Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników finansowych Grupy UNIMOT za pierwsze półrocze 2022 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy UNIMOT za pierwsze półrocze 2022 r.

Data: czwartek, 1 września, godz. 10:00

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedzą:

 

Adam Sikorski, Prezes ZarząduAdam Sikorski, Prezes Zarządu

Od 1992 r. współtworzy Grupę Kapitałową UNIMOT. Od sierpnia 2018 r. Prezes Zarządu, wcześniej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Jest certyfikowanym członkiem The John Maxwell Team jako licencjonowany trener, nauczyciel i mówca motywacyjny. Jest także inicjatorem powołania i prezesem stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna.

 

Robert Brzozowski, Wiceprezes Zarządu ds. HandlowychRobert Brzozowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Wieloletnie doświadczenie traderskie (produkty petrochemicznyne) m.in. w Danii dla największej firmy bunkrowej na świecie OW Banker oraz w Szwajcarii dla UC Energy. Wcześniej dyrektor handlowy w spółkach z grupy Lotos i Orlen oraz w koncernach międzynarodowych. Ukończył prestiżową uczelnię BI Norwegian Business School, uzyskując tytuł Executive MBA. Z Grupą UNIMOT związany od 2008 r.

Filip Kuropatwa, Dyrektor ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka FinansowegoFilip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Filip Kuropatwa posiada 20-letnie doświadczenie na rynkach finansowych pracując w przeszłości w BWP Unibank i BRE Bank w obszarach rynku pieniężnego i walutowego oraz rynków towarowych. Z Grupą UNIMOT związany od 2015 roku, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka Finansowego.

Grupa UNIMOT

UNIMOT S.A. jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada: olej napędowy, biopaliwa, gaz LPG, gaz ziemny, energię elektryczną, panele fotowoltaiczne, oleje silnikowe oraz asfalty. Prowadzi także handel ropą naftową z USA. Multienergetyczna oferta spółki obejmuje zarówno hurtową sprzedaż paliw dla klienta biznesowego, jak również sprzedaż detaliczną gazu propan-butan, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. UNIMOT rozwija także sieć stacji paliw w Polsce i na Ukrainie pod marką AVIA na podstawie umów franczyzowych typu master franchising.

 

Od marca 2017 r. spółka jest notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

 

 


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie