Chat with us, powered by LiveChat

Analiza wyników Ailleron – segment Fintech odwraca negatywny trend w IV kw. 2021 roku

Skomentuj artykuł
@gopixa - stock.adobe.com

Miniony rok był rekordowy dla Grupy Kapitałowej Ailleron pod względem wypracowanych wyników finansowych. Przychody sięgnęły 216,8 mln zł, co oznacza poprawę o 38,8% rdr., a zysk netto wyniósł 17,1 mln zł (+81,5% rdr.). Ze względu na sprzedaż połowy biznesu Software Mind (outsourcing usług IT/technologicznych) zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego spadł o 21,9% rdr., do 7,4 mln zł.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Ailleron za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Przychody ze sprzedaży 32 029 35 009 35 098 54 068 38 965 46 238 60 199 71 430
Zysk brutto na sprzedaży 8 383 10 239 10 132 19 033 11 667 13 451 17 626 27 747
Zysk operacyjny 1 163 3 287 3 727 7 343 4 147 4 453 6 514 12 412
Zysk brutto 1 523 2 704 1 771 7 526 2 714 4 653 5 766 12 591
Zysk netto 655 2 228 746 5 802 1 780 2 296 3 989 9 053
Zysk netto PD 655 2 228 746 5 802 1 780 1 880 1 020 4 470
 
Marża brutto na sprzedaży 26,2% 29,2% 28,9% 35,2% 29,9% 29,1% 29,3% 38,8%
Marża operacyjna 3,6% 9,4% 10,6% 13,6% 10,6% 9,6% 10,8% 17,4%
Marża brutto 4,8% 7,7% 5,0% 13,9% 7,0% 10,1% 9,6% 17,6%
Marża netto 2,0% 6,4% 2,1% 10,7% 4,6% 5,0% 6,6% 12,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W IV kw. 2021 roku Grupa Ailleron wypracowała 71,4 mln zł przychodów, tj. o 32,1% więcej rdr. Zyski rosły szybciej od przychodów – zysk brutto na sprzedaży sięgnął 27,7 mln zł (+45,8% rdr.), zysk operacyjny 12,4 mln zł (+69% rdr.), a zysk netto 9,1 mln zł (+56% rdr.). Na poziomie zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego Emitent wykazał 4,5 mln zł, co oznaczało spadek o 23% rdr. Emitent nie odnotował istotnych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Przychody finansowe również nie zaburzały obrazu wyników, z kolei koszty finansowe okazały się wyraźniej odczuwalne w I kw. i III kw. 2021 roku, kiedy wyniosły odpowiednio 1,4 mln zł i 0,8 mln zł (w 2020 roku były one szczególnie odczuwalne w III kw. 2020 roku, kiedy wyniosły 2 mln zł).

 

W całym 2021 roku przychody sięgnęły 216,8 mln zł (+38,8% rdr.). Udział sprzedaży zagranicznej wzrósł do 58% wobec 47% przed rokiem. Zwracamy uwagę na efektywną stopę podatkową, która utrzymuje się w ostatnich latach na podwyższonym poziomie – w 2020 roku wyniosła 30,3%, a w 2021 roku zwiększyła się do 33,5%.

 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży i operacyjny (tys. zł)

Wynik netto (tys. zł)

Wybrane marże (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Poniżej przyglądamy się poszczególnym segmentom operacyjnym działalności Grupy.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie