Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny przegląd branżowy - gaming z próbą odreagowania spadków. Co dalej?

Skomentuj artykuł
© ekkaphan - stock.adobe.com

W ramach cotygodniowego przeglądu branżowego, tym razem Analityk  techniczny - Tomasz Skolimowski, wziął na warsztat wykresy spółek gamingowych, w tym: CI Games, CD Projekt, 11 bit studios oraz Ten Square Games.

 

CI Games

W horyzoncie długoterminowym można zauważyć szeroki kanał spadkowy, w którym poruszały się notowania. Wewnątrz tego kanału utworzyła się formacja trójkąta symetrycznego, z której na ostatnich sesjach nastąpiło wybicie. Jak na razie obroty nie potwierdzają jeszcze wiarygodności tego wybicia, gdyż kurs nadal znajduje się w rejonie górnej krawędzi trójkąta i kanału spadkowego. Dodatkowo wzrosty zatrzymały się na pierwszym oporze przy 1.90 zł, co także wpływa na możliwość dalszej kontynuacji ruchu wzrostowego. Ewentualny następny opór jest na 2.50 zł.

Na wykresie dziennym widać natomiast, że od początku 2021 r. wycena fluktuuje w ramach kanału konsolidacji w przedziale 1.3-1.9 zł. Obecnie trwa kolejne podejście pod 1.9 zł i walka o przebicie powyżej tej ceny. Gdyby jednak atak okazał się nieskuteczny, wtedy pierwsze lokalne wsparcie jest na 1.8 zł. Potencjalne zejście poniżej tej wyceny spowoduje powrót do kanału i powinno wzmóc czujność, gdyż może doprowadzić do dalszej przeceny. Następny długoterminowy poziom obronny umiejscowiony jest przy 1.55 zł.

 

CI Games – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

CI Games – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

CD Projekt

Spółka ta przez wiele lat pozwalała zarabiać swoim akcjonariuszom, pnąc się na coraz wyższe poziomy cenowe. Taki sentyment utrzymywał się do grudnia 2020 r., kiedy to doszło do osiągnięcia ATH przy 464.20 zł. Oprócz tego przy osiągnięciu ATH utworzył się na wykresie tygodniowym podwójny szczyt, który powinien zapalić czerwoną lampkę ostrzegawczą dla wszystkich inwestorów. Po tych zdarzeniach na walorze rozpoczął się trend spadkowy, przedstawiony za pomocą czerwonej linii. Panujący na spółce negatywny sentyment, potwierdza zejście notowań poniżej 146 zł, a tym samym wybicie z trwającej ponad rok konsolidacji, przeprowadzone na zwiększonych obrotach. Na wykresie tygodniowym można zauważyć, że spadki wyhamowały dopiero na strefie wsparcia w rejonach 86 zł. Podczas ostatnich sesjach obserwujemy próbę wyprowadzenia ruchu na odreagowanie spadków. Jednak, aby takie wzrostowe odreagowanie miało miejsce, to konieczne będzie wyjście powyżej psychologicznego poziomu 100 zł i tym samym potwierdzenie wiarygodności obecnego odbicia. Jeśli uda się przebić powyżej 100 zł i podtrzymać wzrosty, wtedy kolejnych trudności należy oczekiwać przy 120 zł co widać na wykresie dziennym. Ewentualny następny opór jest w okolicach 150 zł. Jednak w przypadku gdyby atak na 100 zł okazał się nieskuteczny i doszłoby do kolejnego zwrotu na południe, to następnym wsparciem, po poziomie 86 zł, będą rejony 75 zł.

 

CD Projekt – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

CD Projekt – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

11 bit studios

Na wykresie tygodniowym 11BIT możemy zaobserwować formowanie się trójkąta zwyżkującego. Górną  krawędź tworzy poziom oporu w rejonie 590 zł. Natomiast dolna zobrazowana jest przy pomocy zielonej linii, która w ostatnich tygodniach była testowana. Jak na razie sytuacja nie została jednoznacznie wyjaśniona, gdyż brakuje zielonej świecy, która oddali cenę akcji od dolnej krawędzi trójkąta. Jeżeli obecne odbicie okaże się skuteczne, wtedy na drodze do ataku na poziom 590 zł stanie tylko opór lokalny na 530 zł.. Ewentualna kontynuacja wzrostów może doprowadzić do walki o nowe ATH powyżej 620 zł. W przypadku kontynuacji ruchu spadkowego, najbliższe wsparcie długoterminowe jest przy 400 zł. W tych okolicach skrzyżowały się: zielona strefa obronna (testowana wielokrotnie z dołu i z góry), dolne ograniczenie trójkąta oraz średnia SMA200. Taki układ dodatkowo wzmacnia wagę poziomu  400 zł. W ujęciu krótkoterminowym, po wybiciu z kanału spadkowego i reteście kurs ruszył dalej na północ. Wzrosty zostały jednak zatrzymane przy 589 zł, skąd notowania cofnęły i przeszły w konsolidację trwającą do dzisiaj. Wsparcie kanału konsolidacji znajduje się teraz przy 460 zł. I jest to pierwszy poziom obronny, którego ewentualne trwałe przebicie powinno być sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów.

 

11 bit studios – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

11 bit studios – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Ten Square Games

Analizując wykres na interwale tygodniowym, można zauważyć, że po trwającym niemal 3 lata trendzie wzrostowym pozostało już tylko miłe wspomnienie. Aktualne spadki, licząc od szczytu, sięgnęły już ponad 80%, Ruch spadkowy rozpoczął się w październiku 2021 r. po przebiciu wsparcia w okolicach 390 zł. Próby powrotu powyżej 390 zł zakończyły się fiaskiem, a przecena jeszcze przyspieszyła od początku br. Na wykresie widać jak kolejne wsparcia były łamane niemal bez żadnej reakcji ze strony popytu. Dopiero przy strefie obronnej zlokalizowanej w rejonie okrągłych 100 zł doszło do wyhamowania i utworzenia młota, który często sygnalizuje przynajmniej krótkoterminową zmianę sentymentu. W efekcie tego, doszło do odreagowania ostatniej fali i wyprowadzenia ruchu wzrostowego. Jednak  obroty sugerują zachowanie czujności, gdyż może to być tylko chwilowy przystanek przed dalszą przeceną. Za taką opcja przemawia formacja świecowa gwiazdy wieczornej, która powstała na wykresie dziennym podczas ostatnich 3 sesji. Jeżeli ten wariant wejdzie do gry, wtedy pierwsze wsparcie jest przy wspomnianym już poziomie 100 zł, a kolejną strefą, na której można spodziewać się pojawienia popytu są rejony 74 zł. Natomiast, gdyby aktualna fala wzrostowa mimo wszystko została kontynuowana, to najbliższy opór jest przy 140 zł, a następny przy 180 zł.

 

Ten Square Games – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Ten Square Games – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Tomasz Skolimowski, analityk techniczny Tomasz Skolimowski, analityk techniczny

Absolwent WAT w Warszawie. Zawodowo związany z branżą IT, gdzie pracował jako PM. Od ponad 10 lat pasjonat rynków kapitałowych oraz inwestor giełdowy. Zwolennik analizy technicznej z uwzględnieniem wyznaczania stref popytu oraz podaży. W swoich analizach często stosuje także formacje harmoniczne i strefy Fibonacciego. Aktywnie inwestuje na GPW zarówno krótko- jak i długoterminowo. Poza inwestycjami interesuje się sportem oraz nowymi technologiami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie