Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu PZU. Ukraińskie spółki z grupy działają w trybie awaryjnym

Omówienie wyników Grupy PZU za 2021 rok. Pod takim hasłem odbył się czat inwestorski spółki zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania inwestorów odpowiadał Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU. Oprócz ubiegłorocznych wyników, uczestnicy czatu poruszyli również temat wpływu wojny w Ukrainie na działalność spółki, inwestycji w OZE, a także dywidendy.

 

Jedno z pierwszych pytań czatu dotyczyło rekordowego zysku spółki w 2021 roku oraz czynników, które przyczyniły się do jego osiągnięcia w największym stopniu.

 

- W stosunku do dwóch ostatnich lat w roku 2021 rozpoznaliśmy przede wszystkim ponadprzeciętne wyniki z działalności lokacyjnej, ze stopą zwrotu z portfela 5,4% - istotnie powyżej grupy porównawczej. Dodatkowo rosła kontrybucja ze strony banków, cały czas stabilnie też rozwijał się segment zdrowia. To co było dużym wyzwaniem w roku 2021 to wysoka nadśmiertelność w świetle COVID-19 oraz sytuacja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych – mówił Tomasz Kulik.

 

Oceniając działalność bankową grupy, przedstawiciel spółki powiedział: Biorąc pod uwagę sytuację makro oraz zmiany na rynku stóp procentowych, to wszystko przekłada się na rosnącą kontrybucję tego segmentu do wyniku skonsolidowanego. Oczywiście bardzo dużemu wzrostowi kosztów finansowania towarzyszy spadek możliwości generowania nowego biznesu jednak na dzień dzisiejszy uważamy, że cel strategiczny w tym obszarze powinien zostać osiągnięty.

 

Z kolei w kwestii oferty zdrowotnej Tomasz Kulik mówił: W ostatnim roku powiększyliśmy skalę działalności, zarówno w wymiarze geograficznym jak i przedmiotowym, osiągając przychody na poziomie 1,2 mld oraz przekraczając 3 mln aktywnych kontraktów. Uważamy, że jest to bardzo perspektywiczny obszar, z bardzo dużym potencjałem wzrostu.

 

Dodatkowo, grupa odnotowała wzrost zainteresowana usługami medycznymi ze względu na panującą pandemię COVID-19.

Działalność ubezpieczeniowa

- Ze sprawozdania grupy wynika, że składka przypisana brutto sięgnęła rekordowych poziomów. Co wywołało tak widoczny wzrost w ostatnim czasie – pytał jeden z inwestorów podczas czatu inwestorskiego.

 

- Przede wszystkim obserwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost po stronie ubezpieczeń majątkowych, na co wpływało bardzo korzystne makro oraz istotny wzrost konsumpcji oraz inwestycji rok do roku, częściowo potęgowany odkładanymi w czasie podczas pandemii COVID-19 decyzjami zarówno ze strony podmiotów indywidualnych jak i klientów korporacyjnych. Na takim rynku Grupa nie tylko rosła jeżeli chodzi o przypis i nową sprzedaż, ale także zwiększała swoje udziały rynkowe - mówił przedstawiciel spółki.

 

Największy wzrost w ramach ubezpieczeń pozakomunikacyjnych spółka zaliczyła w grupie 8/9 ubezpieczeń, czyli odpowiednio Ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami oraz Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych.

Inwestorzy pytali również o wartość wypłaconych odszkodowań w 2021 roku.

 

- W roku 2021 łączna wartość odszkodowań i świadczeń wzrosła r/r o 151 mln zł. Wzrost wartości odszkodowań i świadczeń netto (łącznie ze zmianą stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) w tym głównie w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+407 mln PLN) w wyniku wzrostu świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonych i współubezpieczonych w 2021 roku, co jest skorelowane z częstością tych zdarzeń w całej populacji zgodnie z danymi GUS, wyższymi świadczeniami z tytułu dodatków paramedycznych i trwałego uszczerbku (147,1 mln PLN) oraz wzrostu świadczeń w ubezpieczeniach ambulatoryjnych (72,9 mln PLN). W ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych znacznie niższy poziom odszkodowań i świadczeń w produktach pozakomunikacyjnych przy wzroście szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych zarówno w segmencie masowym jak i korporacyjnym - efekt stopniowego powrotu do naturalnych przebiegów szkodowych po okresie pandemii - tłumaczył Tomasz Kulik.

Działalność w Ukrainie

Pytano również o działalność ubezpieczeniową Grupy PZU w ogarniętej wojną Ukrainie.

 

- Na 31 grudnia 2021 roku łączne aktywa netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania i skorygowane o wzajemne udziały między PZU Ukraina i PZU Ukraina Życie) trzech spółek działających w Ukrainie wyniosły 70 mln zł (w sprawozdaniu jednostkowym PZU SA na 31 grudnia 2021 roku wycena metodą praw własności ukraińskich spółek wynosiła odpowiednio 72 056 tys. zł i 31 491 tys. zł) - wyjaśniono obszernie podczas czatu.

 

- Poza aktywami spółek prowadzących działalność w Ukrainie na 31 grudnia 2021 roku Grupa PZU posiadała następujące istotne ekspozycje dłużne na rynki objęte działaniami wojennymi lub sankcjami (wg wyceny na tę datę): obligacje emitowane przez rządy Rosji (90 mln zł), Białorusi (1,6 mln zł) i Ukrainy (4 mln zł), 335 mln zł bankowych ekspozycji kredytowych i 317 mln zł bankowych zaangażowań pozabilansowych. Z uwagi na zaostrzającą się sytuację polityczną, do 3 marca 2022 roku wszystkie obligacje wyemitowane przez rządy Rosji, Białorusi i Ukrainy zostały sprzedane (zrealizowana strata w wysokości 13 mln zł obciąży wyniki w roku 2022). W ocenie Zarządu PZU konflikt na Ukrainie nie ma wpływu na założenie dotyczące kontynuacji działalności Spółki oraz konieczność wprowadzenia zmian do jednostkowego sprawozdania finansowego - dodał przedstawiciel spółki.

 

Z kolei w kwestii bieżącej działalności CFO Grupy PZU powiedział, że ukraińskie spółki z grupy działają w trybie awaryjnym, procesy sprzedażowe są prowadzone w ograniczonym zakresie – zamknięte placówki, sprzedaż OC obowiązkowego, ubezpieczeń turystycznych i Zielonej Karty, procesy obsługi szkód w PZU Ukraina Życie zostały zawieszone - w spółce PZU Ukraina zapewniona jest funkcjonalność pełnego cyklu obsługi szkód, przy czym ogłoszenie stanu wojennego w całym kraju wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku działań wojennych.

Pomoc Ukrainie

Inwestorzy pytali również o działania pomocowe, jakie Grupa PZU podejmuje w kontekście sytuacji za naszą wschodnią granicą.

 

- PZU zaoferował wsparcie dla blisko 800 rodzin pracowników PZU z Ukrainy (zakwaterowanie, opieka medyczna, wsparcie psychologów, środki do życia), uruchomił 30-dniowe OC komunikacyjne dla uciekających przed wojną Ukraińców oraz bezpłatną opiekę medyczną w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie. W ramach wolontariatu prowadzi zbiórki darów rzeczowych, finansowanie wybranych inicjatyw pracowników chcących indywidualnie realizować pomoc dla Ukrainy, refunduje koszty paliwa wolontariuszom PZU, którzy angażują się w pomoc uchodźcom, zapewnienia inną pomoc rzeczową, m.in. dostarczył ponad 15 000 power banków. Grupa PZU jest też operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Dzięki niej obywatele Ukrainy przybywający do Polski o każdej porze mają dostęp do profesjonalnej pomocy ze strony konsultantów i lekarzy ubezpieczyciela - w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej - podano podczas czatu inwestorskiego.

OZE i transformacja energetyczna

Jeden z inwestorów zapytał o projekty, jakie spółka współfinansuje w ramach uczestnictwa w transformacji energetycznej kraju.

 

- Grupa dotychczas uczestniczyła w kilku dużych projektach, z których największe to elektrownia wiatrowa Potęgowo (PZU przeznaczył 100 mln zł) oraz finansowania farm wiatrowych w Grajewie i Mławie - mówił CFO Grupy PZU.

 

Na pytanie o rolę, jaką PZU odgrywa w tego typu projektach Tomasz Kulik odpowiedział: W stosunku do większości tego typu projektów PZU jest finansującym po stronie dłużnej, rozpoznając przychody z działalności lokacyjnej od pierwszego dnia zaangażowania.

Plany rozwoju i inwestycje

Padło również pytanie o główne punkty działalności, na których rozwoju Grupa PZU będzie się skupiała w 2022 rok.

 

- Przede wszystkim zmiana w obszarze dystrybucji i produktu, pozwalająca na odpowiednio szybkie reagowanie na zmiany w naszym otoczeniu. Chcemy również zmienić sposób współpracy z klientem, wdrożyć nowy model współpracy z kanałami - tzw. omnikanałowość oraz konsekwentnie poszerzać naszą ofertę o produkty pozaubezpieczeniowe w ramach ogłoszonych już ekosystemów - mówił Tomasz Kulik.

 

- Oczekujemy dalszego, bardzo dynamicznego wzrostu w obszarze ubezpieczeń majątkowych związanego z dalszym wzrostem aktywności gospodarczej. Dodatkowo mamy nadzieje na odbudowę w obszarze ubezpieczeń oferowanych przez firmy leasingowe i dealerów oraz współpracy w ramach bancassurance. Po stronie ubezpieczeń na życie powinniśmy obserwować dalszy wzrost zainteresowania ochroną na życie oraz zdrowie, tym bardziej spotęgowany przez rosnącą świadomość ubezpieczeniową związaną z COVID19 - dodano. 

 

Co do kapitału przeznaczonego na inwestycje w 2022 roku, CFO grupy mówił: Co roku na działania pozwalające na realizowanie założeń strategicznych Grupa przeznacza ok. 0,5% swojego wskaźnika kosztowego i w roku bieżącym nie zamierzamy zwalniać tego tempa.

 

Nna pytanie o plany zakupu 100 procent akcji TFI Energia w kontekście celów biznesowych dodał: Cel jest jeden – konsolidacja rynku i przejmowanie aktywów za zarządzanie. W ramach tej transakcji PZU stanie się zarządzającym portfelem dodatkowych 1,7 mld AuM i zrealizuje odpowiednie synergie kosztowe pomiędzy łączonymi podmiotami.

Dywidenda

W kwestii dywidendy CFO Grupy PZU poinformował, że o formalnych decyzjach w sprawie dywidendy firma poinformuje w stosownym czasie. Dodał również, że PZU nie zmienia polityki dywidendowej, a na poziom dywidendy do wypłaty w 2022 roku mają wpływ poziomy wyników za rok 2021 oraz rekomendacje KNF.