Chat with us, powered by LiveChat

Co dalej z kursami kryptowalut? Komentarz rynkowy

Skomentuj artykuł

Krach, bessa, upadek, tego typu określenia zalewają ostatnimi czasy rynek cyfrowych aktywów, jeśli jednak wczytamy się z uwagą w te doniesienia możemy odnieść wrażenie, że osoby piszące je właściwie jedyne na co patrzą to wahania kursowe. Zupełnie nie rozumiejąc szerszego kontekstu obecnej sytuacji. W jednym z komentarzy rynkowych redaktor porównuje indeks SP500 do kursu bitcoin pisząc, że kurs cyfrowej waluty słabo się zachowuje, nie patrząc na to, że porównuje zupełnie inne rynki w zupełnie innym momencie rozwoju.

 

Ostatnie miesiące potwierdzają między innymi to, że rynek cyfrowych aktywów jest nadal we wczesnym stadium rozwoju, co musi implikować wyższą zmiennością i gorące głowy wcześniej lub później zostaną skutecznie schłodzone. Rynek cyfrowych aktywów nabiera na znaczeniu dla młodszych pokoleń oraz osób, które są zainteresowane tylko i wyłącznie spekulacją i szybkim zarobkiem. Niestety ta grupa osób przekonała się boleśnie, że tak szybko jak rynek rośnie, tak jeszcze szybciej spada często tworząc demolujące straty na rachunkach. Myślę, że obecna sytuacja może być spowodowana częściową realizacją zysków przez większych graczy w celu optymalizacji podatkowej z końcem roku podatkowego, która przyczyniła się do zupełnej ucieczki kapitału typowo spekulacyjnego. Myślę również, że pojawia się coraz więcej funduszu wysoce wyspecjalizowanych w lokowaniu kapitału w wysokiej jakości protokoły, co może potwierdzać fakt, że około 65% transakcji kształtuje się na poziomie jednego miliona dolarów i więcej:

 

 

Sądzę, że powyższa grafika w dużej mierze jest prawdziwa. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Rynek cyfrowych aktywów to w dużej mierze (jeśli nie w przeważającej), również kapitał dalekiej Azji, a aktualnie tam mamy przygotowania do Chińskiego Nowego Roku. To czas kiedy inwestorzy chińscy wykazują się znacznie mniejszym zaangażowaniem w kwestie rynkowe. Większej zmienności spodziewam się po Chińskim Nowym Roku oraz wyznaczenia kierunku w średnim okresie czasowym.

 

Spoglądając na podstawowe dane o sieci bitcoin widzimy, że niedawno zostały wybite najwyższe poziomy w historii wydobycia bitcoin, co pokazuje nam, że strategiczny kapitał napływa do sieci poprzez uruchamianie kolejnych kopalni.

 

 

Na powyższym wykresie widzimy zdecydowane wybicie z końcem stycznia 2022 roku co wyraźnie mówi o coraz większej dojrzałości sieci. Jeśli chodzi o otoczenie polityczno - gospodarcze w zasadzie z każdym tygodniem pojawiają się informacje świadczące o potencjale zwiększającej się adopcji. Niedawno stan Arizona w Stanach Zjednoczonych ogłosił, że wprowadza ustawę ustanawiającą bitcoin jako prawny środek płatniczy1:

 

 

Po tym kiedy Salwador wprowadził bitcoin jako prawny środek płatniczy wiele osób mówiło, że to mały kraj, który nie ma znaczenia. Jednak po kroku na jaki pozwoliła sobie Arizona możemy przypuszczać, że w innych stanach USA prace nad legislacją również trwają, co sugeruje na potencjał w budowaniu masowej świadomości wśród społeczeństwa.

 

Warto również wspomnieć o zmianie nastawienia postawy prezydenta Rosji, Władimira Putina do regulacji bitcoin, który stwierdził, że cyfrowe aktywa potrzebują “konsensusu regulacji” oraz odrzuca banowanie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że oficjalnie Rosja raportuje 11.23% w udziale hashrate sieci bitcoin2.

Ciekawą notkę wystawiło również biuro prezydenta Stanów Zjednoczonych mówiącą o potrzebie regulacji rynku cyfrowych aktywów w ramach bezpieczeństwa narodowego3.

W powyższych paru akapitach przedstawiam jak dużo dzieje się w aspekcie cyfrowych walut. Wspominając o Chińskim Nowym Roku chciałem dać wyraz temu, że końcówka roku 2021 na zachodzie oraz cały styczeń 2022 to czas, kiedy na rynku nie ma zaangażowania głównych ośrodków siły, które nadają ton dalszemu biegu wydarzeń. Z technicznego ujęcia wykresu zastanawiam się czy pokaz siły podaży w dniu 21 stycznia 2022 to była prawdziwa świeca kapitulacji słabszych uczestników rynku, jednak biorąc pod uwagę, że odbyła się ona prawdopodobnie bez inwestorów azjatyckich. Spodziewam się potencjalnie jeszcze jednej fali wyprzedaży, która może wybić dołki na poziomie 27000 dolarów, ale prognozowanie dokładnych poziomów cen uważam za karkołomne zadanie.

 

W kontekście drugiej co do wielkości kryptowaluty świata jakim jest Ethereum uznaję, że wszystko, co dzieje się przed jednym z największych wydarzeń na tym protokole - jakim będzie “merge” do Ethereum 2.0 - jest szumem, który należy umieć zaakceptować. Warto obserwować jak odbędzie się przejście z Ethereum do Ethereum 2.0 (zaplanowane na pierwszą połowę roku 2022), czyli znacznie bardziej zeskalowanego systemu. Jeśli przejście okaże się sukcesem, aktualne najwyższe poziomy mogą okazać się z czasem niskie. W przypadku, kiedy pojawią się większe problemy w skalowaniu Ethereum w najbliższym czasie spodziewam się większej wyprzedaży.

 

Cały spadek kursów cyfrowych aktywów odbywa się w tle obaw, że FED zdecyduje się na podwyżki stóp procentowych, a ogłaszał możliwość ich podniesienia pięciokrotnie4 lub według niektórych doniesień aż siedmiokrotnie. Sądzę, że jeśli faktycznie FED zdecyduje się znacznie podnieść stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych może to być naprawdę ciekawym testem siły rynku cyfrowych aktywów.

 

Jak zawsze zachęcam do zgłębiania wiedzy o rynku cyfrowych aktywów. Wyższa świadomość pozwoli nam być spokojniejszymi w czasach korekt a zaprocentuje w przyszłości. Jestem świadom, że pojawia się wielu ekspertów, którzy twierdzą, że są w stanie z chirurgiczną dokładnością celować w dołki i szczyty, jednak tak wygląda teoria, a nie praktyka. Należy ten fakt zaakceptować, a czas poświęcony na szukanie dołków i szczytów poświęcić na czytanie specyfikacji oraz dogłębne analizowanie otoczenia technicznego danego protokołu.

 


Kurs „Inwestowania w kryptowaluty”


 

1 https://www.azleg.gov/legtext/55leg/2R/bills/SB1341P.pdfhttps://ccaf.io/cbeci/mining_map

2 https://www.reuters.com/article/russia-cenbank-crypto-currency/russias-putin-seeks-consensus-in-crypto-regulation-dispute-idUSL8N2U64W5https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/putin-backs-crypto-mining-despite-bank-of-russia-s-hard-line

3 https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2022/01/28/president-joe-biden-is-going-after-bitcoin-cryptocurrencies-and-nfts/

4 https://fortune.com/2022/01/27/fed-reserve-interest-rate-hikes-traders-investors/

 


Zastrzeżenie
Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

 

© 2012-2021 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie