Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ wykresów spółek zagranicznych – KBC Group w mocnym trendzie wzrostowym

Skomentuj artykuł
© Imladris - stock.adobe.com

W dzisiejszym przeglądzie przyjrzymy się kilku spółkom notowanym na Euronext. Analityk techniczny Janusz Grabowski przygotował zestawienie, w którym są: Philips, Universal Music Group, KBC Group, Carrefour, a także Solvay.

Philips – EURONEXT

W bardzo ciekawym miejscu zdają się być notowania spółki Philips, notowanej na Euronext. Kurs długo znajdował się w trendzie spadkowym, jednak w ostatnim czasie doszło do wyrysowania się podwójnego dna w okolicach wsparcia 12,25 EUR. 20 grudnia 2022 kurs odbił, rysując drugie dno na notowaniach. Doszło do przebicia górą średniej MA50, a kurs zdaje się zmierzać do oporu w okolicach 17,43 EUR. Nieznacznie wyżej znajduje się średnia MA200, w tym układzie stanowiąca opór. Gdyby bykom udało się wybić górą wspomniane dwa ograniczenia, to prawdopodobnie rozpoczęłaby się gra o poziom 21,12 EUR. Dodatkowo podczas wczorajszej sesji (tj. 30.01.2023) na notowaniach pojawił się mocniejszy wolumen popytowy. Na wykresie wyrysowała się także mocniejsza świeca wzrostowa. To wszystko stawia scenariusz techniczny w dobrym świetle. W przypadku ewentualnego negatywnego zachowania kursu, należy brać pod uwagę wsparcia na poziomie 13,30 EUR oraz 12,25 EUR.

 

Philips – analiza wykresu, interwał dzienny

Philips – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Universal Music Group - EURONEXT

Kolejnym ciekawym przykładem technicznym na rynku Euronext może być obecnie wykres Universal Music Group. W szerszej perspektywie kurs porusza się w trendzie bocznym, jednak obecnie trwa średnioterminowy trend wzrostowy. Najbliższym oporem dla dalszego wzrostu jest poziom 24,12 EUR, a przy jego wybiciu górą, kolejnego należałoby oczekiwać na poziomie 25,14 EUR. Kurs ostatnio przetestował od góry średnią MA50, która stanowi opór. Ważny jest też poziom wsparcia 22,63 EUR. Gdyby doszło do jego przebicia dołem kolejnym jest 22,12 EUR. Jednak dalsza przecena mogłaby wiązać się z odwróceniem wspomnianego trendu wzrostowego. Na oscylatorze MACD widzimy charakterystyczne zbliżenie się do siebie linii MACD i Signal, co mogłoby zakończyć się przecięciem w formie sprzyjającej popytowi.

 

Universal Music Group – analiza wykresu, interwał dzienny

Universal Music Group – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

KBC Group – EURONEXT

Kurs spółki KBC Group znajduje się w trendzie wzrostowym. Niedawno doszło do wyrysowania się na notowaniach tzw. „złotego krzyża”, czyli przecięcia się średnich MA50 i MA200. Kurs wybił górą poziom oporu 65,70 EUR, który teraz stanowić będzie wsparcie. Oporem zaś dla krótkoterminowego wzrostu jest strefa rozpoczynająca się od 69,22 EUR. Gdyby bykom powiodło się przebicie górą, to otworzyłaby się droga do spoglądania nawet w okolice 78 EUR. Warto zwrócić uwagę także na wzmocnioną ilość wolumenu pozytywnego w ostatnim czasie. Scenariusz zdaje się być układem pro wzrostowym, jednak w negatywnym przypadku należy brać pod uwagę wspomniane wsparcie na poziomie 65,70 EUR, zaś niżej 62,66 EUR.

 

KBC Group – analiza wykresu, interwał dzienny

KBC Group – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Carrefour – EURONEXT

Notowania spółki Carrefour zmieniły kierunek średnioterminowego trendu spadkowego, po osiągnięciu wsparcia w okolicach 13,89 EUR. Wówczas popyt ruszył z kontrą pozostawiając na wykresie formację V. Po pierwszej fali wzrostowej do okolic strefy 16,60 EUR odbyła się niewielka korekta i znowu kurs został wyprowadzony kontrą popytu. Na wykresie pojawiła się mocna świeca wzrostowa przecinająca średnią MA50. Tym samym pojawił się sygnał na wspomnianej średniej. Obecnie inwestujący dotarli pod opór strefy 17,50 EUR. Gdyby doszło do przebicia, to kolejnym oporem może okazać się poziom 18,65 EUR i dalej 19,86 EUR. Na tą chwilę układ wygląda ciekawie, długie wzrostowe świece sprzyjają stronie kupującej, jednak w przypadku odwrócenia wsparcia należałoby upatrywać w okolicach wspomnianych 16,60 EUR.

 

Carrefour – analiza wykresu, interwał dzienny

Carrefour – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Solvay – EURONEXT

W trendzie wzrostowym znajdują się obecnie notowania spółki Solvay. Niedawno na wykresie pojawił się tzw. „złoty krzyż”, czyli przecięcie od dołu średniej MA200, przez MA50. Wygląda na to, że popyt ma ochotę do dalszej zwyżki cenowej, bowiem dochodzi właśnie do przebijania strefy 105,60 EUR. Kolejnego oporu można się spodziewać zatem w okolicach 111,70 EUR, a wyżej 115,60 EUR. W przypadku gdyby kurs zamierzał cofnąć, to wsparciami będą 102 EUR, zaś niżej okolice 96 EUR. Warto wspomnieć także o zwiększonym w ostatnim czasie pozytywnym wolumenie, na wzrostach. Wszystko to stawia notowania Solvay w pozytywnym świetle, z perspektywy technicznej.

 

Solvay – analiza wykresu, interwał dzienny

Solvay – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie