikacji ISO 50001,
 • audyt efektywności energetycznej (EEA) – w celu szczegółowego określenia efektów technicznych, energetycznych i finansowych modernizacji. Niezbędny do uzyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białe Certyfikaty),
 • audyt Walk Through – w celu identyfikacji potencjału redukcji zużycia energii,
 • koncepcje realizacji i studia wykonalności inwestycji energooszczędnych – w celu określenia precyzyjnych wytycznych dla realizacji inwestycji,
 • strategie zeroemisyjne przedsiębiorstw przemysłowych – w celu określenia kompleksowego planu eliminacji emisji z maksymalnym wykorzystaniem możliwości technicznych.

 

W ramach audytów CEA, EEA i przyznawania Białych Certyfikatów wynagrodzenie DB Energy oparte jest na formule success fee – im większe wygenerowane oszczędności po stronie klienta tym wyższe wynagrodzenie Emitenta. Choć działalność ta ma niski udział w przychodach Grupy, to charakteryzuje się wyższą rentownością, zapewnia stałe wpływy środków, a jednocześnie pełni komplementarną funkcję do działalności inwestycyjnej. Dzięki licznym audytom Spółka buduje i powiększa bazę potencjalnych klientów, mając już opracowane projekty inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej.

Model ESCO

DB Energy oferuje realizację projektów energooszczędnych w dwóch modelach. Pierwszym jest generalne wykonawstwo, czyli standardowa umowa, w której klient sam finansuje inwestycje, a wykonanie zleca na zewnątrz. W tej formule to Klient czerpie całość korzyści z realizacji inwestycji od momentu jej zakończenia. DB Energy zarabia swoją marżę jako generalny wykonawca inwestycji.

 

Drugim modelem realizacji inwestycji jest ESCO (z ang. Energy Saving Contract lub Energy Saving Company). W tym modelu klient nie ponosi żadnych nakładów na inwestycję, ponieważ jest ona finansowana przez DB Energy. W zamian klient przez określony umownie czas (najczęściej 5-10 lat) jest zobowiązany dzielić się oszczędnościami z projektu. W tym wypadku zyski DB Energy w istotnym stopniu zależą od realnych oszczędności, które inwestycja wygeneruje dla klienta. Przez czas trwania umowy środki trwałe nabyte na potrzeby realizacji inwestycji należą do firmy ESCO, a dopiero po ostatniej płatności z tytułu podziału oszczędności stają się one własnością klienta.

 

Model ESCO jest korzystny dla przedsiębiorstw przemysłowych, dla których priorytetem często są inwestycje bezpośrednie związane z procesem produkcyjnym lub zwiększeniem potencjału sprzedażowego. Jednocześnie ze względu na otoczenie rynkowe i nakładane wymogi prawne są poniekąd zmuszone do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji. Dzięki finansowaniu ESCO mogą przeprowadzić niezbędne inwestycje, nie naruszając budżetów inwestycyjnych przeznaczonych na zwiększenie produkcji. Ponadto firma ESCO zdejmuje z klienta konieczność ponoszenia wielu ryzyk (związanych m.in. z finansowaniem inwestycji, ze zmiennością cen energii, które wpływają na realnie wygenerowane oszczędności, czy później egzekwowaniem płatności od klienta). Dodatkowo model ESCO pozwala na określenie, które ryzyka Klient chce utrzymać po swojej stronie, a które ryzyka zostaną w całości lub części przetransferowane na firmę ESCO.

 

Spółka dąży do odpowiedniego balansu w realizowaniu inwestycji w obydwóch modelach. Dotychczasowy portfel projektów inwestycyjnych (zrealizowanych i w trakcie realizacji) to 35 mln zł dla projektów ESCO (największa to oddana w czerwcu 2022 roku inwestycja dla Słodownii Soufflet Polska) i 109 mln zł w ramach generalnego wykonawstwa (w tym projekt o wartości 43,4 mln zł dla Schumacher Packaging). Poniższe wykresy obrazują przepływ środków pieniężnych w modelach generalnego wykonawstwa oraz ESCO.

 

Różnice w przepływach pomiędzy Generalnym Wykonawstwem a modelem ESCO

 

Różnice w przepływach pomiędzy Generalnym Wykonawstwem a modelem ESCOŹródło: Emitent.

Partnerstwo z SUSI Partners

W październiku 2020 roku DB Energy podpisało umowę współpracy z Efficiency Fund II SICAV-RAIF (będący podmiotem zarządzanym przez SUSI Partners AG) na finansowanie inwestycji w modelu ESCO. Wartość budżetu przeznaczonego na projekty inwestycyjne to co najmniej 20 mln euro. W ramach współpracy SUSI Partners kupuje część przyszłych przepływów pieniężnych związanych z oszczędnościami z projektów ESCO. Emitent liczy na kontynuację współpracy z SUSI w przyszłości i zwiększenie budżetu inwestycyjnego. Przedstawiciele spółki zwrócili także uwagę, że przy wspólnych projektach to SUSI Partners bierze na siebie ryzyko związane z brakiem płatności od klienta z tytułu wygenerowanych oszczędności (tzw. default risk).

 

SUSI Partners AG to szwajcarska firma inwestycyjna założona w 2009 roku. Specjalizuje się w projektach dotyczących globalnej transformacji energetycznej. Na inwestycje przeznaczyła już 1,9 mld euro, które pozwoliły zredukować emisję CO2 o 2,7 mln ton.

Małe modułowe elektrownie jądrowe

W lipcu 2022 roku Spółka podpisała list intencyjny z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Last Energy Polska, dotyczący budowy elektrowni składającej się z 10 małych reaktorów jądrowych (SMR) o łącznej mocy elektrycznej 200 MW. W połowie lutego 2023 roku DB Energy zawarło umowę z Last Energy Sp. z o.o., na mocy której emitent będzie wspierał Last Energy swoimi usługami doradztwa energetycznego oraz będzie mógł oferować swoim klientom przemysłowym energię elektryczną i ciepło z małych modułowych elektrowni jądrowych o minimalnej mocy elektrycznej 20MW. Zawarta umowa rozpoczyna formalną współpracę pomiędzy podmiotami, której docelowym założeniem strategicznym jest wprowadzenie na polski rynek bezpiecznego, zeroemisyjnego i stabilnego źródła energii dopasowanego do potrzeb pojedynczych zakładów przemysłowych oraz doprowadzenie do wybudowania pierwszej małej modułowej elektrowni jądrowej i sprzedaż energii w niej wyprodukowanej klientom DB Energy.

DiagSys

Opracowany system DiagSys ma dwa podstawowe zadania: (1) kontrola pracy i zapobieganie oraz szybkie usuwanie awarii maszyn, (2) redukcja zużycia energii elektrycznej w zainstalowanych systemach. Rozwiązanie jest przedmiotem weryfikacji u swoich 5 kluczowych klientów, gdzie analizie poddawanych jest ponad 100 maszyn. W związku z zakończeniem prac w ramach części projektu B+R DiagSys dofinansowanej przez NCBiR, spółka złożyła wniosek o płatność końcową. Opracowany, innowacyjny system DiagSys będzie wykrywał wczesne zmiany uszkodzeniowe w silnikach maszyn, co może również przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii w maszynach procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, co jest niezbędne do zarządzania inteligentną fabryką. Wartość projektu wyniosła 6 mln zł, z czego 3,7 mln zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

 

DB Energy będzie rozwijać system DiagSys w kolejnych okresach. W ramach struktury Grupy Kapitałowej DB Energy, podmiotem odpowiedzialnym za komercjalizację opracowanego systemu i urządzenia pomiarowego będzie APPS Sp. z o.o.

Otoczenie rynkowe

Regulacje prawne

Transformację energetyczną i poprawę efektywności energetycznej wspierają tworzone regulacje prawne zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym. Wśród ważnych regulacji można wymienić m.in. Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040), unijny pakiet Fit for 55, dyrektywę CSRD, czy rewizję dyrektywy RED II i wdrożenie Planu REPower.

 

W 2021 roku Rada Ministrów zatwierdziła Politykę energetyczną Polski do 2040 roku, czyli PEP2040. Ma ona trzy filary: (1) sprawiedliwa transformacja, (2) zeroemisyjny system energetyczny, oraz (3) dobra jakość powietrza. Obecnie trwają prace nad aktualizacją projektu, w której dodany zostanie kolejny filar suwerenności energetycznej. Cele szczegółowe PEP2040 to:

 1. optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych,
 2. rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej,
 3. dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych,
 4. rozwój rynków energii,
 5. wdrożenie energetyki jądrowej,
 6. rozwój odnawialnych źródeł energii,
 7. rozwój ciepłownictwa i kogeneracji,
 8. poprawa efektywności energetycznej.


W kontekście działalności DB Energy szczególnie istotny może okazać się cel szczegółowy PEP2040 dotyczący poprawy efektywności energetycznej.

 

Europejski projekt Fit for 55 to pakiet kilkunastu aktów prawnych, którego celem jest dążenie do neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji CO2 w UE o 55% do 2030 roku w porównaniu do 1990 roku. Zmiany zaczną obowiązywać co najmniej od 2024 roku (muszą zostać zaakceptowane przez państwa UE oraz parlament Europejski). Warto przy tym wspomnieć, że pakiet Fit for 55 jest tylko jednym z kroków w dłuższej drodze do neutralności klimatycznej – Parlament Europejski przyjął prawo klimatyczne, które wymaga opracowania celu na rok 2040, a sama neutralność jest celem na 2050 rok.

 

Pakiet FIT for 55 zakłada różne mechanizmy redukcji emisji, w tym zasady, normy i standardy (jak np. normy emisyjności nowych samochodów), czy mechanizmy cenowe (opłaty za emisje), które mają bodźcować do przeprowadzenia koniecznych inwestycji. Jedną ze składowych pakietu Fit for 55 jest efektywność energetyczna. Zakłada ona m.in. zmniejszenie zużycia końcowego energii wobec tego, co przewidują prognozy na 2030 rok. Obecne cele to redukcja o 32,5%, jednak cel ten zostanie zwiększony do 38-39%, co oznacza redukcję o średnio 1,5% rocznie.

 

Dyrektywa RED II określała cel udziału odnawialnych źródeł energii na poziomie co najmniej 32% w 2030 roku, a zrewidowany cel został poniesiony do 38-40%. Jednocześnie wspiera ona inwestycje w odnawialne źródła energii, umożliwiając m.in. produkcję własnej energii elektrycznej, samodzielnie lub będąc częścią społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej, bez nieuzasadnionych ograniczeń. Kolejnym aktem mającym na celu wsparcie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej jest wprowadzony plan REPowerEU, który skupia się na oszczędzaniu energii, produkcji ekologicznej energii oraz dywersyfikacji dostaw energii. Zakłada on m.in. dalsze podniesienie celu w zakresie odnawialnych źródeł energii do 2030 roku z 40% do 45%, a także zakłada podniesienie celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 rok z 9% do 13%.

 

Dodatkowym bodźcem do podejmowania działań dążących do poprawy efektywności energetycznej może być zatwierdzona w listopadzie 2022 roku dyrektywa CSRD (z ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). Nakłada ona na firmy nowe wymogi odnoście raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firmy będą musiały podawać dane dotyczące ich wpływu na: (1) środowisko, (2) społeczeństwo, (3) prawa człowieka, (4) ład korporacyjny. Nowe obowiązki raportowania obejmą najpierw duże podmioty (od 2025 roku), a w kolejnych latach również mniejsze podmioty. Obowiązkowi dodatkowego raportowania będą podlegać także spółki spoza UE, które prowadzą w dużej mierze działalność na terenie wspólnoty i wykazują obroty powyżej 105 mln euro. Co ważne, aby potwierdzić wiarygodność i poprawność ujawnianych danych, dyrektywa nałożyła na przedsiębiorstwa wymóg poddania się niezależnym audytom i certyfikacji.

Ceny surowców energetycznych

Ceny energii istotnie wzrosły w ostatnich dwóch latach, notując przy tym skokowy wzrost po wybuchu wojny na Ukrainie. Jeden z kluczowych kosztów produkcji energii elektrycznej, tj. prawa do emisji CO2, przez moment przekroczyły barierę 100 EUR/t w 2023 roku, a od lutego oscylują w zakresie 90-100 EUR/t, podczas gdy w 2020 roku oscylowały w przedziale 20-30 EUR/t. Z kolei ceny energii elektrycznej jeszcze na początku 2020 roku, przed wybuchem pandemii, oscylowały wokół 100-250 zł/MWh, podczas gdy w szczycie w sierpniu 2022 roku zbliżyły się momentami nawet do poziomu 2.000 zł/MWh. Od początku 2023 roku ceny energii oscylują wokół 600-800 zł/MWh i choć są istotnie niższe niż w szczycie 2022 roku, to są jednocześnie istotnie wyższe niż w poprzednich latach. Bardzo mocne wahania cenowe odnotowały także rynkowe ceny gazu TTF, które jednak spadły już poniżej poziomów sprzed wybuchu wojny. Jeszcze w 2020 roku ceny gazu oscylowały wokół 10-20 EUR/MWh, podczas gdy w szczycie w lipcu 2022 roku na moment przebiły pułap 200 EUR/MWh. Obecnie spadły one nawet poniżej 50 EUR/MWh, podczas gdy przed wybuchem wojny, tj. przed 24 lutego 2022 roku, było to 70-90 EUR/MWh.

 

Koszty uprawnień do emisji CO2 (EUR/t)*

Koszty uprawnień do emisji CO2 (EUR/t)*

Ceny energii elektrycznej (zł/MWh)**

Ceny energii elektrycznej (zł/MWh)**

Ceny gazu (EUR/MWh)***

Ceny gazu (EUR/MWh)*

*EEX, **TGE, ***TTF
Źródło: opracowanie własne.

 

Co do zasady wysokie ceny energii są dla DB Energy korzystne. Są one dodatkowym, ekonomicznym czynnikiem przekonującym firmy do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. Jednocześnie im wyższe ceny energii, tym większa skala oszczędności, a to istotny czynnik warunkujący poziom zysków emitenta. Z drugiej strony bardzo wysoka zmienność cen energii i mała przewidywalność w niektórych firmach może powodować „paraliż” decyzyjny i opóźniać decyzje inwestycyjne, a jednocześnie utrudnia szacowanie poziomu potencjalnych oszczędności i zyskowności projektów realizowanych przez DB Energy.

 

Warto także pamiętać, że wiele firm zabezpiecza ceny energii, podpisując roczne lub kilkuletnie umowy. Wzrost rynkowych cen nie przekłada się od razu na wzrost kosztów tych firm. W projektach DB Energy, które są oparte na formule success fee, wynagrodzenie wyliczane na bazie realnych oszczędności klienta, a więc uwzględnia ceny energii, które płaci klient, a nie to, jakie są obecnie ceny rynkowe. Dlatego potencjał dochodowy takich projektów może ujawnić się dopiero po jakimś czasie.

Wielkość rynku efektywności energetycznej

W ramach transformacji energetycznej szacowane zobowiązanie do zmniejszenia rocznego zużycia energii przez Polskę to 59TWh, co powinno przynieść około 27 mld zł oszczędności w przeciągu 10 lat. Szacowane nakłady na inwestycje energooszczędne w infrastrukturę energetyczną w Polsce oscylują wokół 130 mld zł. W ramach Unii Europejskiej są to wartości odpowiednio 3.000 TWh i 1,5 biliona złotych dla oszczędności energetycznych i 7,5 biliona złotych na planowane inwestycje. Potencjał rynku jest zatem bardzo duży, a DB Energy może na nim skorzystać zarówno jako generalny wykonawca, jak i z wykorzystaniem finansowania i realizacji w modelu ESCO, który działa na zasadzie success fee od osiągniętych oszczędności.

 

Szacuje się, że roczne koszty awarii w przemyśle w Unii Europejskiej sięgają 450 mld euro. W odpowiedzi na ten problem DB Energy opracowuje DiagSys – system diagnostyki predykcyjnej i badania sprawności napędów w ruchu na podstawie sygnałów elektrycznych.

Analiza wyników i sytuacji finansowej

Analizując wyniki finansowe Grupy DB Energy ważne jest zrozumienie zasad wykazywania projektów ESCO w rachunku zysków i strat oraz w bilansie. W zależności od etapu realizacji kontraktu Emitent oszacowuje w danym roku obrotowym kwotę wynagrodzenia, do którego będzie uprawniony – początkowo wynikającą z etapu realizacji inwestycji, a następnie jej eksploatacji na czas określony w umowie z klientem. Zgodnie z MSSF 15 po zakończeniu realizacji projektu Grupa rozpoznaje całkowite przychody w rachunku wyników z oczekiwanego wynagrodzenia stanowiącego udział w oszczędnościach generowanych na projekcie w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie w bilansie wykazuje aktywo z tytułu umów z klientami o takiej samej wartości (oraz zobowiązanie o wartości szacunkowych kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury – m.in. koszty serwisowania, remontów generalnych lub ubezpieczeń). Okresowe płatności od klienta obniżają wartość bilansową aktywa. Jednocześnie Grupa jest zobowiązana do okresowej aktualizacji wartości tego aktywa, w przypadku gdyby płatności odbiegały od szacunków przyjętych w modelu wyceny. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy rośnie cena energii dla klienta (płatności są oparte o faktyczne oszczędności, a więc na bazie ceny za energię, którą płaci klient). W takiej sytuacji aktualizacja aktywa bezpośrednio powiększa przychody i zyski danego okresu rozrachunkowego.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy DB Energy za ostatnie lata i pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 (rok obrotowy zaczyna się w lipcu i kończy w czerwcu).

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2019/2020

2020/2021

2021/2022

 

1H21/22

1H22/23

Przychody ze sprzedaży

25 500

30 114

79 345

 

26 819

25 572

Wynik na sprzedaży

3 410

2 349

12 251

 

-463

2 989

Wynik operacyjny

3 661

3 432

11 449

 

-421

3 897

Wynik brutto

3 411

3 127

10 237

 

-954

2 573

Wynik netto

2 713

2 515

8 234

 

-1 353

1 309

 

Marża na sprzedaży

13,4%

7,8%

15,4%

 

-1,7%

11,7%

Marża operacyjna

14,4%

11,4%

14,4%

 

-1,6%

15,2%

Marża brutto

13,4%

10,4%

12,9%

 

-3,6%

10,1%

Marża netto

10,6%

8,4%

10,4%

 

-5,0%

5,1%

Rok obrotowy zaczyna się w lipcu i kończy w czerwcu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa DB Energy osiągała dodatnie wyniki finansowe w poprzednich latach obrotowych, jednak prawdziwy przełom i przeskok o dwie półki wyżej przyniósł rok obrotowy 2021/2022. Przychody w tym okresie wyniosły 79,3 mln zł, rosnąc o 164% rdr. Zyski rosły jeszcze szybciej – zysk na sprzedaży wyniósł 12,3 mln zł (+422% rdr.), a zysk netto 8,2 mln zł (+227% rdr). Niższa dynamika wyniku netto wynikała głównie z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – w roku obrotowym 2021/2022 obniżyły one zaraportowany wynik o 0,8 mln zł (głównie aktualizacja wartości należności w wysokości 0,9 mln zł), podczas gdy przed rokiem podwyższyły o 1,1 mln zł (głównie umorzona pożyczka od PFR w wysokości 0,9 mln zł). Emitent odnotował także wyższe koszty finansowe, które wyniosły 1,9 mln zł wobec 0,3 mln zł rok wcześniej (głównie na skutek zwiększenia zadłużenia z tytułu realizacji kontraktu w modelu ESCO dla Soufflet Polska).

 

Istotna poprawa rezultatów finansowych była zasługą głównie zakończenia w czerwcu 2022 roku największego dotychczasowego kontraktu ESCO dla Słodowni Soufflet w Poznaniu. Był to projekt o wartości 29 mln zł, realizowany przy współpracy z SUSI Partners. Pierwsze przychody z wygenerowanych oszczędności DB Energy otrzymało w tym samym okresie. Spółka będzie uprawniona do pobierania wynagrodzenia przez okres kolejnych 10 lat. W związku z rozpoczęciem użytkowania instalacji Grupa rozpoznała przychody z tytułu przyszłych oszczędności na projekcie Soufflet zgodnie z MSSF 15.

 

Spółka realizowała także inne, duże umowy w roku obrotowym 2021/2022, wśród których wymienia:

 • poszerzony zakres prac związanych z modernizacją elektrociepłowni Schumacher Packaging Grudziądz Sp. z o.o. do wartości 43,4 mln zł (rekordowa umowa generalnego wykonawstwa),
 • Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o. (model ESCO o wartości 2 mln zł),
 • BWI Poland Technologies sp. z o.o. (o wartości 2,75 mln zł rocznie),
 • European Brakes and Chassis Components Sp. z o.o. (wartość około 2 mln zł).
 • w maju 2022 roku spółka zawarła kolejną umowę z Schumacher Packaging Grudziądz Sp. z o.o. o wartości 21,8 mln zł na instalację wysokosprawnej kogeneracji.

 

W pierwszej połowie roku obrotowego 2022/2023 przychody Grupy sięgnęły 25,6 mln zł i były o 4,6% niższe niż przed rokiem. Spółce udało się jednak wykazać dodatnie wyniki w przeciwieństwie do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk na sprzedaży wyniósł 3 mln zł wobec straty 0,5 mln zł rok temu, a zysk netto sięgnął 1,3 mln zł wobec straty netto 1,4 mln zł rok wcześniej. W bieżącym okresie zyski zostały podwyższone dodatnim bilansem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w kwocie 0,9 mln zł (głównie rozwiązanie rezerwy związanej z przyszłymi kosztami projektu ESCO). Jednocześnie wzrosły koszty finansowe (1,3 mln zł wobec 0,6 mln zł rok temu), choć w samym II kw. były one ujemne na poziomie 0,5 mln zł (podwyższyły wyniki, była to korekta z tytułu różnic kursowych). Negatywnie na poziom wyniku netto wpłynęły rozliczenia podatkowe i wysoka wartość podatku odroczonego (efektywna stopa podatkowa w pierwszym półroczu wyniosła 49,1%). Spółka tłumaczyła, że było to związane z aktualizacją wartości aktywów z tytułu umów z klientami i odniesieniu aktualizacji wartości na przychody ze sprzedaży.

 

W lipcu 2022 roku Spółka podpisała umowę na generalne wykonawstwo z Żabka Polska o szacowanej wartości 16 mln zł. W sierpniu DB Energy utworzyło dwie spółki zależne, które odpowiadać będą za część ESCO przy realizacji kontraktu dla Żabka Polska. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/2023 grupa skupiała się na realizacji kontraktu podpisanego z Żabką, a także na kontynuacji prac dla Schumacher Packaging.

 

Obecnie Grupa DB Energy realizuje i rozlicza 5 projektów w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację wynoszą łącznie 35 mln zł (obejmuje to nakłady poniesione oraz przyszłe nakłady inwestycyjne). DB Energy jest zaangażowana w kilku procesach negocjacyjnych na kolejne kontrakty. Emitent posiada także ponad 100 zadań do rozliczenia Białych Certyfikatów w kolejnych kwartałach (istotna część projektów jest w trakcie realizacji przez klientów) oraz pracuje nad pozyskaniem nowych klientów, w ramach usług doradczych, które skutkować będą rozliczeniem prowizyjnym, będącym pochodną wartości Białych Certyfikatów.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Poniżej prezentujemy także wybrane dane finansowe Grupy DB Energy w ujęciu kwartalnym.

 

 

Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

2020/2021

2021/2022

2022/2023

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

Przychody ze sprzedaży

5 336

4 576

8 680

11 485

6 327

20 492

18 325

34 292

9 456

16 116

Wynik na sprzedaży

40

114

664

1 529

-54

-410

4 357

8 357

1 875

1 114

Wynik operacyjny

37

755

663

1 975

76

-497

4 469

7 401

2 801

1 096

Wynik brutto

-33

680

701

1 739

-240

-715

3 899

7 292

994

1 579

Wynik netto

-101

596

704

1 277

-260

-1 092

3 700

5 887

994

314

 

Marża na sprzedaży

0,7%

2,5%

7,7%

13,3%

-0,9%

-2,0%

23,8%

24,4%

19,8%

6,9%

Marża operacyjna

0,7%

16,5%

7,6%

17,2%

1,2%

-2,4%

24,4%

21,6%

29,6%

6,8%

Marża brutto

-0,6%

14,9%

8,1%

15,1%

-3,8%

-3,5%

21,3%

21,3%

10,5%

9,8%

Marża netto

-1,9%

13,0%

8,1%

11,1%

-4,1%

-5,3%

20,2%

17,2%

10,5%

2,0%

Rok obrotowy zaczyna się w lipcu i kończy w czerwcu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Gro pozytywnych rezultatów Emitenta przypadło na drugą połowę roku obrotowego 2021/2022, głównie na ostatni kwartał, czyli okres zakończenia projektu dla Słodowni Soufflet. Z kolei pierwsza połowa roku obrotowego 2022/2023 to głównie przychody z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych, z kolei na wynik finansowy główny wpływ miały prace zrealizowane na Słodowni Soufflet. Już w styczniu 2023 roku spółka pozyskała kolejny kontrakt, tym razem zagraniczny na budowę instalacji spalarni odpadów kotła grzewczego dla Thermo Fisher Scientific Inc. z Irlandii. Wartość umowy została określona na 1,55 mln euro, a czas realizacji szacowany jest na około 9 miesięcy.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

Koszty operacyjne

Wraz z realizacją projektów inwestycyjnych istotnie wzrosły koszty operacyjne Grupy DB Energy. W roku obrotowym 2021/2022 wyniosły one 67,1 mln zł wobec 21,2 mln zł rok wcześniej. Natomiast w pierwszej połowie roku obrotowego 2022/2023 było to 22,6 mln zł, co oznaczało spadek o 17,2%.

 

Zdecydowana większość kosztów ponoszonych przez Grupę to usługi obce. Są to głównie koszty podwykonawstwa w realizowanych projektach inwestycyjnych. W roku obrotowym 2021/2022 wyniosły one 86% wszystkich kosztów operacyjnych. Nominalnie koszty te istotnie wzrosły w ubiegłym roku w związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi. W pierwszej połowie 2022/2023 również pozostawały na wyższym poziomie, jednak niższym niż przed rokiem, co obrazuje jeden z poniższych wykresów.

 

Druga pozycja kosztowa to zużycie materiałów, które miało szczególnie wysoki udział na poziomie 20% w kosztach operacyjnych w pierwszej połowie roku obrotowego 2022/2023. Wśród kosztów wyszczególniamy jeszcze wynagrodzenia, choć ich udział wykazywał spadek w ostatnich latach do 2% w roku obrotowym 2021/2022 (w istotnej mierze ze względu na realizację dużych projektów inwestycyjnych przy wsparciu zewnętrznych podwykonawców). W ostatnich okresach koszty wynagrodzeń przekraczają milion złotych kwartalnie.

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

Przepływy pieniężne

Poniżej prezentujemy wybrane dane dotyczące przepływów pieniężnych Grupy DB Energy za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe
(tys. zł)

2020/2021

2021/2022

2022/2023

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

Przepływy operacyjne

1 532

2 542

2 571

-4 841

-4 495

-11 430

-7 385

2 497

1 723

2 384

Przepływy inwestycyjne

0

-197

0

-880

-26

107

-11

-447

0

-303

Przepływy finansowe

-166

-315

7 213

-105

7 144

-609

11 793

844

-1 490

-1 486

Razem

1 366

2 030

9 784

-5 826

2 622

-11 932

4 397

2 893

232

595

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W roku obrotowym 2020/2021 Grupa DB Energy wypracowała dodatnie przepływy operacyjne na poziomie 1,8 mln zł. Jednak już w kolejnym roku obrotowym były one ujemne na poziomie 20,8 mln zł. Wynikało to głównie z nakładów przeznaczonych na realizację projektu ESCO (przepływy zostały obniżone głównie z tytułu istotnego zwiększenia stanu zapasów oraz wykazania aktywa z tytułu umów z klientami). W pierwszej połowie roku obrotowego 2022/2023 Grupa odnotowała dodatnie przepływy operacyjne na poziomie 4,1 mln zł, do czego pozytywną kontrybucję miało m.in. rozliczenie oszczędności na projekcie w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet.

 

Środki na realizację inwestycji pochodziły głównie od SUSI Partners. W roku obrotowym 2020/2021 przepływy finansowe były dodatnie na poziomie 6,6 mln zł, a w kolejnym roku było to 19,2 mln zł. W pierwszej połowie roku obrotowego 2022/2023 były ujemne na poziomie 3 mln zł, to wiązało się z rozpoczęciem spłat finansowania, a także płatnościami z tytułu leasingu.

 

Ze względu na model biznesowy Grupa nie ponosi istotnych nakładów inwestycyjnych na własne potrzeby. CAPEX w ostatnich latach był znikomy, a realizowane projekty inwestycyjne dla klientów wykazywane są w przepływach operacyjnych.

Bilans

Poniżej prezentujemy wybrane dane bilansowe Grupy DB Energy na dany dzień.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2022

31.12.2022

Aktywa trwałe

7 311

9 046

9 211

9 123

Wartości niematerialne i prawne

 

5 921

6 348

6 650

Aktywa obrotowe

14 993

23 248

74 114

80 102

Zapasy

2 051

1 308

9 426

10 804

Należności handlowe i inne

9 971

6 298

4 448

4 161

Środki pieniężne i inne

2 334

9 689

7 669

8 497

Aktywa z tytułu umów z klientami

 

2 588

47 343

52 756

Kapitał własny

9 521

12 018

20 206

21 500

Zobowiązania długoterminowe

4 410

9 186

35 964

35 652

Kredyty i pożyczki

1 371

7 760

31 124

29 811

Zobowiązania krótkoterminowe

8 373

11 090

27 155

32 073

Zobowiązania handlowe i inne

2 073

1 221

6 793

5 423

Kredyty i pożyczki

3 527

1 733

1 763

1 546

Zobowiązania z tytułu umów z klientami

 

407

11 172

16 862

Suma bilansowa

22 305

32 294

83 326

89 224

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W roku obrotowym 2021/2022 zaszły kluczowe zmiany w bilansie Grupy Kapitałowej DB Energy. Nowa pozycja bilansowa aktywa z tytułu umów z klientami została oszacowana na 47,3 mln zł na koniec czerwca 2022 roku i stanowiła 57% sumy bilansowej. Są to szacowane, zdyskontowane płatności z tytułu zakończenia i oddania do użytkowania projektu inwestycyjnego w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet. Wartość ta może podlegać zmianom w przyszłości, w zależności od rzeczywistych oszczędności (emitent zwrócił uwagę, że pierwsze płatności były nawet większe niż oczekiwano), czy zmianie cen za energię, jaką płaci klient (często kontrakty roczne lub dłuższe, przez co zmiany rynkowe cen energii są odzwierciedlone w kosztach dopiero po pewnym czasie). W przyszłości, wraz z kolejnymi projektami, pozycja ta może dalej rosnąć. Na koniec grudnia 2022 roku pozycja ta dalej rosła, zwiększając się do 52,8 mln zł, tj. 59% sumy bilansowej.

 

Ponadto, w bilansie istotnie wzrosły zapasy, do 10,8 mln zł na koniec grudnia 2022 roku, co jest związane z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi. Stan środków pieniężnych wyniósł 8,5 mln zł. Stan środków finansowych wynikał z zakończenia kolejnych etapów projektów inwestycyjnych w modelu generalnego wykonawstwa, a także rozliczeniem oszczędności na projekcie w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet. Spółka stwierdziła, że posiadane zasoby pieniężne w pełni odpowiadały potrzebom grupy w zakresie kapitału obrotowego na realizację prowadzonych projektów inwestycyjnych.

 

Kapitał własny wyniósł 21,5 mln zł na koniec grudnia 2022 roku, a jego wzrost wynikał z zysków wykazywanych przez grupę. Jednocześnie udział w sumie bilansowej spadł do 24% wobec 43% na koniec czerwca 2020 roku. Wynika to z istotnego wzrostu zobowiązań, głównie kredytów. Długoterminowe kredyty i pożyczki wzrosły do 29,8 mln zł na koniec grudnia 2022 roku wobec 1,4 mln zł na koniec czerwca 2020 roku. W istotnej mierze wynika to z realizacji projektu w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet Polska o szacowanych nakładach inwestycyjnych 29 mln zł. Wzrost zadłużenia wynikał z uruchomienia finansowania od SUSI Partners na potrzeby projektu. Zgodnie z modelem współpracy z SUSI Partners spłata zobowiązania rozpoczęła się w momencie otrzymania pierwszych płatności od Słodowni Soufflet. Grupa rozpoczęła także wykazywanie zobowiązań z tytułu umów z klientami, których wartość wyniosła 16,9 mln zł na koniec grudnia 2022 roku (19% sumy bilansowej) i wynikała głównie z szacowanych kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury w ramach inwestycji ESCO (m.in. koszty serwisowania, remontów generalnych lub ubezpieczeń).

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Grupy DB Energy to dynamiczny rozwój w obszarze podnoszenia efektywności energetycznej instalacji przemysłowych poprzez dywersyfikację portfela usług i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej (ESCO) i usługi diagnostyki napędów (system DiagSys) oraz internacjonalizacja działalności wraz ze stabilnym wzrostem portfela klientów zagranicznych w strukturze przychodów.

 

Spółka wyszczególnia cztery szczegółowe cele strategiczne.

 1. Utrzymanie poziomu jakości świadczonych usług, wzrost udziału w rynku audytów AEP, współpraca z audytorami AEP oraz innymi partnerami świadczącymi usługi na rynku energii w zakresie audytów AEE.

  Spółka podejmuje działania zmierzające do rozszerzania współpracy z audytorami AEP w celu pozyskiwania projektów do dalszego doradztwa i audytów AEE i usług ESCO. Spółka podejmue także działania zmierzające do rozszerzania współpracy z audytorami CEA. Spółka oszacowałą, że było około 2.500 przedsiębiorstw w Polsce, które musiały wykonać pierwszy audyt CEA do dnia 30 września 2017 roku (lub zgłosić, że audyt wykonały wcześniej albo posiadały system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego). Firmy te muszą ponawiać wykonanie audytu raz na cztery lata. W kolejnym okresie przypadającym na 30 września 2021 roku, Spółka odnotowała zwiększoną aktywność oraz większe przychody niż w 2017 roku. Następny okres wzmożonej aktywności w zakresie CEA przewidywany jest w 2025 roku.

 2. Rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z partnerami finansowymi oraz aktywnym budowaniem docelowego modelu usług ESCO na krajowym rynku i zagranicznym.

  W tym obszarze rozwojowi Spółki powinno sprzyjać otoczenie makroekonomiczne oraz regulacyjne. Emitent posiada wiedzę o możliwych do zrealizowania w przemyśle inwestycjach i ich efektach, a także wiedzę bazującą na technicznych badaniach i pomiarach konkretnych instalacji. Baza potencjalnych projektów ESCO stale się powiększa, gdyż sprzedając usługi podstawowe (audyty), Spółka pozyskuje informacje o tych projektach z pierwszej ręki. Dodatkowy efekt przynosi współpraca z innymi audytorami CEA. Firma wyszukuje projekty inwestycyjne o wartości od 2 mln do 20 mln zł, charakteryzujące się średnią wewnętrzną stopą zwrotu na poziomie 20%.

 3. Aktywny rozwój internacjonalizacji działalności.

  Spółka zamierza wykorzystać zbudowaną szeroką bazę klientów, firm o kapitale zagranicznym do rozszerzenia działalności poza granice Polski. Do rozwoju eksportu Spółka zamierza wykorzystać podmiot zależny Willbee Energy GmbH. Dla rozszerzenia działalności audytowej poza granice Polski, plany Spółki obejmują również intensyfikację współpracy z dotychczasowymi partnerami takimi jak ROI-EFESO, czy Siemens.

 4. Zakończenie projektu DiagSys i dalszy rozwój działalności badawczo-rozwojowej.

  W ramach obszaru Spółka zamierza dalej rozwijać sam system DiagSys jak również urządzenia APPS służące do zbierania i analizowania danych pomiarowych. Obecnie urządzenia APPS pozwalają na pozyskiwanie danych pomiarowych z wielu punktów jednocześnie. Powyższe daje możliwość lepsze zmapowania działań optymalizujących zużycie energii.

 

Wybrane czynniki ryzyka

Realizując projekty w modelu finansowania ESCO DB Energy bierze na siebie liczne ryzyka związane m.in. z finansowaniem i wykonaniem inwestycji u klienta, obsługą i modernizowaniem instalacji w okresie trwania umowy, czy poziomem generowanych oszczędności. Z jednej strony Spółka może nie doszacować kosztów inwestycji, a z drugiej przeszacować poziom generowanych oszczędności, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na rentowność całego projektu inwestycyjnego, a także spowodować trudności w pokryciu płatności finansowania w pewnych punktach cyklu
projektowego. Spółka ogranicza ryzyko przeszacowania efektów technicznych inwestycji energooszczędnych przez szerokie stosowanie pomiarów przed przystąpieniem do realizacji umowy. Ryzyko niedoszacowania kosztów projektu jest mitygowane uwzględnianiem wszystkich kosztów, również z późniejszym utrzymaniem i serwisowaniem, a jednocześnie Spółka dysponuje zawsze szczegółowymi ofertami dostawców rozwiązań i urządzeń mających być przedmiotem inwestycji. Emitent jest także narażony na przesunięcie lub brak okresowych płatności od klientów (trudności finansowe klienta). Warto także zwrócić uwagę na ryzyko zmniejszenia zużycia energii przez użytkownika infrastruktury ESCO, np. ze względu na ograniczenie skali działalności. Wówczas potencjalne oszczędności generowane przez zmodernizowaną infrastrukturę mogą ulec zmniejszeniu. Dlatego W ramach zawieranych umów na inwestycje typu ESCO Spółka dąży do zawierania zapisów, które pozwalają odnieść uzyskiwane korzyści do zmierzonego okresu bazowego precyzując ponadto, że przyszła produkcja przedsiębiorstwa nie może być niższa niż ta w okresie bazowym – co pozwala ograniczyć ryzyko spadku przychodów Spółki w przypadku ograniczenia działalności klienta.

 

Ze względu na projektowy charakter działalności wyniki osiągane przez Spółkę są w znacznym stopniu warunkowane postępem realizacji poszczególnych prac projektowych. Tym samym występuje nieregularność w zakresie raportowanych wyników finansowych pomiędzy poszczególnymi kwartałami. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki realizowanych projektów oraz odbiorców świadczonych usług. Harmonogramy realizacji działań inwestycyjnych, odpowiadających za znaczącą większość przychodów Spółki, podlegają zmianom w wyniku działań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Spółka stara się optymalizować procesy inwestycyjne i tak dobierać harmonogramy realizacji projektów by możliwe było wygładzenie znaczących wahań raportowanych wyników finansowych. Warto także zwrócić uwagę na konieczność wyceny projektów realizowanych w czasie, na potrzeby sprawozdawczości finansowej, w szczególności projektów w modelu ESCO, których pełne ujawnienie jest możliwe w momencie zakończenia realizacji projektów. Następnie w okresach rozliczeniowych (5-10 lat) Spółka dokonuje aktualizacji wartości takich kontraktów odnosząc ewentualne różnice do wyniku finansowego.

 

DB Energy jest narażone na ryzyko zmian cen energii. Liczne projekty realizowane są w formule success fee, których wynik i zysk uzależniony jest od wygenerowanych oszczędności. Istotny spadek cen energii płaconych przez klienta powoduje, że potencjalne oszczędności są mniejsze, a przez to również zyski Spółki. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że klienci często zawierają okresowe kontrakty na ceny energii (roczne lub kilkuletnie), przez co wzrost cen energii mogą odczuć z opóźnieniem, a przez to pełna skala potencjalnych oszczędności może zostać odnotowana z opóźnieniem.

Podsumowanie raportu

Obecne otoczenie rynkowe jest bardzo sprzyjające dla profilu działalności DB Energy. Z jednej strony prawo na szczeblu unijnym jest coraz bardziej rygorystyczne. Kolejne dyrektywy i plany zwiększają cele udziału czystej energii w miksie produkcyjnym, stawiają wyższe cele poprawy efektywności energetycznej i co do zasady przyspieszają proces transformacji energetycznej. Z drugiej strony, wysokie ceny energii są ekonomicznym argumentem dla wielu firm do rozpoczęcia inwestycji. Oferta DB Energy odpowiada na te wyzwania – spółka oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, od audytu i koncepcji projektu po jego finansowanie, realizację, diagnostykę i monitoring.

 

Rok obrotowy 2021/2022 był przełomowy dla DB Energy. W czerwcu 2022 roku spółka zakończyła i oddała do użytku największy do tej pory projekt inwestycyjny w modelu ESCO. Była to instalacja dla Słodowni Soufflet Polska o wartości 29 mln zł. W modelu ESCO wszelkie nakłady inwestycyjne poniosło DB Energy przy finansowaniu ze strony SUSI Partners – szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego specjalizującego się w projektach dotyczących globalnej transformacji energetycznej (współpraca od października 2020 roku, łączny budżet inwestycyjny został ustalony na co najmniej 20 mln euro). W rezultacie Spółka będzie przez 10 lat pobierać wynagrodzenie od realnych oszczędności wygenerowanych z tytułu wybudowanej inwestycji (pierwsze płatności miały miejsce jeszcze w czerwcu ubiegłego roku). Pozytywne efekty zakończenia projektu miały swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych, szczególnie za IV kw. roku obrotowego 2021/2022, który zakończył się z rekordowym zyskiem netto na poziomie 5,9 mln zł.

 

Ze względu na projektowy charakter działalności (ponad 90% przychodów ostatnich okresów to umowy inwestycyjne w formule generalnego wykonawstwa i ESCO) wyniki mogą podlegać istotnym wahaniom, gdyż są w znacznym stopniu warunkowane postępem realizacji poszczególnych prac projektowych. Widać to na przestrzeni ostatnich kwartałów. Inwestorzy powinni zwrócić na to szczególną uwagę przy analizie.

 

W kolejnych latach DB Energy zamierza kontynuować rozwój, poszukując optymalnego balansu pomiędzy umowami generalnego wykonawstwa a umowami w modelu ESCO. W ostatnich kwartałach jednym z nowych kontraktów jest projekt dla Żabka Polska o szacowanej wartości 16 mln zł. Emitent zamierza rozwijać działalność zagraniczną poprzez spółkę zależną Willbee Energy GmbH. Na początku 2023 roku Spółka pozyskała zagraniczny kontrakt na budowę instalacji spalarni odpadów kotła grzewczego dla Thermo Fisher Scientific Inc. z Irlandii o wartości 1,55 mln euro. Jednocześnie spółka chce utrzymać swój udział rynkowy w segmencie audytów. Ponadto, Spółka rozwija DiagSys – autorski system diagnostyki predykcyjnej i badania sprawności napędów w ruchu na podstawie sygnałów elektrycznych. Szacuje się, że roczne koszty awarii w przemyśle w Unii Europejskiej sięgają 450 mld euro, a rozwiązanie Spółki może pomóc w ich zmniejszeniu.

 

Podsumowując, sprzyjające otoczenie prawno-regulacyjne oraz rynkowe wspiera rozwój Grupy DB Energy. Przewiduje się ogromne nakłady na transformację energetyczną i poprawę efektywności energetycznej, a więc tzw. „tort” do podziału jest bardzo duży. Kompleksowa oferta, od audytu po monitoring instalacji, oraz specjalizacja we wszystkich źródłach energii daje dużą przestrzeń do rozwoju. Pierwsze sukcesy Grupa ma już za sobą, a kolejne projekty inwestycyjne są w trakcie realizacji.

 

DB Energy – kurs akcji

 

DB Energy – kurs akcjiŹródło: opracowanie własne.

 

--

Autor niniejszej Analizy nie jest powiązany w żaden sposób z Emitentem. Niniejsza Analiza powstała w związku z umową zawartą z DB Energy S.A., obejmującą swoim zakresem przygotowanie raportu analitycznego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło również inne usługi z zakresu relacji inwestorskich Spółce DB Energy S.A. Ponadto, Stowarzyszenie nie wyklucza złożenia kolejnych ofert świadczenia takich usług Emitentowi w przyszłości.

 

Treść powyższej Analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie