Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z mocnymi wynikami w 2Q22: Monnari, Sanok, Delko, Mercor

Skomentuj artykuł
© Alexa Joy - stock.adobe.com

Poniżej przedstawiamy zestawienie z wybranymi czterema spółkami, które zanotowały dobre wyniki finansowe w II kw. 2022 roku.

 

Monnari

W II kw. 2022 roku Monnari zamknęło z zyskiem netto na rekordowym poziomie 46,6 mln zł. Rezultat ten jest niemal rekordowy nawet w porównaniu do poprzednich całych lat. Choć wynika on w zdecydowanej większości z tytułu zdarzenia jednorazowego w postaci sprzedaży części nieruchomości położonej w Łodzi „Ogrody Geyera” za 43,9 mln zł, to warto także zwrócić na bardzo dobre rezultaty operacyjne. Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Monnari za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Przychody ze sprzedaży 39 391 56 198 60 043 42 284 49 459 56 131 84 548 55 223 73 531
Wynik brutto na sprzedaży 22 590 28 640 34 267 18 814 30 113 29 020 49 693 29 928 44 849
Wynik na sprzedaży -6 117 -2 211 8 831 -7 505 5 081 -434 16 949 -291 10 539
Wynik operacyjny -11.702 -8 926 -1 058 -5 341 5 002 -1 128 20 804 70 12 277
Wynik brutto -11.430 -8 627 -2 354 -6 024 9 768 -1 391 19 148 -488 58 010
Wynik netto -10.169 -7 615 -5 056 -6 274 10 121 692 16 157 -652 46 561
 
Marża brutto na sprzedaży 57,3% 51,0% 57,1% 44,5% 60,9% 51,7% 58,8% 54,2% 61,0%
Marża na sprzedaży -15,5% -3,9% 14,7% -17,7% 10,3% -0,8% 20,0% -0,5% 14,3%
Marża operacyjna -29,7% -15,9% -1,8% -12,6% 10,1% -2,0% 24,6% 0,1% 16,7%
Marża brutto -29,0% -15,4% -3,9% -14,2% 19,7% -2,5% 22,6% -0,9% 78,9%
Marża netto -25,8% -13,6% -8,4% -14,8% 20,5% 1,2% 19,1% -1,2% 63,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Monnari wypracowała 73,5 mln zł przychodów w II kw. 2022 roku, co oznacza poprawę o 48,7% rdr. Był to najlepszy II kw. w historii. W całym pierwszym półroczu przychody wyniosły 128,8 mln zł, co oznacza wzrost o 40,3% rdr. Sprzedaż detaliczna odpowiadała za około 76,1% przychodów, a sprzedaż internetowa za około 18,3% (pozostałe kategorie to sprzedaż hurtowa – 3,4%, sprzedaż usług – 2,2%). 

 

Grupa odnotowała relatywnie wysoką pierwszą marżę, gdyż wyniosła ona 61% wobec 60,9% rok wcześniej. Przy jednoczesnym wzrości eprzychodów pozwoliło to poprawić zysk brutto na sprzedaży o 48,9% rdr., do 44,8 mln zł. Na poziomie kosztów operacyjnych odnotowano istotny wzrost kosztów sprzedaży, o 42,7% rdr., do 30,7 mln zł, jednak dynamika ta była mniejsza niż wzrost przychodów (+48,7% rdr.). Z kolei koszty ogólnego zarządu pozostały na zbliżonym poziomie 3,6 mln zł wobec 3,5 mln zł rok wcześniej. W efekcie zysk na sprzedaży wyniósł 10,5 mln zł, rosnąc o 107% rdr.

 

Przychody (tys. zł)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie