Chat with us, powered by LiveChat

Analiza wyników Grupy Inter Cars – III kwartał z mocnymi wzrostami przychodów

Skomentuj artykuł

Grupa Inter Cars jest obecnie największym importerem i dystrybutorem części zamiennych w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział Grupy Inter Cars w rynku Europejskim wynosi 2%, co stawia Emitenta na 2 miejscu największych dystrybutorów w całej Europie.


Emitent prowadzi dodatkowo swoją działalność w segmentach: produkcja naczep, regeneracja części zamiennych (m.in. alternatorów, rozruszników, przekładni kierowniczych i pomp wspomagania), realizuje usługi logistyczne (związane z obsługą spółek grupy Inter Cars) oraz zajmuje się sprzedażą samochodów dostawczych. Oferta grupy Inter Cars obejmuje sprzedaż wyposażenia głównie do warsztatów. Natomiast od 2017 roku zajmuje się sprzedażą części do łodzi motorowych.


Ponadto, Emitent prowadzi projekty B2C, których celem jest wsparcie warsztatów samochodowych w pozyskaniu klientów, które polega na przekierowaniu kierowców do warsztatów, które posiadają wizerunkowe oraz jakościowe wsparcie grupy Inter Cars. W tym celu w 2012 roku Emitent uruchomił platformę internetową www.motointegrator.pl, która łączy ofertę kupna z usługami warsztatowymi.


Dodatkowo Emitent utworzył pierwszą ogólnopolską sieć warsztatów pod nazwą Q-Service Truck, która zajmuję się przeglądami i serwisem aut ciężarowych, przyczep oraz autobusów. Emitent prowadzi własne salony sprzedaży aut marki Isuzu w całej Polsce.

Otoczenie rynkowe

Na początku 2019 nastąpiło wyraźne pogorszenie na rynku dystrybucji. Pandemia Coronavirusa miała znaczący wpływ na branżę części zamiennych. Według raportu SDCM (Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Zamiennych) w latach 2019-2020 wpływ na osiągane wyniki miały wzrosty kosztów transportu, problemy z płynnością dostaw oraz zamykanie gospodarki.


Jak podaje Emitent szacunkowa wartość Europejskiego rynku dystrybucji części zamiennych wynosi 92 mld Euro. Natomiast udział pod względem przychodów, grupy Inter Cars wynosi około 9%.


Pandemia wpłynęła na zmniejszenie ilości zakupów nowych aut w Polsce, jak i na świecie. Mogłoby się wydawać, że przyczyni się to do zwiększenia napraw używanych aut, a co za tym idzie, zwiększenia sprzedaży części zamiennych do warsztatów. Z uwagi na to, że w latach 2019-2020, część pracy została „przeniesiona do domów”, spowodowało to, że auta były mniej eksploatowane, a część napraw została odłożona w czasie. Pod względem przychodów od połowy 2020 roku tendencja ta uległa zmianie i można zaobserwować wzmożoną sprzedaż części do aut używanych.


Według raportu SDMC opisującego sytuację na rynku części zamiennych rynku wtórnego, po trzech kwartałach 2021 wzrost przychodów odnotowało 73,5% ankietowanych. W raporcie tym wskazano także, że zarówno wśród producentów, ja jak i dystrybutorów części, w trzecim kwartale 2021r w porównaniu do okresu analogicznego 2020r, zmniejszył się procent przedsiębiorstw prognozujących duże wzrosty przychodów w przyszłych okresach. Jednocześnie 1/3 dystrybutorów prognozuje spadki przychodów.

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe narastająco od początku roku (w mln zł)

1-3Q 2019

1-3Q 2020

1-3Q 2021

Przychody ze sprzedaży

6 491

6 563

8 752

Wynik brutto ze sprzedaży

1 942

1 982

2 670

Wynik na sprzedaży

272

337

638

Wynik operacyjny

263

328

615

Wynik brutto

218

283

592

Wynik netto

181

222

474

 (w %)

Marża brutto na sprzedaży

29,9%

30,2%

30,5%

Marża na sprzedaży

4,2%

5,1%

7,3%

Marża operacyjna

4,1%

5,0%

7,0%

Marża brutto

3,4%

4,3%

6,8%

Marża netto

2,8%

3,4%

5,4%

Tabela 1 Opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Emitenta.

 

Emitent systematycznie podnosi swoje przychody ze sprzedaży. Okres 1-3Q 2021 roku w porównaniu do analogicznych okresów był dla Inter Cars rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży. Za okres styczeń-wrzesień ’21 wartość przychodów wyniosła 8 752 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – 6 563 mln zł, oznacza skokowy wzrost o 33,4% rdr. W okresach 1-3Q 2019 i 2020 roku wartość przychodów utrzymywała się na podobnym poziomie (wzrost przychodów o jedyne 1,1% rdr.). Przychody osiągnięte w samym III kw. 2021 roku, wyniosły 3 170 mln zł w porównaniu do 2 492 mln okresu poprzedniego, co oznacza wzrost o ponad 27% rdr.

 

(w mln zł)

1-3Q 2018

1-3Q 2019

1-3Q 2020

1-3Q 2021

Przychody ze sprzedaży narastająco za 3 kwartały

5 822

6 491

6 563

8 752

Dynamika rdr. (w %)

11,5%

1,1%

33,4%

Przychody ze sprzedaży w III kw.

2 036

2 250

2 492

3 170

Dynamika rdr. (w %)

10,5%

10,8%

27,2%

 

W ocenie Zarządu wzrost za okres trzech kwartałów 2021 roku wynikał z tego, że choć ludzie podróżowali mniej, to znacznie częściej wybierali własny środek komunikacji aniżeli korzystali z transportu publicznego. Dodatkowo czynnikiem mającym wpływ na osiągane przychody była realizacja napraw samochodów, które były odłożone w czasie największych restrykcji związanych z pandemią Covid-19.


Za okres trzech kwartałów 20’21 roku, przychody z rynku polskiego stanowiły 44% sumy przychodów osiągniętych przez Emitenta w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, kiedy udział ten wynosił 47,5%. Grupa Inter Cars konsekwentnie realizuje politykę ekspansji na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, co przełożyło się na wzrost przychodów osiągniętych poza granicami Polski. Największą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży, Grupa odnotowała w Grecji (+145% rdr.), Mołdawii (+75% rdr.), Słowenii (+56% rdr.) oraz Bośni i Bułgarii (+51% rdr.).
 

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie