Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa wezwanie na akcje Krynicki Recykling. Co inwestor powinien wiedzieć, aby sprzedać akcje w wezwaniu?

Od 12 kwietnia inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Krynicki Recykling, notowanej na GPW spółki zajmującej się recyklingiem szkła, w wezwaniu ogłoszonym przez Sibelco. To działająca w ponad 30 krajach firma zajmująca się wydobyciem, przetwórstwem oraz sprzedażą minerałów przemysłowych, będąca liderem w recyklingu szkła w Europie. Zapisy będą przyjmowane do 25 maja br.


Inwestor posiadający akcje Krynicki Recykling może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych.

Kluczowe parametry wezwania:

 • Sibelco oferuje 23,00 zł za każdą akcję Krynicki Recykling, co oznacza:
  • 40,2% premii wobec kursu zamknięcia z ostatniej sesji na GPW poprzedzającej ogłoszenie wezwania;
  • 28,5% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania;
  • 21,1% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.
 • Zapisy do sprzedaży akcji w wezwaniu będą przyjmowane do 25 maja 2022 r.
 • Krynicki Recykling wybrał Sibelco jako inwestora strategicznego w wyniku przeglądu opcji strategicznych zapoczątkowanego w listopadzie ubiegłego roku.
 • Zarząd Krynicki Recykling wydał pozytywną opinię na temat wezwania, wskazując, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej akcji spółki.
 • Sibelco zamierza nabyć 100%, tj. 17.365.800 akcji Krynicki Recykling.
 • Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli dotychczasowi akcjonariusze złożą zapisy do sprzedaży co najmniej 51%, tj. 8.856.558 akcji, a także po uzyskaniu przez Sibelco stosownej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Sibelco może zdecydować o obniżeniu wskazanej powyżej minimalnej liczby akcji objętej zapisami, aby wezwanie doszło do skutku, a także podjąć decyzję o nabyciu akcji w wezwaniu także w sytuacji, gdy liczba akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż określone minimum.
 • Adam Krynicki, prezes i największy akcjonariusz Krynicki Recykling, kontrolujący (bezpośrednio i pośrednio) 31,44% akcji spółki, zobowiązał się do sprzedaży wszystkich swoich akcji w wezwaniu.

Harmonogram wezwania

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 12 kwietnia 2022 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów 25 maja 2022 r.
Zawarcie transakcji sprzedaży akcji 30 maja 2022 r.
Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji 31 maja 2022 r.

Częste pytania (FAQ):

1. Co powinienem zrobić, aby sprzedać akcje w wezwaniu?
Inwestor posiadający akcje Krynicki Recykling może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych.

 

Zapis na sprzedaż akcji może być złożony wyłącznie przez właściciela akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.

 

Inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż akcji w wezwaniu powinien skontaktować się z biurem maklerskim, w którym zamierza złożyć zapis, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez ten podmiot, w tym możliwości złożenia zapisu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi danego podmiotu.


2. Co się stanie, jeśli nie odpowiem na wezwanie i nie zapiszę się na sprzedaż akcji Krynicki Recykling?
Każdy inwestor powinien dokonać własnej oceny warunków wezwania, biorąc również pod uwagę m.in. obecne uwarunkowania rynkowe oraz spodziewaną płynność akcji spółki w obrocie po przeprowadzeniu wezwania, i na tej podstawie zdecydować, czy sprzeda swoje akcje w wezwaniu.


Należy mieć na uwadze, że w przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Sibelco nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego.


Dodatkowo, w zakresie dopuszczonym przez prawo, Sibelco może podjąć działania w celu wycofania akcji z obrotu giełdowego, zgodnie z art. 91 ustawy o ofercie publicznej. Wycofanie akcji z obrotu będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.


3. Jaka jest opinia Zarządu Krynicki Recykling na temat wezwania?

Zarząd Krynicki Recykling wyraził pozytywne stanowisko na temat wezwania ogłoszonego przez Sibelco, stwierdzając, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki.


(…) zaproponowana w wezwaniu cena jest zgodna z wymogami przepisów prawa oraz nie dość, że adekwatna do aktualnej wyceny rynkowej Spółki, to oferuje znaczącą premię dla akcjonariuszy. Cena ta przewyższa także znacząco historyczne kursy notowań Akcji Spółki, dając tym samym akcjonariuszom Spółki możliwość uzyskania atrakcyjnego zwrotu z inwestycji w Akcje Spółki” – napisano w stanowisku opublikowanym 29 marca 2022 r.

Przydatne linki:

 


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowany jako oferta lub propozycja nabycia akcji, ani też jako rekomendacja dotycząca decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynicki Recykling S.A., ogłoszonego 23 marca 2022 roku przez SCR-SIBELCO N.V. ("Wezwanie") za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Dokument Wezwania (wraz z jego późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat warunków Wezwania oraz jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym procesu Wezwania. Jednocześnie Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony SCR-SIBELCO N.V., podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie