Chat with us, powered by LiveChat

Trex – lider branży desek kompozytowych pod presją spadającego popytu

Skomentuj artykuł
© james_pintar - stock.adobe.com

Trex jest firmą, która produkuje alternatywne dla drewna produkty do podłóg i balustrad. Spółka sprzedaje swoje produkty pod marką Trex®. Firma chwali się tym, że do produkcji swoich produktów nie ma potrzeby ścinania drzew oraz wytwarzania kolejnych ton plastiku. Gotowy produkt składa się w 95% z produktów recyklingowych, głównie drewna oraz plastiku. Trex na swojej stronie informuje, że w każdego roku do produkcji swoich produktów konsumuje 1,5 miliona zużytych plastikowych toreb. Spółka notowana jest na giełdzie w USA.

 

Źródło: https://www.trex.com/why-trex/eco-friendly-decking/

 

Rynek podłóg jest zdominowany przez wyroby z drewna. Zaledwie 25% podłóg wykorzystuje kompozyty. Rynek alternatyw do drewna cały czas rośnie szybciej od całego rynku. Cały rynek podłogowy jest obecnie szacowany na 8 miliardów dolarów rocznie. Zatem obecny rynek w którym działa Trex ma wartość około 2 miliardów dolarów (Prezentacja dla inwestorów z listopada 2022).

Produkty

Dzięki swojej działalności Trex jest jednym z największych recyklerów folii polietylenowej w Ameryce Północnej. Produkty Trex są znacznie odporniejsze od drewna w przypadku ochrony przed wilgocią. Dzięki temu nie następuje pękanie czy wypaczanie zewnętrznych podłóg i balustrad, które są narażone na czynniki zewnętrzne. Produkty Trex cechuje znacznie większa odporność na gnicie czy ataki szkodników. Nie wymagają także konieczności szlifowania, nakładania impregnatów czy uszczelniania. Są zatem łatwiejsze w utrzymaniu niż zwykła podłoga z drewna.

 

Produkty do podłóg to Trex Transcend®, Trex Select® i Trex Enhance®. Te trzy linie produktów oferują różny poziom jakości a zatem i cen. Najdroższym rozwiązaniem jest Trex Transcend® z kolei najtańszymi produktami jest linia Trex Enhance® ( https://www.trex.com/build-your-deck/planyourdeck/deck-cost-landing/productcalculator/). Oprócz tego firma oferuje akcesoria Trex Hideaway® oraz systemy oświetleni Trex DeckLighting.

 

Balustrady z reguły mają około 40% wsadu z recyklingowych produktów. Linie produktów z kompozytów również mają oznaczenia podobne jak w przypadku podłóg: Trex Transcend Railing, Trex Select Railing, Trex Enhance Railing. Oprócz tego są dostępne balustrady z aluminium Trex Signature®. Firma rozwija także produkty związane z ogrodem. Przykładem jest linia ogrodzeń Trex Seclusions®.

 

Firma dzieli swoja działalność na dwa segmenty:

  • Trex Residential
  • Trex Commercial

 

Trex Residential jest największym amerykaskim producentem wysokiej jakości kompozytów będących alternatywą dla drewnianych podłóg i balustrad. Produkty ogrodowe są sprzedawane pod marką Trex® i są dostępne w ponad 6 700 sklepach na całym świecie.

 

Oprócz tego firma licencjonuje swoją nazwę co pozwala zewnętrznym firmom produkować i sprzedawać produkty pod nazwą Trex. Pełna lista podpisanych umów znajduje się na obrazie poniżej.

 

Źródło: raport roczny za 2021 rok

 

Trex Commercial są to rozwiązania dla firm oraz instytucji. Produktami są balustrady, które mogą być wykorzystane w wieżowcach, budynkach sportowych i edukacyjnych oraz produkty sceniczne (np. podłoga na scenie). W ofercie są zarówno balustrady z kompozytów jak i z aluminium. Ten segment działalności jest znacznie mniejszy niż Trex Residential i pełni rolę dywersyfikacji źródła klientów.

Kanały dystrybucji

Źródło: prezentacja dla inwestorów z listopada 2022

 

Większość przychodów spółki generowana jest poprzez sprzedaż produktów do hurtowników i profesjonalnych dystrybutorów. Ci partnerzy sprzedają następnie produkty do sklepów z produktami z drewnem i substytutami drewna. Finalnymi odbiorcami tego kanału są z reguły kontraktorzy, firmy budowlane czy osoby specjalizujące się w instalowaniu podłóg i balustrad u prywatnych właścicieli domów.

 

Drugim kanałem sprzedaży produktów z Trex Residential są sklepy takie jak Home Depot oraz Lowe’s. Te sklepy kupują produkty bezpośrednio od Trex albo od dystrybutorów produktów Trex. Sklepy sprzedają produkty spółki w formule DIT (Do-It-Yourself). Klienci indywidualni albo sami instalują produkty spółki w ogrodzie albo korzystają z usług fachowców. Zdaniem managerów Trex, obecność produktów w tego typu sklepach zwiększa rozpoznawalność marki co ma przekładać się na zwiększony popyt.

 

Odbiorcy produktów Trex Residential są bardzo skoncentrowani. W 2021 roku 3 największych odbiorców odpowiadało za 61% sprzedaży tego segmentu.

 

W przypadku Trex Commercial spółka sprzedaje swoje produkty wygrywając przetargi na dostawę określonych produktów, zakupy właścicieli budynku albo poprzez odbieranie zleceń od wykonawców poszczególnych etapów budowy.

Gwarancje na produkty

Produkty z segmentu Trex Residential mają okres gwarancji równy 25 lat. W przypadku produktów z linii Commercial gwarancja na produkty spółki wynoszą 10 lat. Wyjątkiem jest Trex Signature® Railing, który ma także 25 lat gwarancji. Jeśli w tym czasie produkt straci swoją jakość (zacznie pękać, zmieniać kształt itp.) Trex ma obowiązek wymienić wadliwe produkty.

Wyniki za 2021 rok

W 2021 roku firma wygenerowała 1,2 mld $ przychodów co oznacza wzrost o 316 mln$ r/r (tj. o 35,9%). Głównym powodem wzrostów był segment Trex Residential, który w 2021 roku wzrósł o 37,6% r/r osiągając sprzedaż na poziomie 1,14 mld$. Działalność komercyjna nie ma istotnego znaczenia dla wyników całego przedsiębiorstwa. Mimo dużego wzrostu sprzedaży spółka zaraportowała gorszą marżę brutto na sprzedaży, która wyniosła 38,5% co było o 2,2 punkty procentowe gorszym wynikiem niż rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że zysk netto wzrósł w 2021 roku o 18,8% a więc znacznie poniżej tempa wzrostu przychodów. Zysk netto na koniec 2021 roku wyniósł 209 mln$, najwięcej w historii.

 

Znacznie lepiej wyglądała sytuacja pod względem gotówkowym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w 2021 roku 258 mln$, aż o 38% więcej niż przed rokiem. Wygenerowana gotówka z nawiązką pokryła wydatki inwestycyjne związane z rozbudową zakładów w Wirginii oraz Newadzie. CAPEX w poprzednim roku wyniósł 159 mln$. Spółka osiągnęła zatem prawie 100 mln$ wolnych przepływów pieniężnych, które mogły zostać wykorzystane na wypłatę dywidendy oraz skup akcji własnych. W 2021 roku Trex skupił 809 099 akcji, co poprawiło relację zysku netto na akcję (EPS).

 

Wzrost przychodów w 2021 roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży wolumenowej produktów Trex. Dzięki temu, że spółka od kilku lat rozwija zdolności produkcyjne, mogła zaspokoić zwiększony popyt na swoje produkty. Wynikało to z bardzo gorącego rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i największych rynkach zagranicznych w których spółka sprzedaje swoje produkty.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki; TTM* Trailing twelve months (od 4Q 2021 – III Q 2022)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Wyniki za III Q 2022

Spadek popytu ze strony hurtowników i dystrybutorów odbił się negatywnie na przychodach firmy. Odbiorcy produktów woleli w III Q schodzić z zapasów zamiast odbudowywać ich poziom. Trex rozpoczął program dostosowawczy rozpoczynając redukcję zatrudnienia. Przychody w III Q 2022 wyniosły 188 mln$ i były o 38,2% niższe niż rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 24,5% co było wynikiem znacznie niższym niż rok wcześniej (38,2%). Spółka tłumaczyła spadek marży, mniejszą produkcją. O ile koszty zmienne dostosowały się do zmniejszonej produkcji, to koszty stałe miały istotny wpływ na spadek marży. Trex starał się ciąć koszty. Wydatki na SG&A spadły w III Q 2022 o 7 mln$ r/r do poziomu 27 mln$. Jednak na skutek mocniejszego spadku przychodów koszty SG&A stanowiły w tym okresie 14,2% przychodów netto vs 10,1% w III Q 2021. W III Q 2022 roku marża operacyjna spadła do zaledwie 10,3% w porównaniu do 25% rok wcześniej.

 

W ciągu III Q 2022 spółka skupiła 1,7 miliona akcji za około 100 mln$. Dawało to średnią cenę zakupu akcji na poziomie 58,8$. Warto wspomnieć, że jeszcze pod koniec 2021 roku cena za jedną akcję Trex wynosiła ponad 130$.

 

Trex planuje zainwestować około 400 milionów dolarów w fabrykę mieszczącą się w Little Rock w stanie Arkansas. Docelowo uruchomienie zakładu produkcyjnego ma mieć miejsce w 2024 roku. Fabryka będzie zatrudniać około 500 osób. Powodem umiejscowienia fabryki w tym miejscu jest bliskość źródeł zaopatrzenia w surowce potrzebne do produkcji kompozytów. Co więcej bliskość hubu transportowego ma zdaniem firmy obniżyć koszty transportowe. Inwestycja jest konieczna aby firma mogła zwiększać sprzedaż swoich produktów. Środki na inwestycje mają zostać wygenerowane głównie z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Trex (dane w mln USD)

 

Trex 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TTM 2022

III Q 2021

III Q 2022

Przychody

480

565

684

745

881

1197

1218

304

188

zysk brutto

187

243

295

307

359

461

457

118

46

zysk operacyjny

104

142

177

188

234

275

314

76

19

zysk netto

68

95

135

145

176

209

200

25

14

przepłwy z działalności operacyjnej

85

102

138

156

187

258

389

145

54

CAPEX

15

15

34

67

173

159

143

35

42

FCF

70

87

104

89

14

99

246

110

13

TTM* Trailing twelve months (od 4Q 2021 – III Q 2022). Dane w mln USD

 

Trex

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TTM 2022

III Q 2021

III Q 2022

marża brutto

39%

43%

43%

41%

41%

39%

37%

39%

25%

marża operacyjna

22%

25%

26%

25%

27%

23%

26%

25%

10%

marża netto

14%

17%

20%

19%

20%

17%

16%

8%

8%

TTM* Trailing twelve months (od 4Q 2021 – III Q 2022)

Wskaźniki

Poniżej prezentujemy wybrane wskaźniki, kapitalizację Trex oraz stopę zwrotu z akcji Trex na dzień 19.01.2023 r.

 

Trex

Stan na 19.01.2023

Kapitalizacja

5,35 mld$

Cena do zysku (TTM)

26,75

Cena do przychodu (TTM)

4,39

ROE (TTM)

35,97%

FCF yield (TTM)

4,60%

Wzrost przychodów r/r (2021/2020)

+35,87%

Wzrost zysku na akcję r/r (2021/2020)

+19,08%

Zmiana kursu akcji (ostatnie 10 lat)

+864%

 

Spółka należy do indeksu S&P 400, więc jest zaliczana do firm średniej wielkości. Firma bardzo dobrze zarządza kapitałem własnym co widać po wysokim wskaźniku ROE. Lata dobrej koniunktury na rynku nieruchomości spowodowały, że przychody i zyski na akcje dynamicznie rosły. Obecnie konsensus analityków spodziewa się lekkiego pogorszenia zysku netto oraz przychodów.

 

Notowania akcji Trex za okres 10 lat:

 

 

 

Zastrzeżenie
Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Autor artykułu

 

Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII

Zwolennik inwestowania w wartość. Przez kilka lat zatrudniony w funduszu inwestycyjnym na stanowisku Analityka Inwestycyjnego. Uważa, że przy inwestowaniu nie należy kierować się emocjami, tylko zdrowym rozsądkiem. Pasjonat piłki nożnej i rynków finansowych.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie