Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ ciekawych wykresów spółek z GPW – Notowania Boombit na ważnym oporze

Skomentuj artykuł
Źródło: investors.boombit.com

Analityk Techniczny SII Janusz Grabowski przygotował zestawienie ciekawych spółek notowanych na GPW. W zestawieniu znalazły się spółki: Torpol, Boombit, PZU, Movie Games oraz Suntech.

Torpol

Na wstępie dzisiejszego zestawienia, trudno nie wspomnieć o notowaniach spółki Torpol, która doczekała się bardzo mocnego wzrostu podczas sesji 24.01.2023. Powodem była informacja o możliwości przejęcia spółki. W ten sposób na notowaniach pojawił się zwiększony słupek wolumenu. Niemniej warto jednocześnie wspomnieć, że powyżej zamknięcia, czyli 21,90 zł mocno działała także podaż. Świeca ze środy zakończyła się wysokim knotem. Może to świadczyć o problemach z dalszym wzrostem. Mimo wszystko sam układ techniczny jest korzystny. Byki niedawno wybiły poziom oporu 16,60 zł, po czym odbył się re-test na początku tego roku, po którym nastąpiła dalsza zwyżka cenowa. Kurs porusza się w sekwencji wzrostowej powyżej średniej MA200. Możliwe, że część inwestorów zadziałała na zasadzie „sell the god news”, co sprowadziło do gry większą ilość podaży. Wsparcia w krótkim terminie należy spodziewać się na poziomie 18,95 zł, zaś oporu powyżej 21,90 zł.

 

Torpol – analiza wykresu, interwał dzienny

Torpol – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Movie Games

Pozytywnie w ostatnim czasie zrobiło się na notowaniach Movie Games, jednak 23.01.2023 doczekaliśmy się informacji, iż spółka Playway planuje sprzedaż akcji Movie Games w ABB. Kurs który wcześniej był w dobrym miejscu do wybicia trendu spadkowego odbił od linii tego trendu w dół. 24.01.2023 sesja odbyła się pod znakiem wyprzedaży akcji, a na notowaniach pojawił się wysoki słupek wolumenu negatywnego. W przypadku dalszej wyprzedaży wsparć należy się spodziewać na poziomach 25,65 zł, a niżej 19,90 zł, czyli na ostatnim lokalnym dołku. Średnie kroczące MA50 i MA200 ułożone są tak, że niebawem mogłoby dojść do przebicia od dołu przez MA50, co stanowiłoby tzw. „złoty krzyż”. Prawdopodobnie podczas najbliższych sesji dowiemy się, czy technicznie dalej jest możliwość wybicia wspomnianego trendu spadkowego (pogrubiona czarna linia trendu). Jeśli tak, otworzyłaby się droga w kierunku oporu 39,90 zł, a wyżej 53,45 zł. Jeśli nie, to kurs będzie prawdopodobnie testował wspomniane wyżej wsparcia zgodnie z sentymentem jaki pojawił się na notowaniach we wtorek.

 

Movie Games – analiza wykresu, interwał dzienny

Movie Games – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Suntech

Warto zwrócić uwagę na notowania spółki Suntech, która od dłuższego czasu znajduje się w trendzie wzrostowym. Kurs ładnie prowadzony jest w oparciu o linię trendu wzrostowego. Od dołu wsparcie stanowi także średnia MA200. W ostatnim czasie doszło do przebicia oporu na poziomie 3,36 zł, ładną świecą wzrostową, popartą większym wolumenem, po czym notowania skierowały się w kierunku 5,00 zł. Na tą chwilę oscylatory wskazują wykupienie. Możliwe, że kurs cofnie się do wspomnianego wybicia lub ewentualnie lekko skoryguje, co by było naturalne. Niemniej co do zasady z uwagi na panujący trend można na tą chwilę zakładać kontynuację ruchu wzrostowego. Negatywnym byłoby dopiero przebicie wspomnianego wsparcia na poziomie 3,36 zł dołem. Wówczas kolejny istotniejszy poziom obrony znajduje się dopiero w okolicach 2,34 zł. Dodatkowo należy wspomnieć, że spółka notowana jest na rynku Newconnect, a same notowania cechują się zmniejszoną płynnością.

 

Suntech – analiza wykresu, interwał dzienny

Suntech – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Boombit

Znaczna poprawa sytuacji ma w ostatnim czasie miejsce na notowaniach spółki Boombit. Kurs po wybiciu średniej MA200, a także oporu w okolicach 12,22 zł ruszył w kierunku ważniejszej strefy oporu. Strefa ta poprowadzona jest w okolicach 14,00 zł. Gdyby doszło do wybicia górą tego poziomu, prawdopodobnie doczekalibyśmy się szansy na ukształtowanie trendu wzrostowego. Oporem dla wzrostów wówczas mogą być poziomy 19,50 zł, a także 22,74 zł. Wsparcia należy oczekiwać natomiast na wspomnianych 12,22 zł, a niżej w okolicach 10,78 zł.

 

Boombit – analiza wykresu, interwał dzienny

Boombit – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

PZU

Notowania PZU wyraźnie nabrały zadyszki, po niesamowicie mocnej fali wzrostowej. Na kursie pojawił się właśnie niewielki podwójny szczyt. Dodatkowo na taśmie wolumenu obserwujemy zwiększone słupki, które mogą świadczyć o dystrybucji. Wsparcia należałoby oczekiwać obecnie na poziomie 35,48 zł, a niżej 33,15 zł. Niemniej w dłuższej perspektywie kurs wciąż jest w trendzie wzrostowym, więc bardzo możliwe, że sekwencja ta się utrzyma. Wówczas oporem dla wzrostów może okazać się ostatni lokalny szczyt oraz poziom 38,12 zł.

 

PZU – analiza wykresu, interwał dzienny

PZU – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

  

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie