Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza raportu Mennicy Skarbowej – mocne wyniki w IV kw. 2021 roku

Skomentuj artykuł

W IV kw. 2021 roku Mennica Skarbowa wypracowała rekordowe 457,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 148% rdr., a jednocześnie o 104% kw/kw. Zysk netto w minionym kwartale wyniósł 7,9 mln zł, co z kolei oznacza wzrost o 153,1% rdr. i o 31,7% kw/kw.

 

Sytuacja na rynku złota

W IV kw. 2021 roku popyt na złoto wzrósł o około 50% rdr. Bardzo silną odbudowę popytu odnotowało w segmencie jubilerskim, ze szczególnie mocnym ostatnim kwartałem, w którym popyt wyniósł 713 ton, najwięcej od II kw. 2013 roku. W całym 2021 roku popyt wzrósł o 67% rdr., do 2,2 mln ton, co pozwoliło na powrót do poziomów z 2019 roku, sprzed pandemii. W całym 2021 roku mocno wzrósł także popyt ze strony sektora technologicznego, który wyniósł 330t i był najwyższy od trzech lat. Jednak w samym IV kw. 2021 roku dynamika rdr. zmalała do 2%, co wynikało między innymi z relatywnie wyższej bazy z okresu porównywalnego. Fundusze ETF odnotowały odpływy na poziomie 173 ton w 2021 roku po bardzo mocnym 2020 roku, kiedy napływy wyniosły rekordowe 874 ton. W 2021 roku największe odpływy odnotowano w I kw. 2021 roku, natomiast bilans napływów i odpływów w kolejnych kwartałach był relatywnie niewielki i oscylował wokół zera.

 

Popyt na złoto

 

Popyt na złoto inwestycyjne
Źródło: World Global Council.

 

W IV kw. 2021 roku kurs złota w dolarze wzrósł o 4,1%. Dynamiczne wzrosty obserwowano w pierwszej połowie listopada, kiedy to cena wzrosła z okolic 1.780 USD/uncja do nawet blisko 1.880 USD uncja, jednak już druga połowa miesiąca przyniosła równie dynamiczny powrót do bazy. Podobne tendencje obserwowano na cenie złota wyrażonej w złotym, przy czym warto zwrócić uwagę, że w polskiej walucie kurs lekko poprawił historyczne rekordy z 2020 roku, zwyżkując w listopadzie nawet do 7.746 PLN/uncja. IV kw. 2021 roku zakończył się wzrostem ceny złota wyrażonej w złotym o 5,6%.

 

Złoto – wykres w USD (ostatnie 3 lata) Złoto – wykres w PLN (ostatnie 3 lata)
Źródło: Stooq.pl.

Wyniki finansowe za IV kw. 2021 roku

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe osiągnięte przez Mennicę Skarbową w IV kw. 2021 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

IV kw. 2021 roku

IV kw. 2020 roku

Zmiana rdr

Przychody netto ze sprzedaży

457 240

184 702 148%

Wynik brutto na sprzedaży

19 875

9 235 115%

Wynik na sprzedaży

11 517

4 104 181%

Wynik operacyjny

10 479

4 101 156%

Wynik brutto

9 170

3 193 156%

Wynik netto

7 949

3 141 153%

Wynik EBITDA

10 493

4 134 154%

 

Marża brutto na sprzedaży

4,3%

5,0% -0,7 p.p.

Marża na sprzedaży

2,5%

2,2% 0,3 p.p.

Marża operacyjna

2,3%

2,2% 0,1 p.p.

Marża brutto

2,0%

1,7% 0,3 p.p.

Marża netto

1,7%

1,7% 0,0 p.p.

Marża EBITDA

2,3%

2,2% 0,1 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W IV kw. 2021 roku Mennica Skarbowa wypracowała rekordowe 457,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 148% rdr. Miniony kwartał był dla spółki kolejnym rekordowym okresem, któremu wtórowała rekordowa sprzedaż wolumenowa. Jak poinformowali przedstawiciele Spółki w 2021 roku Mennica Skarbowa sprzedała około 4,5 ton złota, co rzutuje na sprzedaż w samym IV kw. 2021 roku na poziomie około 1,8 ton. Dla porównania, w całym 2020 roku Emitent sprzedał 2,1 ton złota.

 

Mennica Skarbowa – przychody ze sprzedaży (mln zł) i zmiana rdr. (%)

 
Najpopularniejsze produkty inwestycyjne w IV kw. 2021 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta, Emitent.

 

Zysk brutto na sprzedaży Emitenta wyniósł 19,9 mln zł w IV kw. 2021 roku, co oznacza poprawę o 115% rdr. Istotnemu pogorszeniu uległa procentowa marża, która wyniosła 4,3% wobec 5% przed rokiem, czy 5,4% w III kw. 2021 roku. Jak wskazali przedstawiciele, po zawirowaniach związanych z następstwami pandemii koronawirusa poziom procentowej marży wraca do poziomów sprzed pandemii.

 

Ostatni kwartał roku charakteryzuje się zwiększonymi kosztami operacyjnymi Emitenta, co związane jest głównie z wypłacanymi premiami rocznymi. Koszty operacyjne w IV kw. 2021 roku wyniosły 445,7 mln zł. Struktura kosztów operacyjnych nie odbiegała istotnie od tego, co było obserwowane w poprzednich okresach. Głównym ciężarem kosztowym jest wartość sprzedanych towarów i materiałów. Istotnie wzrosły wynagrodzenia, które w IV kw. 2021 roku sięgnęły blisko 4 mln zł, podczas gdy w poprzednich kwartałach minionego roku oscylowały kwartalnie wokół 1 mln zł, a rok wcześniej wyniosły 1,4 mln zł. Choć nominalnie wzrost kosztów wynagrodzeń jest bardzo duży, to warto zwrócić uwagę, że ich udział w przychodach był na relatywnie podobnym poziomie – w 2021 roku wyniósł łącznie 0,63%, podczas gdy w 2020 roku było to 0,68%.

 

Koszt usług obcych wyniósł 3 mln zł w IV kw. 2021 roku, co oznacza wzrost o 10,3% rdr. Niewielka dynamika zmiany względem chociażby przychodów jest efektem z jednej strony relatywnie wysokiej bazy z poprzedniego roku, a z drugiej strony ich mniejszym udziałem w przychodach w omawianym okresie. W IV kw. 2021 roku usługi obce stanowiły około 0,7% przychodów, podczas gdy przed rokiem było to 1,5%.

 

Zysk ze sprzedaży sięgnął 11,5 mln zł w IV kw. 2021 roku, co oznacza wzrost o 181% rdr. Marża zysku na sprzedaży wyniosła 2,5% i była o 0,3 p.p. wyższa rdr.

 

Zysk brutto ze sprzedaży (mln zł) i marża (%) Koszty operacyjne (mln zł)

   
Struktura kosztów operacyjnych Wynagrodzenia (mln zł)

   
Usługi obce (mln zł) Wynik ze sprzedaży (mln zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W IV kw. 2021 roku Mennica Skarbowa wykazała 1 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych. Jak wskazali przedstawiciele Spółki, w zdecydowanej większości były to koszty związane z darowiznami na rzecz fundacji. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 10,5 mln zł i był większy o 156% rdr. Marża operacyjna wyniosła 2,3% i byłą o 0,1 p.p. wyższa rdr.

 

Na poziomie przychodów i kosztów finansowych bilans był ujemny i wyniósł 1,3 mln zł. Wynik był związany głównie z transakcjami zabezpieczającymi kursy rynkowe. Rok wcześniej bilans również był ujemny na poziomie 0,9 mln zł. Zysk brutto wyniósł 9,2 mln zł, co oznacza poprawę o 187% rdr. Zysk neto sięgnął natomiast 7,9 mln zł, co oznacza wzrost o 153% rdr. Choć w samym IV kw. 2021 roku efektywna stopa podatkowa była relatywnie niska i wyniosła 13,3%, to w całym 2021 roku wyniosła ona 19,2%.

 

Zysk operacyjny (mln zł) i marża (%) Zysk brutto (mln zł) i marża (%)
   
Zysk netto (mln zł) i marża (%) EBITDA (mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Ze względu na istotną poprawę przychodów Mennicy Skarbowej w ostatnim kwartale roku mocno urosła suma bilansowa, która na koniec grudnia wyniosła 197 mln zł wobec 121,4 mln zł kwartał wcześniej i 73,6 mln zł rok wcześniej. Niezmiennie w bilansie dominują aktywa obrotowe, których wartość sięgnęła 195,7 mln zł, z tego 123,3 mln zł to zapasy, 44,1 mln zł to należności krótkoterminowe, a 28,3 mln zł to inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i ekwiwalenty).

 

Kapitał własny na koniec grudnia 2021 roku wyniósł 36,2 mln zł wobec 26,3 mln zł rok wcześniej. Warto w tym miejscu pamiętać o wypłacie dywidendy w 2021 roku, która sięgnęła blisko 10 mln zł. Po stronie pasywów dominują zobowiązania krótkoterminowe, których wartość sięgnęła 160,8 mln zł. Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia wzrosła zatem do 0,82 wobec 0,64 rok wcześniej. Jednocześnie wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,22 wobec 1,54 rok temu. Spółka nie podaje w kwartalnych raportach rozbicia zobowiązań krótkoterminowych na poszczególne pozycje, jednak po stronie zobowiązań oprocentowanych Emitent korzysta jedynie z limitu kredytowego, który w październiku ubiegłego roku został zwiększony z 20 mln zł do 30 mln zł. Z rachunku przepływów pieniężnych widać, że Mennica Skarbowa zwiększyła stan kredytów o 19,3 mln zł, z tego o 12,5 mln zł w samym IV kw. 2021 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa trwałe 1 285 1 078
Aktywa obrotowe 195 720 72 545
Zapasy 123 313 40 665
Należności krótkoterminowe 44 100 25 702
Inwestycje krótkoterminowe 28 265 6 157
Kapitał własny 36 210 26 326
Zobowiązania krótkoterminowe 160 786 47 260
Suma bilansowa 197 005 73 624

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przepływy operacyjne w IV kw. 2021 roku były ujemne na poziomie 3,1 mln zł (zmiany głównie na poziomie kapitału obrotowego), jednak w całym roku były dodatnie na poziomie 13,1 mln zł. Przepływy inwestycyjne w całym roku były ujemne i wyniosły 286 tys. zł. Przepływy finansowe były dodatnie w 2021 roku na poziomie 9,3 mln zł, na co złożyły się wspomniane zwiększenie kredytów o 19,3 mln zł i wypłata dywidendy 10 mln zł.

 

Podsumowanie

Popyt na złoto w IV kw. 2021 roku był ogromny. Mennica Skarbowa sprzedała w tym okresie około 1,8 ton złota, czyli niewiele mniej niż w całym 2020 roku. Warto zwrócić uwagę, że Spółce udało się obsłużyć operacyjnie tak dużą sprzedaż w jednym kwartale, co mogło stanowić niemałe wyzwanie. Martwić może mocne pogorszenie pierwszej marży, która spadła do 4,3% w IV kw. 2021 roku i była najniższa w ubiegłym roku. Emitent tłumaczy ten fakt powrotem marż do poziomów sprzed pandemii. Pomimo spadku pierwszej marży, a także wysokich premii po kolejnym rekordowym roku oraz darowizn na rzecz fundacji, Spółce udało się odnotować poprawę wyników względem III kw. 2021 roku. Zwracamy na to uwagę, gdyż w 2019 roku i 2020 roku tendencja była odwrotna, a dodatkowe koszty, w istotnej mierze związane z premiami, powodowały spadek wyników w relacji kw/kw. Jednak w IV kw. 2021 roku wielkość popytu na złoto i zrealizowanych przychodów pozwoliła Mennicy Skarbowej odnotować rekordowe kwartalne wyniki.

 

 

 

Zapraszamy także do zapoznania się z webinarem inwestorskim z zarządem Mennicy Skarbowej, w trakcie którego przedstawiciele Spółki omówili wyniki finansowe za IV kw. 2021 roku. 

 

 

 

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie