Chat with us, powered by LiveChat

Grodno – analiza wyników. Czy uda się utrzymać marże?

Skomentuj artykuł
© Francescomou - stock.adobe.com

Grupa Grodno opublikowała raport za rok obrotowy 2021/2022, w którym pokazała 1,2 mld zł przychodów (+68% rdr.), 60 mln zł zysku ze sprzedaży (+195% rdr.) i 43,8 mln zł zysku netto (+219% rdr.).

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Grodno za ostatnie kwartały. Rok obrotowy Grupy rozpoczyna się w kwietniu i kończy w marcu.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 4Q20/21 1Q21/22 2Q21/22 3Q21/22 4Q21/22
Przychody ze sprzedaży 148 737 186 995 190 427 185 559 241 289 300 571 335 397 318 778
Wynik brutto na sprzedaży 28 637 33 990 34 532 33 835 45 275 49 771 59 253 60 659
Wynik na sprzedaży 5 896 4 130 4 861 5 459 11 240 14 086 17 775 16 897
Wynik operacyjny 7 280 3 331 4 626 3 553 10 698 13 787 17 439 15 108
Wynik brutto 7 238 3 308 4 080 2 694 10 432 13 652 16 627 13 889
Wynik netto 5 796 2 615 3 263 2 070 8 340 10 980 13 275 11 176
 
Marża brutto na sprzedaży 19,3% 18,2% 18,1% 18,2% 18,8% 16,6% 17,7% 19,0%
Marża na sprzedaży 4,0% 2,2% 2,6% 2,9% 4,7% 4,7% 5,3% 5,3%
Marża operacyjna 4,9% 1,8% 2,4% 1,9% 4,4% 4,6% 5,2% 4,7%
Marża brutto 4,9% 1,8% 2,1% 1,5% 4,3% 4,5% 5,0% 4,4%
Marża netto 3,9% 1,4% 1,7% 1,1% 3,5% 3,7% 4,0% 3,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W samym IV kw. roku obrotowego 2021/2022 przychody Grupy wyniosły 318,8 mln zł, co oznaczało poprawę o 71,8% rdr. Emitent podaje raportami bieżącymi miesięczne szacunki przychodów, które wskazują, że w I kw. roku obrotowego 2022/2023 przychody sięgnęły 265,8 mln zł, czyli o 10,4% wyższe rdr. Zysk na sprzedaży sięgnął 16,9 mln zł, tj. był wyższy o 210% rdr., a zysk netto 11,2 mln zł, rosnąc o 440% rdr.

 

W liście do akcjonariuszy prezes Spółki, Andrzej Jurczak, wymienił m.in. następujące osiągnięcia Emitenta w minionym roku obrotowym:

 

  • odnotowaliśmy rekordową aktywność w segmencie OZE, który obok segmentu kabli i przewodów,
  • odnotowaliśmy rekordową aktywność w segmencie OZE, który obok segmentu kabli i przewodów, wykazał najwyższą dynamikę wzrostu,
  • w bardzo dużym stopniu poszerzyliśmy zasięg działania Grupy, zwiększając liczbę klientów o okolo 27% rdr.,
  • zwiększyliśmy sprzedaż w zakresie specjalistycznych usług inżynieryjnych, a także dystrybucji materiałów elektrotechnicznych, stanowiącej podstawę biznesu Grupy,
  • zwiększyliśmy ofertę asortymentową, m.in. w perspektywicznym obszarze HEPAC,
  • pogłębialiśmy wiedzę inżynieryjną i kompetencje naszego zespołu oraz klientów realizując ponad 240 szkoleń,
  • z sukcesami pracowaliśmy nad efektywnością działania, m. in. wdrażając nowy system WMS, nowy model transportowy czy elektroniczny obieg dokumentów.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie