Chat with us, powered by LiveChat

Dino Polska z fenomenalnym wzrostem przychodów, marże pod presją

Skomentuj artykuł

Dino Polska opublikowała raport okresowy za 2021 rok. Przychody Grupy wyniosły 13,36 mld zł, co oznacza wzrost o 32% rdr. W samym IV kw. ubiegłego roku przychody wyniosły 3,86 mld zł, tj. wzrosły o 39,8% rdr., przy fenomenalnym wzroście sprzedaży like-for-like na poziomie 19,1%. Emitent zamknął ubiegły rok z zyskiem netto na poziomie 805,3 mln zł, czyli o 25,1% wyższym niż przed rokiem.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Dino Polska za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe

(mln zł)

1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Przychody ze sprzedaży 2 220,4 2 465,4 2 676,3 2 763,7 2 760,7 3 250,3 3 487,0 3 863,9
Wynik brutto ze sprzedaży 544,8 617,3 699,3 742,5 704,4 808,8 870,6 939,8
Wynik operacyjny 143,6 191,2 243,4 259,6 187,8 250,7 292,9 292,7
Wynik brutto 128,3 181,4 231,1 248,2 177,3 240,7 281,6 278,8
Wynik netto 103,9 148,0 188,5 203,5 144,8 196,2 228,8 235,5
         
Marża brutto ze sprzedaży 24,5% 25,0% 26,1% 26,9% 25,5% 24,9% 25,0% 24,3%
Marża operacyjna 6,5% 7,8% 9,1% 9,4% 6,8% 7,7% 8,4% 7,6%
Marża brutto 5,8% 7,4% 8,6% 9,0% 6,4% 7,4% 8,1% 7,2%
Marża netto 4,7% 6,0% 7,0% 7,4% 5,2% 6,0% 6,6% 6,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Na koniec 2021 roku Dino Polska posiadało 1.815 sklepów wobec 1.473 rok temu (+23,2% rdr.,+342 sklepy). Powierzchnia handlowa zwiększyła się do 710 tys. m.kw. wobec 573 m.kw. (+23,9% rdr.). Emitent wskazał, że na koniec 2021 roku posiadał 800 paneli fotowoltaicznych na sklepach o łącznej mocy 29 MW, co pozwoliło wygenerować o ponad 5 razy więcej energii elektrycznej ze słońca niż rok wcześniej. 

 

Dino Polska – przychody (mln zł) i zmiana rdr. (%)

Dino Polska – wynik brutto na sprzedaży (mln zł) i marża (%)

Dino Polska – wynik operacyjny (mln zł) i marża (%)

Dino Polska – wynik netto (mln zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.  

 

Poniżej omawiamy wypracowane przez Grupę Dino Polska wyniki finansowe.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie