Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki do obserwacji w lutym. Zobacz co w CCC, LiveChat, BeeIn, Red Carpet

Skomentuj artykuł
Źródło: corporate.ccc.eu

W lutym skupiamy się na spółkach, które podadzą wyniki za IV kw. 2022 roku.

CCC

CCC zmieniło rok obrotowy, który trwa od lutego do stycznia. Na początku lutego grupa powinna opublikować szacunkowe dane za IV kw. 2022/2023 oraz za cały rok obrotowy. Rok temu wyniki były słabe, co spółka tłumaczyła wysokimi inwestycjami w rozwój nowego formatu Half Price. Strata na sprzedaży wyniosła blisko 100 mln zł, a strata netto 142 mln zł. W tym roku wyniki mogą być lepsze rdr., szczególnie, że w trakcie ubiegłego roku CCC powiedziało, że Half Price wyszedł na plus na poziomie EBITDA. Jednak ważna będzie nie tyle poprawa rdr. co nominalny poziom wypracowanych wyników. Czy grupie uda się zamknąć kwartał z dodatnim wynikiem? Ostatnie cztery kwartały zamknęły się ze stratą netto, która narastająco sięgnęła 431 mln zł.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy CCC za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 1 621 1 398 1 428 2 048 2 071 2 045 1 882 2 377 2 422
Wynik brutto na sprzedaży 714 588 618 973 1 027 957 923 1 129 1 163
Wynik na sprzedaży 16,8 -159,5 -105,7 81,5 58,0 -98,1 -24,8 101,9 44,9
Wynik operacyjny 5,0 -166,4 -101,1 79,6 73,1 -47,7 -56,5 31,3 24,0
Wynik brutto -41,6 -237,1 -132,5 43,8 32,0 -97,2 -154,5 -57,3 -65,0
Wynik netto -34,4 -295,1 -133,8 42,0 12,3 -141,5 -160,1 -54,1 -75,3
 
Marża brutto na sprzedaży 44,0% 42,1% 43,3% 47,5% 49,6% 46,8% 49,0% 47,5% 48,0%
Marża na sprzedaży 1,0% -11,4% -7,4% 4,0% 2,8% -4,8% -1,3% 4,3% 1,9%
Marża operacyjna 0,3% -11,9% -7,1% 3,9% 3,5% -2,3% -3,0% 1,3% 1,0%
Marża brutto -2,6% -17,0% -9,3% 2,1% 1,5% -4,8% -8,2% -2,4% -2,7%
Marża netto -2,1% -21,1% -9,4% 2,1% 0,6% -6,9% -8,5% -2,3% -3,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa CCC dalej bardzo dobrze radzi sobie ze zwiększaniem przychodów, które utrzymują dwucyfrową dynamikę wzrostu. Poprawie uległa także pierwsza marża, która wróciła do poziomu około 48%. Spółce ciążą jednak koszty operacyjne, co widać po słabych wynikach na sprzedaży, a także wysokie zadłużenie i koszty finansowe, co z kolei widać po poziomie wyniku netto. 

 

Przychody (mln zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (mln zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (mln zł) i marża (%)

Wynik netto (mln zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Livechat Software

LiveChat Software ponownie podwyższył ceny, a jednocześnie z końcem roku zastosował nowy cennik dla obecnej bazy klientów produktu live chat. Jednocześnie kontynuował proces przenoszenia klientów będących wcześniej na wycofanych już planach abonenckich opartych na modelu PPS (pay-per-seat) na model PPA (pay-per-agent). Spowodowało to skokowy wzrost podawanych przez spółkę KPI na koniec ubiegłego roku. Szacunkowe przychody w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosły 18,9 mln USD (+35,8% rdr.), a MRR wyniosło 6,35 mln USD (+29,3% rdr., +43% kw/kw). ARPU LiveChat wzrosło do 160,7 USD wobec 121,2 USD kwartał wcześniej. Jednocześnie spółka podała, że churn wzrósł (najwyższy w listopadzie) i utrzymuje się na wyższym poziomie, jednak już w grudniu zmiana klientów netto była dodatnia (odnotowano przyrost bazy klienckiej).

 

Powyższe powinno pozytywnie przełożyć się na zyski spółki, które zgodnie z planem mają zostać opublikowane 28 lutego br. w raporcie za III kw. roku obrotowego 2022/2023.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Livechat Software za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2020/2021 2021/2022 2022/2023
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Przychody ze sprzedaży 43 110 46 220 48 052 48 909 55 659 56 130 61 817 66 780 74 512
Wynik brutto na sprzedaży 34 132 39 154 41 794 41 004 50 470 47 482 51 431 56 764 65 076
Wynik operacyjny 23 869 27 955 29 467 28 074 35 769 31 976 32 247 38 705 42 552
Wynik brutto 24 385 28 016 29 432 28 460 35 367 31 499 32 616 38 738 42 436
Wynik netto 25 637 26 206 27 515 26 612 32 682 29 423 30 306 36 014 39 674
 
Marża brutto na sprzedaży 79,2% 84,7% 87,0% 83,8% 90,7% 84,6% 83,2% 85,0% 87,3%
Marża operacyjna 55,4% 60,5% 61,3% 57,4% 64,3% 57,0% 52,2% 58,0% 57,1%
Marża brutto 56,6% 60,6% 61,3% 58,2% 63,5% 56,1% 52,8% 58,0% 57,0%
Marża netto 59,5% 56,7% 57,3% 54,4% 58,7% 52,4% 49,0% 53,9% 53,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Szacunkowe przychody w przeliczeniu na złote (według średniego kursu podawanego przez NBP na poziomie 4,6461 USD/PLN) wyniosły 87,9 mln zł, rosnąc o 56,5% rdr. Spółka w poprzednich kwartałach utrzymywała wysokie marże, które na poziomie zysku netto oscylowały powyżej 50%. 

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik operacyjny (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

BeeIn

BeeIn miało bardzo udany III kw. 2022 roku jeśli chodzi o wypracowane wyniki finansowe, co opisujemy poniżej. Spółka podała aszacunkowe przychody za IV kw. 2022 roku, które wyniosły 9,5 mln zł i były dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Jednak okazały się one niższe niż w III kw. 2022 roku o 20,3%, kiedy wyniosły one 11,9 mln zł. Łącznie przychody w 2022 roku wyniosły około 32,3 mln zł.

 

Ostatnie kwartały pokazały poprawę generowanych rentowności. Marża na sprzedaży wyniosła 15,1% w III kw. 2022 roku, a marża netto aż 12,9%. Raport za IV kw. 2022 roku pokaże, czy wysokie poziomy rentowności udało się utrzymać. Publikacja raportu planowana jest na 9 lutego br. Warto wspomnieć, że spółka ma ambitne plany dalszego rozwoju, na co wskazuje podpisana na początku grudnia 2022 roku umowa z japońską spółką Leapton Energy Co, Ltd z siedzibą w Kobe na dostawę paneli fotowoltaicznych Leapton Solar. Na mocy przedmiotowej umowy emitent zagwarantował sobie na rok 2023 dostawę produktów o wartości przekraczającej 100 mln zł netto.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy BeeIn za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 2 588 5 397 4 709 4 773 6 027 4 794 11 942
Wynik brutto na sprzedaży 576 607 858 763 1 113 1 343 2 786
Wynik na sprzedaży 305 255 559 437 575 669 1 803
Wynik operacyjny 305 252 559 437 571 656 1 803
Wynik brutto 272 237 584 384 565 554 1 759
Wynik netto 214 213 496 261 450 450 1 544
 
Marża brutto na sprzedaży 22,3% 11,2% 18,2% 16,0% 18,5% 28,0% 23,3%
Marża na sprzedaży 11,8% 4,7% 11,9% 9,2% 9,5% 14,0% 15,1%
Marża operacyjna 11,8% 4,7% 11,9% 9,2% 9,5% 13,7% 15,1%
Marża brutto 10,5% 4,4% 12,4% 8,0% 9,4% 11,6% 14,7%
Marża netto 8,3% 3,9% 10,5% 5,5% 7,5% 9,4% 12,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przychody BeeIn wyniosły 11,9 mln zł w III kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 154% rdr. Spólka pochwaliła się 32-procentowym udziałem eksportu. Jednocześnie około 38% obrotów stanowiły przychody ze sprzedaży pomp ciepła. Spółka osiągane wyniki upatruje, z jednej strony w bardzo dobrze przygotowanej ofercie handlowej i uprzedzeniu trendów rynkowych a z drugiej strony, właściwym jak na możliwości Spółki zabezpieczeniem dostaw deficytowego asortymentu, jakim bez wątpienia w 3 kwartale były pompy ciepła – napisano w raporcie.

 

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy lekkie przyhamowanie w obszarze fotowoltaiki na rynku polskim, jednak nie przeszkodziło nam to w zwiększaniu przychodów oraz marżowości Spółki. (...) Biorąc pod uwagę segmenty rynku OZE, do najbardziej perspektywicznych zaliczamy w szczególności pompy ciepła (38% przychodów w 3 kw. 2022) ale także fotowoltaikę adresowaną do biznesu, magazyny energii i pozostałe obszary związane z energooszczędnością. Spodziewamy się że w warunkach przyśpieszającej transformacji energetycznej to właśnie one będą największymi motorami wzrostu Spółki w kolejnych kwartałach. Z optymizmem patrzymy więc w przyszłość i nie dostrzegamy istotnych przeszkód dla dalszego rozwoju – pisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

 

Zysk brutto na sprzedaży spółki wyniósł 2,8 mln zł (+225% rdr.), a procentowa marża wyniosła 23,3%. Podobobne tendencje zostały odnotowane na niższych poziomach rachunku wyników, zysk na sprzedaży sięgnął 1,8 mln zł (+223% rdr.), a zysk netto 1,5 mln zł (+211% rdr.). Po czterech kwartałach zysk netto wyniósł 2,7 mln zł.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Red Carpet Media Group

Red Carpet to niedawny debiutant na rynku NewConnect (debiut 4 października 2022 roku). Pierwszy raport giełdowy spółki, tj. za III kw. 2022 roku, pokazał skokową poprawę wyników zarówno w ujęciu rdr., jak i kw/kw. Raport za IV kw. 2022 roku pokaże, czy tendencja wzrostowa będzie kontynuowała. Jednym z mankamentów jest niska płynność notowań. Publikacja raportu została zaplanowana na 14 lutego br.

 

Podstawowym przedmiotem działalności Red Carpet Media Group S.A. jest produkcja oraz rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych (TVK, DVB-S, DVB-T, IPTV) programów telewizyjnych o tematyce filmowo-serialowo-popkulturowej. W swojej ofercie Emitent posiada dwa koncesjonowane (koncesja „KRRiT”) kanały telewizji linearnej o nazwach „Red Carpet TV” oraz „Red TOP TV”, a także własną platformę VOD „RED GO”.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Red Carpet Media Group.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 3Q22   9M21 9M22
Przychody ze sprzedaży 854 2 689   3 162 6 627
Wynik na sprzedaży 314 1 208   1 093 2 552
Wynik operacyjny 314 1 208    1 093 2 552
Wynik brutto 263 1 174   1 012 2 678
Wynik netto 240 1 076   921 2 437
 
Marża na sprzedaży 36,8% 44,9%   34,6% 38,5%
Marża operacyjna 36,8% 44,9%   34,6% 38,5%
Marża brutto 30,8% 43,7%   32,0% 40,4%
Marża netto 28,1% 40,0%   29,1% 36,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W III kw. 2022 roku przychody spółki wyniosły 2,7 mln zł, co było wynikiem ponad trzykrotnie wyższym niż przed rokiem. Po trzech kwartałach 2022 przychody wyniosły 6,6 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe rdr. Struktura przychodów kształtowała się następująco:

  • przychody ze sprzedaży czasu reklamowego i sponsoringu: 39,5%,
  • przychody dystrybucyjne (abonamentowe): 17,5%,
  • przychody z źródeł: sprzedaż praw licencyjnych, subskrypcja VoD, PPV (pay-per-view): 27,5%,
  • inne źródła przychodów: 15,5%.

 

Za wzrostem przychodów podążyły zyski, które rosły w jeszcze szybszym tempie. Zysk na sprzedaży sięgnął 1,2 mln zł w III kw. 2022 roku, tj. był wyższy o 285% rdr. Główne koszty, jakie ponosi emitent, to usługi obce, które sięgnęły 1,2 mln zł wobec 0,4 rok wcześniej. Spółka zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 1,1 mln zł (+348% rdr.).

 

Spólka wymienia następujące istotne, planowane działania do końca 2022 roku:

  • organizację crossmediowych kampanii promujących ofertę Platformy VOD REDGO, która powinna zapewnić wzrost liczby komercyjnych subskrybentów,
  • kontynuacje negocjacji z czołowymi i globalnymi dystrybutorami licencji do najnowszych produkcji serialowo-filmowych celem zapewnienia odpowiedniej liczby premier VOD w roku 2023,
  • uruchomienie komercyjnych aplikacji iOS, oraz Android do Platformy VOD,
  • wprowadzenie zmodyfikowanych pod kątem przygotowania do sprzedaży czasu reklamowego w modelu DAI, kanałów linearnych Red Carpet TV i RED TOP TV na kolejne Platformy dystrybucyjne w Ameryce Północnej.

 

 

 

--

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie