Chat with us, powered by LiveChat

Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum po IQ2022 r. oraz najważniejsze informacje o poszczególnych segmentach działalności operacyjnej

Temat czatu: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum po IQ2022 r. oraz najważniejsze informacje o poszczególnych segmentach działalności operacyjnej

Data: czwartek, 2 czerwca, godz. 12:00

 

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Bartłomiej KrupaBartłomiej Krupa – Prezes Zarządu VOTUM S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Z Votum S.A. związany od kwietnia 2007 r. W trakcie swojej kariery przeszedł wszystkie jej stopnie w Departamencie Prawnym – począwszy od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych po Dyrektora Departamentu. W kwietniu 2017 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Votum S.A.

Od maja 2010 r. do marca 2022 r. Bartłomiej Krupa piastował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.

Grupa Kapitałowa VOTUM

W skład Grupy Kapitałowej Votum wchodzą wyspecjalizowane podmioty, zatrudniające ekspertów o szerokim obszarze działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu VOTUM może zapewnić wszechstronność oferty oraz wysoki poziom świadczonych usług. Strategia Votum i jej spółek z grupy kapitałowej koncentruje się wokół oferowania konsumentom innowacyjnych usług umożliwiających dochodzenie roszczeń od podmiotów rynku finansowego, a także optymalizacji kosztów utrzymania gospodarstwa domowego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii.

  

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie