Chat with us, powered by LiveChat

Niedźwiedzie znów mają samodzielną większość [INI]

Skomentuj artykuł
Tom Fenske

Nerwowa sytuacja na rynkach podsycana obawami o recesję przyczyniły się do ponownego pogorszenia nastrojów polskich inwestorów indywidualnych. Niedźwiedzie znów stanowią ponad połowę stawki, a indeks INI cofnął się do poziomów z „czerwonego” maja.

 

Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów Inwestorów, podobnie jak indeks WIG, powrócił do stanu sprzed miesiąca. Wynik indeksu INI na poziomie -25,7 pkt. jest wyraźnie gorszy od odnotowanego siedem dni temu -17 pkt. (najmniej od końca 2018 r.) i niemal wyrównał odczyt z 19 maja (-24,6 pkt.).

 

Dla porównania, jeszcze na początku czerwca INI po raz pierwszy od dwóch miesięcy wyszedł na plus (0,8 pkt.). Warto przypomnieć, że w maju odnotowaliśmy również wynik na poziomie -37,5 pkt (najmniej od końca 2018 r.), do czego przyczynił się najmniejszy odsetek byków w 11-letniej historii naszego badania.

 

Źródło: INI

 

Oto jak prezentują się składowe indeksu inwestorów, który bazuje na odpowiedziach na pytanie o trend na giełdzie przez następne 6 miesięcy, w ankiecie zakończonej w czwartek 23 czerwca 2022 r.

 

  • Byki (trend wzrostowy): 25,7% (-4,7 punktu procentowego względem ubiegłego tygodnia)
  • Neutralni (trend boczny): 22,9% (+0,7 punktu procentowego)
  • Niedźwiedzie (trend spadkowy): 51,4% (+4 punkty procentowe)

 

Bezwzględna przewaga niedźwiedzi (ponad 50%) to rzadkość w badaniu – tego typu wynik odnotowywano tylko w co dziesiątej obserwacji. Po raz ostatni więcej niedźwiedzi niż obecnie było we wspomnianym jeszcze gorszym maju, zaś wcześniej w poszukiwaniu podobnych rezultatów należałoby się cofnąć aż do wybuchu pandemii w marcu 2020 r.

Analizując dokładniej tylko bieżący rok, naznaczony inwazją Rosji na Ukrainę i kolejna falą inflacji, wyraźnie widać, że mamy do czynienia z powrotem pesymizmu inwestorów indywidualnych. Względem początku roku doszło do zamiany miejsc – wówczas to byki stanowiły około połowę badanych, a niedźwiedzie jedną czwartą.

 

Źródło: INI

 

🟢 Pełne dane historyczne Indeksu Nastroju Inwestorów znajdziesz na poświęconej mu podstronie naszego serwisu.

W USA jeszcze gorzej

Jeszcze gorsze nastroje niż wśród polskich inwestorów indywidualnych panują wśród ich amerykańskich kolegów. Jak pokazują dane American Association of Indivudial Investors, w tygodniu zakończonym 22 czerwca, odsetek byków spadł do 18,2%, neutralnych wzrósł do 22,5%, zaś niedźwiedzi wzrósł do 59,3%.

 

To szósty najwyższy odsetek byków w historii badania sięgającej 1987 r! Różnica między bykami a niedźwiedziami (czyli odpowiednik naszego indeksu INI) przyjął z kolei siódmą najniższą wartość w historii. Dla dopełnienia obrazu, tylko w 25 dotychczasowych tygodniach można było dopatrzyć się większego odsetka byków.

Inwestorów po obu stronach oceanu straszą te same czynniki. Po pierwsze inflacja, która nie daje za wygraną. Po drugie, rosnące stopy procentowe, które nadal będą rosły, gdyż do okiełznania inflacji daleko. Po trzecie, narastające widmo recesji w drugiej połowie roku, na co wskazują wszystkie główne wskaźniki makroekonomiczne. Dodajmy do tego niepewność natury geopolitycznej (na kierunku rosyjskim i chińskim, w związku z wojną i walką z koronawirusem), a otrzymamy mieszankę negatywną dla rynku akcji.

 

S&P500 i WIG20 w ciągu ostatnich 5 miesięcy

Źródło: Stooq.pl

 

W celu zbadania nastrojów na Wall Streetwarto zerknąć też na Fear & Greed Index, bazujący na kilku wskaźnikach składowych (popyt na obligacje śmieciowe, stosunek opcji put do call, liczbę rocznych maksimów i minimów na rynku akcji, zmienność i wolumeny na nowojorskiej giełdzie oraz stosunek stóp zwrotu obligacji i akcji). Najnowszy odczyt indeksu strachu i chciwości nadal wskazuje na „ekstremalny strach”, choć akurat ten wskaźnik bliski jest wejście na terytorium samego „strachu”.

 

 

Źródło: CNBC

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie