Chat with us, powered by LiveChat

Analiza wyników – Mocne zakończenie roku przez Kruka

Skomentuj artykuł

W IV kw. 2021 roku spłaty z portfeli Grupy Kruk wyniosły 601 mln zł, co jest najlepszym odczytem kwartalnym i kolejnym rekordem wyznaczonym w tym roku. W całym roku spłaty wyniosły 2,22 mld zł, co oznacza wzrost o 20,9% rdr. Inwestycje w nowe portfele sięgnęły 1,74 mld zł, a wartość nominalna zakupionych portfeli 9,65 mld zł.

 

Na przestrzeni ostatnich lat Kruk tylko raz odnotował ujemną dynamikę rdr. na poziomie kwartalnych spłat, a było to tuż po rozpoczęciu pandemii koronawirusa, tj. w II kw. 2020 roku. Odnotował wtedy 417 mln zł spłat, co oznaczało spadek o 6,7% rdr. W kolejnych kwartałach było widoczne odbicie i spłaty zaczęły rosnąć, jednak dynamika rdr. pozostawała jednocyfrowa do I kw. 2021 roku. Poza tymi czterema kwartałami (2Q20-1Q21) spłaty rosły w tempie dwucyfrowym rdr.

 

IV kw. 2021 roku okazał się rekordowy jeśli chodzi o wartość inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Emitent przeznaczył na ten cel 806 mln zł, nabywając portfele o łącznej wartości nominalnej 4,5 mld zł. Całoroczne nakłady na poziomie 1,74 mld zł również okazały się rekordową wartością w dotychczasowej historii Grupy. Z kolei wartość nominalna przejętych pakietów w minionym roku wyniosła 9,65 mld zł i była najwyższa od 2016-2017 roku (w tych latach przejęte pakiety miały wartość 16,4-16,6 mld zł.)

 

Spłaty kwartalne (mln zł) i ich zmiana rdr. (%) Spłaty roczne (mln zł)
Nakłady na portfele wierzytelności (mln zł) Wartość nominalna nabytych portfeli (mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Poniżej przyglądamy się tendencjom wynikowym, które Grupa Kruk odnotowała na przestrzeni ostatnich kwartałów.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie