Chat with us, powered by LiveChat

Vigo System – dynamiczny wzrost przychodów i przejściowy problem z marżami

Skomentuj artykuł

Vigo System należy do czołówki światowych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni, których technologia została opracowana już w latach 80-tych w Wojskowej Akademii Technicznej. 

 

O Spółce

W 2002r. zespół Vigo System opracował i wdrożył nową technologię detektorów podczerwieni opartych o metodę MOCVD, która do obecnego momentu stanowi fundament produkcji detektorów. Dodatkowo, Emitent specjalizuje się także w produkcji materiałów oraz przyrządów półprzewodnikowych przewidzianych do użytkowania w produktach fotonicznych oraz mikroelektronicznych.


Emitent posiada własną linię produkcyjną półprzewodników wysokiej przepustowości oraz laboratoria pomiarowe, które służą do pomiaru produktów i półproduktów na wszystkich etapach produkcji. Dodatkowo Emitent włączył do swojej oferty epitaksjalne warstwy półprzewodnikowe, które wykorzystywane są do produkcji kantowych laserów kaskadowych, laserów z pionową wnęką rezonansową oraz komponentów mikroelektronicznych – diody i tranzystory. Emitent skupia się także na badaniu i rozwoju nowych produktów, dzięki czemu utrzymuje wysoką konkurencyjność oraz pozycję lidera w światowym rynku fotonicznych detektorów średniej podczerwieni.


Produkty wytwarzane przez Vigo System, znajdują zastosowanie w takich branżach jak:

 1. bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 2. ochrona środowiska,
 3. zastosowania przemysłowe,
 4. zastosowania militarne,
 5. bezpieczeństwo,
 6. badania i nauka,
 7. przemysł kosmiczny.

 

Porozmawiajmy o Vigo System na Forum SII

 

Strategia Vigo 2026

Strategia Vigo System na ma celu umocnienie pozycji lidera jako jednego z innowacyjnych i rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Emitent prognozuje, że w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na detektory podczerwieni, które to znajdują coraz większe zastosowanie na rynku urządzeń internetu. Do głównych sensorów wykorzystywanych w IOT należą sensory naciskowe, temperatury, światła, chemiczne oraz ruchu. Według prognoz wartość rynku IOT wzrośnie z 408 mld USD w 2021r do 1 567 mld USD w 2025r.


W strategii Vigo System 2026 Emitent kładzie duży nacisk na uruchomienie własnych przedstawicielstw w kluczowych krajach, do których należą Tajwan (przedstawicielstwo od 2020r) oraz USA (zakładany start działalności w 2022r). Założeniem otwarcia placówek w tych krajach jest przyśpieszenie rozwoju przedsiębiorstwa na ww. rynkach oraz, w przypadku USA, poszerzenia zamówień na rynku publicznym. Kluczowym celem jest także zdobycie klientów oraz partnerów, którzy będą mieli wpływ na rozwój nowych technologii.


W przeciągu ostatnich 5 lat Emitent przeznaczył na badania i rozwój 70 mln zł. Celem tych inwestycji było zwiększenie mocy produkcyjnych, poprawa organizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Powyższe inwestycje pozwoliły przedsiębiorstwu na:

 

 1. 7,5-krotny wzrost produkcji soczewek,
 2. 2-krotnie większe moce montażu,
 3. 4-krotnie większe moce wykonywania połączeń,
 4. 16-krotny wzrost mocy klejenia obudów detektorów,
 5. 11-krotnie większe moce hermetyzacji.

 

Od strony finansowej strategia Vigo System zakłada osiągnięcie do 2023r. przychodów ze sprzedaży na poziomie 100 mln zł. Na lata 2021-2022 prognozy przychodów wyniosły kolejno 67 mln zł oraz 80 mln zł, przy jednoczesnym obniżeniu marży zysku brutto do poziomu 62% w 2023r. (wobec 67% w 2020 roku), które może być związane z wchodzeniem na nowe rynki i poszerzeniem oferty o nowe produkty. Prognozy dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży wyniosły 25,3% rdr. dla 2021 roku, 19,3% rdr. dla 2022 roku i 25% rdr. dla 2023 roku. Znormalizowana EBITDA ma w tym okresie wynieść odpowiednio 29,5 mln zł, 33,5 mln zł, 40 mln zł, co rzuutuje na systematyczny spadek marży z 47% w 2020 roku do 40% w 2023 roku. W najbliższych latach Emitent zakłada utrzymanie wydatków na badania i rozwój na poziomie 30-40 mln zł rocznie oraz reinwestycji 100% osiągniętego zysku netto w każdym roku. Do głównych celów Emitenta należy utrzymanie marży brutto powyżej 60% oraz rentowności EBITDA powyżej 40%.

 

Emitent opublikował wyniki roczne. Przychody w 2021 roku wyniosły 71,5 mln zł wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 67 mln zł, a znormalizowana EBITDA 29,1 mln zł wobec prognozy 29,5 mln zł.

 

Vigo System – cele finansowe strategii do 2023 roku
Źródło: Emitent.

 

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe kwartalne (w mln zł)

1Q 2020

2Q 2020

3Q 2020

4Q 2020

1Q 2021

2Q 2021

3Q 2021

4Q 2021

Przychody ze sprzedaży

12,4

13,9

12,9

14,3

14,6

18,0

16,7

22,3

Wynik brutto na sprzedaży

7,6

9,4

7,8

10,8

9,4

11,5

11,6

12,7

Wynik na sprzedaży

2,9

4,5

3,7

5,4

4,2

5,4

5,8

5,3

Wynik operacyjny

4,0

5,4

4,3

6,5

5,2

6,6

7,2

5,8

Wynik brutto

2,6

5,6

3,8

6,1

4,9

7,0

6,8

5,7

Wynik netto

2,6

5,6

3,8

20,5

5,4

7,0

8,6

11,3

(w %)

Marża brutto na sprzedaży

61,4%

67,4%

60,4%

76,0%

64,2%

63,8%

69,6%

56,9%

Marża na sprzedaży

23,1%

32,1%

28,4%

37,9%

28,8%

30,0%

35,1%

23,8%

Marża operacyjna

32,1%

38,9%

33,3%

45,9%

35,7%

36,4%

43,3%

25,9%

Marża brutto

21,2%

40,3%

29,5%

42,5%

33,6%

38,8%

40,7%

25,8%

Marża netto

21,2%

40,2%

29,7%

143,8%

37,3%

38,7%

51,7%

50,9%

 

Wybrane dane finansowe
(w mln zł)

2019

2020

2021

Przychody ze sprzedaży

42,9

53,5

71,5

Wynik brutto na sprzedaży

27,0

35,6

45,1

Wynik na sprzedaży

12,4

16,4

20,7

Wynik operacyjny

14,0

20,2

24,7

Wynik brutto

13,9

18,1

24,4

Wynik netto

13,9

32,5

32,3

(w %)

Marża brutto na sprzedaży

63,0%

66,6%

63,1%

Marża na sprzedaży

28,9%

30,7%

29,0%

Marża operacyjna

32,7%

37,8%

34,6%

Marża brutto

32,4%

33,9%

34,1%

Marża netto

32,4%

60,9%

45,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta. 

 

IV kwartał 2021r. był rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży, a ich wartość wyniosła 22,3 mln zł, co oznacza poprawę o 56% rdr. i 33,6% kw/kw. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2021 roku wyniosła 71,5 mln zł w porównaniu do 53,5 mln zł osiągniętych w 2020 roku, co oznacza wzrost o 33,8% rdr.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie