Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Boryszew. „Planujemy oddać do użytku dwie nowe linie produkcyjne”

Skomentuj artykuł

Perspektywy i kierunki rozwoju były głównym tematem czatu inwestorskiego Grupy Boryszew, zorganizowanego wspólnie z Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania inwestorów odpowiadał Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew. Podczas dyskusji omówiono również kwestie wpływu pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie na spółkę, a także poruszono temat dywidendy. 

 

W pierwszej kolejności zapytano o kierunki rozwoju spółki na lata 2022-2026.

 

- Grupa Boryszew będzie stabilnie rozwijać się we wszystkich dotychczasowych segmentach działalności, czyli w Metalach, Motoryzacji oraz Chemii. Ponadto zgodnie z założeniami opublikowanej niedawno strategii, chcemy budować segment innowacji energetycznych. W tym obszarze poszukujemy celów do przejęcia i prowadzimy rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami, które mamy nadzieję sfinalizować jeszcze w tym roku. Rozmowy prowadzone są z partnerami krajowymi, którzy są na wczesnym etapie skomercjalizowania, ale już produkują i generują przychody. Widzimy również duży potencjał rozwoju naszego zakładu utylizacji odpadów – ZUO Konin. Na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na utylizację odpadów, w tym niebezpiecznych, również tzw. bomb ekologicznych - wyjaśnił Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew.

 

W kwestii planowanych wyników dodał: Naszym celem jest osiągnięcie poziomu 600 mln EBITDA w 2026 roku. Struktura Grupy i jej dywersyfikacja pozwalają zarządowi stabilnie oceniać perspektywy rozwoju.

 

Pytano również o nowe segmenty, które firma chciałaby pozyskać w przyszłości.

 

- Chcielibyśmy znacząco podnieść innowacyjność Grupy Boryszew i myślimy o rynku IoT oraz szeroko rozumianym sektorze energetycznym - mówił prezes spółki.

 

Z kolei w kwestii planów sprzedaży 2-3 spółek zależnych podano:  Zgodnie z opublikowaną strategią Grupy na lata 2022-2026 zakładamy dezinwestycje aktywów w segmentach Metale czy Chemia. Są to aktywa, których nie chcemy rozwijać z uwagi na niską rentowność, koncentrujemy się na aktywach przynoszących wysoką EBITDA.

Nowe produkty

Inwestorzy pytali także o nowe produkty, które spółka zamierza rozwijać w kolejnych latach.

 

- Na bieżąco rozszerzamy portfolio produktowe we wszystkich segmentach o innowacyjne produkty. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. W segmencie Motoryzacja np. implementujemy nowoczesną technologię napełniania przewodów klimatyzacyjnych CO2 (Maflow). Nie wykluczam także, że w przyszłości Grupa zostanie integratorem systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych w tym sektorze. W segmencie Chemia rozwijamy produkty dla branży lotniczej i kolejowej m.in. środki do odladzania samolotów. Systematycznie rozszerzamy gamę produktów motoryzacyjnych np. o płyny do chłodnic dedykowane dla samochodów hybrydowych/elektrycznych (NanoBorygo). W segmencie Metale trwają zaawansowane prace nad m.in. stopami walcówki aluminiowej dla specjalistycznych kabli morskich i przewodami niskostratnymi do rozwiązań konstrukcyjnych w związku z elektryfikacją i wzmożonym popytem na energię elektryczną - tłumaczył przedstawiciel spółki podczas czatu inwestorskiego.

Zmiany na rynku motoryzacyjnym

Spółka jako dostawca prężnie działa na rynku motoryzacyjnym. W związku z tym pytano o wpływ elektryfikacji branży na Grupę Boryszew.

 

- Auta elektryczne będą nowym impulsem do wzrostu na rynku motoryzacyjnym. W kierunku elektryfikacji idą wszystkie duże koncerny Automotive, co jest zgodne z linią polityki Unii Europejskiej. W zakładach, gdzie produkujemy komponenty do samochodów elektrycznych, mamy bardzo dużo zamówień. Oczekuję, że ten trend zostanie utrzymany. Zamówienia pochodzą od największych graczy na rynku aut elektrycznych i stanowią obecnie ok. 40 procent całości zamówień, ten odsetek dynamicznie wzrasta. Myślę, że w przyszłym roku udział komponentów do aut elektrycznych wzrośnie do 50 procent - przewiduje Wojciech Kowalczyk.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące segmentu Motoryzacja, prezes dodał: W tej chwili mamy do czynienia z tzw. uśpionym popytem związanym z niską podażą aut. Zakładamy, że w 2023 roku sytuacja już się unormuje, co wpłynie na wielkości naszej produkcji, a tym samym na wyniki finansowe. Faktycznie, w najbliższych latach należy się spodziewać znacząco większej produkcji samochodów i powstawania nowych fabryk samochodów elektrycznych, a to oznacza nowy biznes i nowe nominacje dla segmentu Motoryzacja. Spowolnienie gospodarcze spowoduje wzrost produkcji aut z segmentu klasy ekonomicznej, co będzie miało pozytywny wpływ na nasze wyniki, ponieważ zwiększymy wielkość produkcji.

W Grupie Boryszew dysponujemy konkurencyjną technologią napełniania naszych przewodów klimatyzacyjnych CO2 (Maflow). Nie wykluczam także, że w przyszłości Grupa zostanie integratorem systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych w tym sektorze, dostarczając odbiorcom gotowe do zainstalowania moduły zamiast samych przewodów, co będzie na pewno znacząca przewagą konkurencyjną.

 

Pytano również o ewentualne inwestycje związane z rozwojem rynku samochodów elektrycznych.

 

- Komponenty do aut elektrycznych produkowane są w obecnie działających zakładach produkcyjnych. Na przełomie 2022 i 2023 roku planujemy oddać do użytku dwie nowe, zautomatyzowane linie produkcyjne w zakładach Grupy Maflow w Toruniu i Meksyku, łączny koszt to ok. 180 mln PLN. Już w 2023 roku te dwie nowe linie przyniosą nam istotny wzrost EBITDA w motoryzacji. W tej chwili nie planujemy budowy nowych zakładów produkcyjnych w segmencie Motoryzacja, chcemy maksymalnie wykorzystać obecne moce produkcyjne. Naszym kierunkiem jest przyspieszenie automatyzacji procesów produkcji w naszych zakładach - mówił prezes Grupy Boryszew.

 

W temacie tego segmentu pytano także o koncerny motoryzacyjne, które są głównym odbiorcą wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych przez grupę.

 

- Głównym odbiorcą naszych wyrobów z tworzyw sztucznych w segmencie Motoryzacja jest Grupa VW - podano podczas czatu.

Wpływ pandemii i wojny w Ukrainie

Pandemia negatywnie wpłynęła na łańcuchy i linie zaopatrzenia. W związku z tym, jeden z inwestorów pytał o wpływ tego czynnika na Grupę Boryszew.

 

- Oczywiście problem ten dotknął również Grupę Boryszew, szczególnie w segmencie Motoryzacja. Segment Metale był beneficjentem trendu skracania łańcuchów dostaw i w tym segmencie nie mieliśmy istotnych problemów związanych z brakiem surowców do produkcji. Obecnie nie odczuwamy problemów związanych z liniami zaopatrzenia - mówił prezes Kowalczyk.

 

Kontynuując temat wpływu pandemii Covid-19 na Grupę Boryszew, przedstawiciel spółki mówił: Prowadzimy bardzo zdywersyfikowaną działalność, co sprawia, że Grupa jest odporniejsza na kryzysy niż konkurencja. Pandemia Covid-19 obniżyła w 2020 roku wyniki segmentu Motoryzacja i poprawiła sytuację w segmentach Metale i Chemia.

 

W kwestii wojny w Ukrainie pytano o segment metalowy. 

 

- Wojna w Ukrainie znacząco poprawiła rentowność naszego segmentu Metale ze względu na podwyższenie konkurencyjności naszych wyrobów na rynku europejskim - wyjaśnił Wojciech Kowalczyk.

Dywidenda

Kolejnym tematem poruszonym podczas czatu inwestorskiego była polityka dywidendowa spółki. W 2022 roku spółka wypłaciła 0,92 zł na akcję dywidendy z kapitału zapasowego i w związku z tym jeden z inwestorów pytał o zasadność tej decyzji w obliczu straty poniesionej w 2021 roku.

 

- Źródłem finansowania dywidendy była sprzedaż nieruchomości spółki Hutmen oraz aktywów finansowych. W żadnym stopniu nie wpłynęło to na bezpieczeństwo płynnościowe Grupy - mówił prezes Grupy Boryszew.

Ceny energii i ryzyko walutowe

Pytano także o kwestie zabezpieczenia energetycznego spółki oraz o wpływ zmian na rynku walutowym.

 

- Wypracowaliśmy strategię zabezpieczania energii elektrycznej i gazu i dostosowaliśmy ją do obecnej zmienności rynkowej. Obniżenie kosztów energii realizuje poprzez instalacje PV, uelastycznienie procesu produkcyjnego i dostosowanie do niższych cen w pasmach. Poszukujemy aktywnie możliwości podpisania umów PPA. Podpisaliśmy list intencyjny z firmą, która pracuje nad skomercjalizowaniem MMR - podano podczas czatu.

 

- W ramach Grupy posiadamy naturalne zabezpieczenie walutowe, ponad 75 procent naszej produkcji to eksport. W segmencie Motoryzacja jest to ok. 95 procent, a w segmencie Metale ok. 55 procent. Jesteśmy beneficjentem słabszej złotówki. Ryzykiem, którym zarządzamy, jest ryzyko EUR/USD - dodał prezes.

 

Zapoznaj się z pełną treścią czatu z Grupą Boryszew

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie