Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Orange Polska. Koszty energii kluczowym wyzwaniem 2022 roku

Skomentuj artykuł

Jacek Kunicki, CFO Grupy Orange Polska odpowiadał na pytania inwestorów podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Tematem głównym dyskusji były wyniki spółki za pierwsze półrocze 2022 roku, jednakże rozmawiano również o inwestycjach, kierunkach rozwoju firmy, dywidendzie i kondycji branży telekomunikacyjnej.

 

Inwestorzy biorący udział w czacie odnieśli się do wyników spółki za pierwsze półrocze 2022 roku. Jedno z pytań dotyczyło powodów wzrostu zysku netto spółki o 137 procent w ujęciu rocznym.

 

- Cieszymy się bardzo że wzrosty przychodów i zysku EBITDA przekładają się również na wzrost zysku netto. EBITDA urosła o prawie 4%, co mocno przekłada się na zysk netto. Dodatkowo na wzrost wyniku netto przełożyła się niższa amortyzacja (dzięki bardziej efektywnemu wykorzystywaniu istniejących aktywów) oraz wyższe zyski ze sprzedaży nieruchomości, czyli naszej działalności transformacyjnej - tłumaczył Jacek Kunicki.

 

Pytano także o strukturę zadłużenia spółki oraz wpływ rosnących stóp procentowych na sytuację Orange Polska.

 

- Mamy niski poziom zadłużenia. Na koniec 1 półrocza dług netto wyniósł 3,5 mld zł czyli 1.2x EBITDAaL. Jesteśmy w 90 procentach zabezpieczeni przed ryzykiem stóp procentowych do polowy 2024 roku, więc obecne wysokie stopy nie są dla nas problemem jeśli chodzi o obsługę długu - podano podczas czatu.

 

- Jaką część przychodów grupy stanowi marka nju mobile? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Udział Nju Mobile jest bardzo niewielki. Liczba usług razem prepaid i postpaid pod tą marką to ok 1,2 miliona, w porównaniu do ponad 14 milionów głosowych kart SIM obsługiwanych w sieci Orange Polska. Adresujemy nią głównie potrzeby klientów bardziej wrażliwych cenowo. Jesteśmy w trakcie testowania usługi sprzedaży światłowodów pod tą marką - mówił CFO grupy.

 

Padło również pytanie o najbardziej dochodowe segmenty działalności Orange Polska.

 

- Najważniejsze są dla nas kluczowe usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do internetu (głównie światłowód), telefonia komórkowa oraz konwergencja, będąca połączeniem dostępu do internetu, telefonii komórkowej i pakietów telewizyjnych. To podstawowe usługi Orange Polska i to one generują większość naszego zysku. Widzimy na te usługi nie silny dobry popyt - zarówno jeśli chodzi o liczbę użytkowników jak i potrzeby przeciętnego klienta - dodano.

Sprawa UOKiK i ceny usług

- Jak odniesie się Pan do sprawy wszczętego przez UOKiK postępowania dotyczącego niezasadnego pobierania opłat za połączenia z infolinią oraz za diagnozę? - pytano podczas czatu inwestorskiego.

 

- Będziemy dokładnie analizować zastrzeżenia UOKiK. Wielu innych przedsiębiorców również pobiera opłaty w analogicznych sytuacjach. Jesteśmy gotowi na dialog z urzędem oraz znalezienie rozwiązania dobrego dla klientów i firmy - tłumaczył członek zarządu Orange Polska.

 

Z kolei na temat ewentualnego podniesienie opłat abonamentowych mówiono: Strategia wartości jak my to nazywamy, czyli walka o wyższy przychód od klienta jest na czubie naszej strategii. Jest to absolutnie kluczowe w obecnej sytuacji wysokiej inflacji. Przypomnę że jako pierwsi na rynku polskim podnieśliśmy ceny usług w roku 2019 i od tego czasu konsekwentnie trzymamy się tej strategii. Wymienię tylko kluczowe działania podjęte do tej pory w tym roku: wprowadzenie klauzul inflacyjnych (będziemy mogli ich użyć od 2023 roku), podniesienie taryf mobilnych dla klientów biznesowych oraz zmiany w cenniku pakietu Orange Love Standard wprowadzone w tym miesiącu. Oczywiście są to podwyżki w formule więcej za więcej – czyli dajemy klientowi dodatkowe benefity np. w postaci większych pakietów danych czy bogatszego kontentu TV. Pamiętajmy że podwyżki dotyczą nie bazy klientów tylko nowo podpisywanych kontraktów.

Koszty energii

Inwestorzy pytali także o to, w jaki sposób Orange Polska zamierza optymalizować rosnące ceny energii.

 

- Po pierwsze, redukując zużycie energii - zużywaną przez sieć telekomunikacyjną, centra przetwarzania danych oraz nasze biura. Po drugie, poprzez zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, które są dużo tańsze od energii na rynku, a także realizują nasze zobowiązania klimatyczne - objaśnił Kunicki.

 

Dodatkowo firma podpisała z Columbus Energy umowę na montaż i dzierżawę instalacji fotowoltaicznej na dachu Warsaw Data Hub w Łazach. O tą, a także kolejne tego typu inwestycje pytali uczestnicy czatu.

 

- Rozważamy korzystanie z fotowoltaiki wszędzie tam, gdzie powierzchnia naszych nieruchomości oraz przewidywana długość ich użytkowania daje dobre perspektywy na zwrot z inwestycji w instalacje paneli. Myślę że data Hub nie jest ostatnią tego typu inicjatywą - podano.

Inwestycje i kierunki rozwoju

Kontynuując temat, pytano o planowane nakłady inwestycyjne na drugą połowę tego roku.

 

- Nasza prognoza ekonomicznych nakładów inwestycyjnych na cały rok to przedział 1,7-1,9 mld zł. W 1P roku wyniosły one tylko ok 600 milionów więc w 2 połowie oczekujemy przyspieszenia. Często jest tak, że inwestycje kumulują się pod koniec roku. Sądzimy że zamkniemy rok znacznie bliżej dolnej części przedziału prognozy - podał członek zarządu.

 

Z kolei w kwestii kluczowych inwestycji przedstawiciel zarządu podał: Struktura naszych nakładów inwestycyjnych podlega transformacji. W poprzednich latach ok. 1/3 przypadała na budowę sieci światłowodowej. Obecnie rozszerzamy zasięg światłowodów głównie poprzez partnerstwa hurtowe, głównie ze spółką Światłowód-Inwestycje, w której mamy 50% udziałów. Natomiast nasz capex będzie miał dużo większy udział inwestycji w sieć mobilną - z 2 powodów. Po pierwsze, budowa sieci 5G, mamy nadzieję na jak najszybsze ogłoszenie aukcji na pasmo dla tej technologii. Po drugie, odnowienie mobilnej sieci dostępowej, które ostatnio robiliśmy ponad dekadę temu. Te projekty mają dużo synergii. Prognozujemy że w horyzoncie naszej strategii, do 2024, wielkość naszych inwestycji netto będzie średniorocznie w przedziale 1,7-1,9 mld zł, czyli tyle samo co w kilku poprzednich latach.

 

Pytano również o planowane korzyści płynące z połączenia Orange Polska ze spółką TP Teletech.

 

- Uproszczenie struktur zarządzania i procesów biznesowych i idący za tym wzrost efektywności operacyjnej Grupy - podano.

Telefonia stacjonarna

Według informacji podanych podczas czatu inwestorskiego, przychody z telefonii stacjonarnej w pierwszej połowie 2022 roku stanowiły 5 procent przychodów spółki.

 

Na pytanie o tempo spadku liczby aktywnych umów na korzystanie z telefonii stacjonarnej w pierwszym półroczu 2022 roku odpowiedziano: Spadek przychodów w 1P z telefonii stacjonarnej to 15%. W znaczącej części wynikało to ze spadku liczby klientów, który utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jest to trend strukturalny, ponieważ są to usługi schyłkowe.

Branża telekomunikacyjna

W kontekście branży pytano o jej odporność na ewentualne spowolnienie gospodarcze.

 

- Łączność telekomunikacyjna w dzisiejszych czasach jest absolutnie kluczowa dla klientów indywidualnych, biznesowych oraz całej gospodarki. Więc sądzimy, że nasz model biznesowy jest relatywnie odporny na spowolnienie gospodarcze. Dodatkowo ceny tych usług które są znacznie niższe niż w UE ważą relatywnie mało w budżetach. Jeśli chodzi o działalność w zakresie usług IT to wiele projektów które realizujemy pozwala naszym klientom zmniejszać koszty i podnosić efektywność więc liczymy że tutaj również popyt będzie dopisywał - podał CFO grupy.

 

Z kolei komentując zmiany w Orange Polska, jakie zaszły w wyniku wystąpienia i przejścia przez epidemię COVID-19 mówiono: Po pierwsze w trakcje pandemii przeszliśmy w tryb pracy zdalnej - i nie wrócimy do biur na 100 procent czasu. Obecnie pracujemy 2 dni z biura i 3 dni z domu i to daje naszym pracownikom docenianą elastyczność, a nam umożliwiło optymalizację przestrzeni biurowej. Po drugie, okres pandemii jeszcze bardziej uwidocznił wagę cyfryzacji, którą realizujemy w wielu sferach, od sprzedaży i obsługi klienta - gdzie wydzieliliśmy osobną jednostkę Digital - przez możliwość zdalnej realizacji procesów w sieci telekomunikacyjnej (np. wykrywania usterek), po cyfryzację procesów wewnątrz firmy, niezbędnych do pracy zdalnej.

Dywidenda

- W tym roku spółka pierwszy raz od 2016 roku wypłaciła akcjonariuszom dywidendę. Czy jest to początek stabilniejszego trendu w tym zakresie? - pytano podczas czatu inwestorskiego.

 

- Ogłaszając strategię .Grow na lata 2021-2024 wskazaliśmy że 25gr/akcję jest bazowym poziomem dywidendy na ten okres oraz że dalsze decyzje co do dywidendy będziemy podejmować co rok, w oparciu o średnioterminowe perspektywy rozwoju wyników finansowych oraz poziomu zadłużenia - odpowiedział Jacek Kunicki.

Przyszłe wyniki

Orange Polska niedawno informowała o zmianie prognozy przychodów na 2022 rok. W zawiązku z tym pytano o elementy, które wpłynęły na tą decyzję.

 

- Przede wszystkim 2 czynniki: bardzo dobre przychody z podstawowych usług telekomunikacyjnych, które w 1P wzrosły o 7 procent oraz wybitnie dobre, lepsze od naszych wcześniejszych oczekiwań, przychody z usług IT i informatycznych, które wzrosły aż o 26 procent - odpowiedział CFO spółki.

 

Odnośnie przyszłych wyników w drugim półroczu podano: Przede wszystkim liczymy na dalszy dobry wzrost naszych podstawowych usług telco które odpowiadają za największą część generowanej przez nas marży. Na razie popyt klientów dopisuje. Zobaczymy jak sobie poradzą usługi IT i integratorskie które w 1P wygenerowały wybitnie wysokie wzrosty. Na pewno lepsza niż w 1P będzie ewolucja r/r przychodów z hurtu, ponieważ cięcia stawek za zakończenie rozmów weszły w drugiej połowie 2021 roku.

 

Z kolei w kwestii kosztowej dodano: Kluczowym wyzwaniem dla całego 2022 są koszty energii elektrycznej i tutaj 2P roku nie jest wyjątkiem. Szybujące ceny energii wywierają dużą presję na naszą bazę kosztową; w 1 połowie roku koszty te wzrosły o 100m zł i także w 2 połowie roku jest to kluczowe wyzwanie kosztowe. Mitygujemy je za pomocą oszczędności kosztowych w innych miejscach, oraz dzięki coraz większej marży wynikającej z wyższych przychodów. Na przyszłość planujemy ograniczyć te wydatki dzięki coraz większym zakupom energii ze źródeł odnawialnych.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie