Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za 2021 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za 2021 r.

Data: 31 marca 2022 r. (czwartek), godz. 13:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2021 r.

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Krzysztof Surma: Witam na czacie po wynikach za 2021 r. i zapraszam do zadawania pytań.

 

Maciej K: Z raportu wynika, że w 2021 roku wolumen dystrybucji energii elektrycznej przez grupę wzrósł o 7,4 procent. Czy jest to efekt ponownego wzrostu konsumpcji energii po słabym pod tym względem 2020 roku, związanym z pandemią koronawirusa?

 

Krzysztof Surma: W 2020 r. zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w ujęciu rocznym o 2,3 procent do poziomu 169,4 TWh. Główną przyczyną spadku zużycia energii elektrycznej w 2020 r. było spowolnienie gospodarcze związane z pandemią COVID-19. W 2021 r. obserwowaliśmy istotne ożywienie gospodarcze, co przyczyniło się do wzrostu zużycia energii w skali kraju o ok. 5,4 procent do poziomu 174,4 TWh. Na obszarze TAURON Dystrybucja dynamika wzrostu była większa i wyniosła 7,4 procent.

 

Leszek: Czy spodziewacie się ponownego wzrostu konsumpcji energii elektrycznej w 2022 roku?

 

Krzysztof Surma: W 2022 r. obserwujemy kontynuację wzrostu zużycia energii elektrycznej w skali kraju. Jest on jednak mniej dynamiczny niż w 2021 r. Z punktu widzenia całego 2022 r. spodziewamy się nieznacznego wzrostu zużycia energii elektrycznej. Jest to związane między innymi z prognozą większego zużycia energii elektrycznej w obszarze gospodarstw domowych i usług, co spowodowane jest napływem uchodźców z Ukrainy.

 

Wanda: Jakie kluczowe projekty inwestycyjne będą realizowane w 2022 roku?

 

Krzysztof Surma: TAURON planuje istotnie zwiększyć poziom inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii i utrzymać znaczący poziom wydatków w obszarze dystrybucji na poziomie zbliżonym do roku 2021.

 

GKS: Jaki procent spalanego węgla pochodził z własnych źródeł?

 

Krzysztof Surma: Około 55 procent.

 

Rafał Próchnicki: W 2021 roku TAURON wyprodukował z OZE o prawie 12 procent mniej energii elektrycznej niż w roku 2020. W jaki sposób spółka zamierza ten wynik poprawić w 2022 roku?

 

Krzysztof Surma: W 2021 r. na poziom produkcji negatywnie wpłynęły warunki meteorologiczne, przede wszystkim wietrzne. Spodziewamy się lepszych warunków wietrznych r/r oraz pozytywnego wpływu nowo oddawanych inwestycji w farmach wiatrowych (Piotrków - 30MW, Majewo-6MW) i fotowoltaicznych (Choszczno II - 8MW).

 

Juri: Czy w 2022 należy się spodziewać wzrostu nakładów inwestycyjnych?

 

Krzysztof Surma: Tak, w obszarze OZE.

 

Błażej: Według danych pochodzących ze sprawozdania finansowego za 2021 rok, spółka pokrywa 56 procent swojego zapotrzebowania na węgiel z tytułu produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł własnych. Skąd pochodziła pozostała część “skonsumowana” w 2021 roku?

 

Krzysztof Surma: Pozostała część pochodzi wyłącznie od dostawców krajowych, w tym przede wszystkim z PGG i JSW.

 

Konrad Kopański: TAURON wraz z Rafako przedstawił program “Bloki 200+” mający na celu podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej. Na czym ma polegać ta inicjatywa?

 

Krzysztof Surma: Inicjatywa ta polega na uelastycznieniu pracy bloków klasy 200MW, w tym w szczególności na obniżeniu poziomu minimum technicznego.

 

Andrzej Grzelczyk: W jakim stopniu spółka korzystała z rosyjskiego węgla przed agresją na Ukrainę?

 

Krzysztof Surma: W 2021 r. Spółka nie kupowała węgla pochodzącego z Rosji.

 

Paweł W: Czy w związku z agresją Rosji na Ukrainę zamierzacie zwiększyć udział własnych zasobów wydobywczych w wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i ciepła węglu?

 

Krzysztof Surma: Zamierzamy w tym roku zwiększyć ilość kupowanego węgla z własnych zakładów górniczych.

 

Tadziu: Czy spółka obecnie kupuje węgiel z Rosji?

 

Krzysztof Surma: Nie, nie kupujemy.

 

Boom: Jaki wpływ na wyniki miało CO2?

 

Krzysztof Surma: W roku 2021 koszt uprawnień do emisji CO2 rozpoznany w wyniku Grupy wyniósł ponad 2 mld zł. Uprawnienia zostały w większości zahedgowane w okresach wcześniejszych, w których dokonywano sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w 2021 r.

 

Damian K: Według sprawozdania zarządu za 2021 rok, koszty odsetkowe zadłużenia wyniosły 330 mln zł. Jakiego poziomu zmian kosztów obsługi zadłużenia spodziewacie się w 2022 roku w związku z wyższymi stopami procentowymi?

 

Krzysztof Surma: Spodziewamy się wzrostu kosztów odsetkowych, tym niemniej warto wskazać, że około 80 procent portfela dłużnego spółki jest niewrażliwe na zmiany stopy procentowej ze względu na fakt, iż część umów jest zawartych w oparciu o stałą stopę procentową, a znacząca część umów opartych o zmienną stopę procentową została zabezpieczona transakcjami pochodnymi IRS (zamiana zmiennej stopy na stałą).

 

Irek M: Jakich zmian opłat z tytułu emisji CO2 spodziewacie się w 2022 roku?

 

Krzysztof Surma: Agresja Rosji na Ukrainę niezaprzeczalnie wpłynęła na rynek EU ETS. Średnia cena w 2021 r. wyniosła ok. 53 EUR/Mg. Na przełomie lutego/marca obserwowaliśmy potężny spadek cen z poziomu ok. 90 EUR/Mg do chwilowego minimum na poziomie 55 EUR/Mg. Obecnie cena powróciła do ok. 80 EUR/Mg. Ostatnia dostępna, niezależna prognoza dotycząca rynku uprawnień CO2 (poll analityczny) wskazuje, że średnia cena w 2022 r. może ukształtować się na poziomie ok. 75 EUR/Mg.

 

Karol Witkowski: W raporcie za 2021 rok czytamy, że nakłady inwestycyjne wyniosły 2,9 mld złotych i w ujęciu rocznym były niższe o 27 procent. Jakie były powody tak gwałtownych cięć tego typu wydatków?

 

Krzysztof Surma: Główna przyczyną niższych o 27 procent wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2021 w stosunku do roku 2020 były niższe wydatki w segmencie wytwarzanie, co jest związane z zakończeniem w roku 2020 budowy bloku 910 MW oraz niższymi wydatkami na dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów BAT.

 

Andrzej: Czy wydarzenia na Ukrainie wpłyną na strategię spółki, która została przyjęta na lata 2016-2025?

 

Krzysztof Surma: Wydarzenia na Ukrainie zostaną uwzględnione przy aktualizacji strategii Grupy TAURON.

 

Didier: Czy spółka planuje budować bloki gazowe? W jakiej skali i kiedy?

 

Krzysztof Surma: Grupa rozważa budowę bloków kogeneracyjnych. W chwili obecnej spółka podjęła decyzję o pozyskaniu ofert cenowych od potencjalnych wykonawców bloku gazowo-parowego z wysokosprawną kogeneracją o przewidywanej mocy w przedziale od 400 MWe do 500 MWe oraz 250 MWt w Elektrowni Łagisza. Pozyskanie ofert jest pierwszym etapem, który – po uwzględnieniu pozostałych przesłanek procesu inwestycyjnego – umożliwi wykonanie kompleksowych analiz projektu pod kątem jego długoterminowej opłacalności. Projekt budowy bloku gazowo-parowego będzie realizowany jedynie w przypadku korzystnego dla projektu rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r., przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych (m. in. w zakresie warunków długoterminowego kontraktu na dostawy paliwa gazowego oraz jego dostępności), które powinny zagwarantować mu oczekiwany poziom rentowności oraz obiektywną możliwość realizacji projektu.

 

Tymek: Jakie kryteria wyboru są przyjmowane podczas rozstrzygania przetargów organizowanych przez Grupę TAURON? Czy jest to wyłącznie cena?

 

Krzysztof Surma: W większości przypadków kryterium decydującym jest cena. Natomiast w części zapytań ofertowych uwzględniane są także kryteria jakościowe oraz kryteria dotyczące terminu realizacji zamówienia.

 

Pstrykacz: Jaki był udział poszczególnych segmentów w wynikach, czy jest szansa na wzrost udziału OZE?

 

Krzysztof Surma: W 2021 r. udział segmentu OZE w EBITDA Grupy TAURON wyniósł 9% (szczegółowa struktura EBITDA Grupy TAURON w podziale na segmenty została przedstawiona na slajdzie numer 8 prezentacji wynikowej). Spodziewamy się istotnego wzrostu tego udziału w kolejnym roku i następnych latach.

 

Krzysztof Surma: Dziękuję za udział w czacie i zadane pytania.