Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki do obserwacji w listopadzie. Zobacz co w Elektrotim, AC, Asbis, Woodpecker.co

Skomentuj artykuł
@phaisarnwong2517 - stock.adobe.com

Listopad to okres publikacji wyników za III kw. 2022 roku. Oczy inwestorów będą zatem skupione na wakacyjnych rezultatach oraz wskazaniach, co do perspektyw na przyszłe miesiące.

 

Elektrotim – bariera elektroniczna

W III kw. 2022 roku Grupa Elektrotim powinna wykazać istotniejsze przychody z tytułu realizacji projektu zaprojektowania i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 11 sierpnia Emitent poinformował o zwiększeniu wartości umowy o 8,7 mln zł, do 278,7 mln zł netto. Jednocześnie wydłużono termin realizacji z 90 do 120 dni od dnia zakończenia robót budowlanych, prowadzonych przez inne podmioty. Po pierwszym półroczu 2022 roku około 13% przychodów Grupy pochodziło od Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

W trakcie konferencji wynikowej prezes spółki, Ariusz Bober, wskazał, że oczekuje o wiele lepszego drugiego półrocza 2022 roku. Do wyników powinien dołożyć projekt bariery elektronicznej. Wskazał także, że nowe kontrakty są podpisywane na dobrych marżach, realizowanych „sprzed czasów szaleństwa na cenowego”. Z podsumowaniem konferencji przygotowanym przez PAP Biznes można zapoznać się w tym miejscu

 

Raport okresowy za III kw. 2022 roku ma zostać opublikowany 15 listopada.

 

Źródło: Emitent.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Elektrotim za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Przychody ze sprzedaży 49 948 70 565 103.693 52 227 77 711 56 707 90 528 52 361 76 501
Wynik brutto na sprzedaży 7 507 9 554 16 376 4 432 11 213 7 032 9 778 678 4 797
Wynik na sprzedaży 1 252 3 993 10 083 -798 4 876 1 928 3 826 -4 883 -1 809
Wynik operacyjny 3 659 3 623 10 387 -637 4 130 2 733 3 030 -4 417 -575
Wynik brutto 3 454 3 077 9 653 -1 003 3 959 2 481 2 173 -4 755 -296
Wynik netto 2 675 2 118 7 870 -1 551 2 989 1 683 3 347 -5 496 481
 
Marża brutto na sprzedaży 15,0% 13,5% 15,8% 8,5% 14,4% 12,4% 10,8% 1,3% 6,3%
Marża na sprzedaży 2,5% 5,7% 9,7% -1,5% 6,3% 3,4% 4,2% -9,3% -2,4%
Marża operacyjna 7,3% 5,1% 10,0% -1,2% 5,3% 4,8% 3,3% -8,4% -0,8%
Marża brutto 6,9% 4,4% 9,3% -1,9% 5,1% 4,4% 2,4% -9,1% -0,4%
Marża netto 5,4% 3,0% 7,6% -3,0% 3,8% 3,0% 3,7% -10,5% 0,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W II kw. 2022 roku Grupa Elektrotim osiągnęła 76,5 mln zł przychodów, co oznaczało spadek o 1,6% rdr. W raporcie okresowym podsumowano: W cenach stałych osiągnięty poziom przychodów Spółki był w roku 2022 znacząco niższy od poziomu z roku 2021, co poprzez mechanizm ujemnej dźwigni operacyjnej musiało przełożyć się na pogorszenie wyników Grupy. W pewnym zakresie wniosek ten łagodzą działania spółek Grupy w celu inflacyjnej rewaloryzacji kontraktów, które w większości przypadków na 30 czerwca nie przyniosły jeszcze finalnych rezultatów, jak też fakt świadomej rezygnacji w 2022 z ofertowania w ramach niektórych mniejszych przetargów, w związku z mobilizacją zasobów na potrzeby kontraktu związanego z budową bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej.

 

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 4,8 mln zł przy procentowej marży na poziomie 6,3% – są to wartości istotnie niższe niż przed rokiem. Na poziomie wyniku na sprzedaży Emitent odnotował stratę rzędu 1,8 mln zł. Dzięki pozytywnemu wpływowi pozostałej działalności operacyjnej oraz korzystnemu rozliczeniu na poziomie podatku dochodowego kwartał zakończył się z zyskiem netto na poziomie 481 tys. zł.

 

Przychody (tys. zł)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie