Chat with us, powered by LiveChat

Analiza wyników – Świetne rezultaty LPP w 3Q21/22

Skomentuj artykuł
Źródło: media.lppsa.com

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że wyniki Grupy LPP za III kw. roku obrotowego 2021/2022 (sierpień-październik) były bardzo dobre, co pokazała reakcja rynku – kurs otworzył się luką wzrostową i dynamicznie wyznaczył nowe historyczne szczyty na poziomie ponad 18 tys. zł za akcję (kapitalizacja spółki zbliżyła się do 34 mld zł). Przyglądamy się wybranym tendencjom obserwowanym w minionym kwartale.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy LPP za ostatnie kwartały. Przypominamy, że rok obrotowy Emitenta rozpoczyna się w lutym i kończy w styczniu.

 

Wybrane dane finansowe
(mln zł)

1Q
19/20

2Q
19/20

3Q
19/20

4Q
19/20

1Q
20/21

2Q
20/21

3Q
20/21

4Q 20/21

1Q
21/22

2Q
21/22

3Q
21/22

Przychody ze sprzedaży

1 820,7

2 344,8

2 332,0

2 724,2

1 178,6

2 129,3

2 445,7

2 094,4

2 350,3

3 643,1

3 913,4

Wynik brutto na sprzedaży

999,2

1 156,4

1 371,0

1 413,6

567,8

1 013,3

1 384,2

1 118,6

1 305,3

2 019,9

2 282,3

Wynik operacyjny

64,0

185,6

335,3

294,3

-260,5

32,3

301,2

80,1

87,2

595,0

817,3

Wynik brutto

36,7

146,1

293,9

260,4

-419,0

66,0

240,5

-4,0

49,1

569,0

779,3

Wynik netto

23,3

31,9

236,4

194,4

-362,0

-30,6

246,9

-44,4

21,5

459,1

627,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marża brutto na sprzedaży

54,9%

49,3%

58,8%

51,9%

48,2%

47,6%

56,6%

53,4%

55,5%

55,4%

58,3%

Marża operacyjna

3,5%

7,9%

14,4%

10,8%

-22,1%

1,5%

12,3%

3,8%

3,7%

16,3%

20,9%

Marża netto

1,3%

1,4%

10,1%

7,1%

-30,7%

-1,4%

10,1%

-2,1%

0,9%

12,6%

16,0%

Źródło: Emitent

 

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/2022 przychody Grupy LPP wyniosły 9,9 mld zł, co oznacza wzrost o 72,2% rdr., a jednocześnie jest to o 52,5% więcej niż w analogicznym okresie 19/20, czyli jeszcze przed pandemią. W samym III kw. br. przychody wyniosły 3,9 mld zł, co oznacza poprawę o odpowiednio 60% rdr. i 67,8% względem wyniku sprzed dwóch lat. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 5,6 mld zł narastająco od początku roku obrotowego (+89,1 rdr., +59,0% wobec 19/20), a w samym III kw. 2,3 mld zł (+64,9% rdr., +66,5% wobec 19/20).

 

Kolejne poziomy zysków wykazywały jeszcze wyższe dynamiki wzrostowe – na poziomie wyniku operacyjnego Emitent odnotował 817,3 mln zł w samym III kw. br. (+171% rdr., +144% wobec 19/20), a na poziomie zysku netto 627,6 mln zł (+154% rdr., +166% wobec 19/20). Są to rekordowe kwartalne wyniki dla Grupy. Narastająco od początku roku obrotowego 2021/2022 zysk netto Grupy sięgnął 1,1 mld zł.

 

Przychody ze sprzedaży (mln zł) Wynik brutto na sprzedaży (mln zł ) i marża (%)
   
Wynik operacyjny (mln zł) i marża (%) Wynik netto (mln zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta

Przychody dynamicznie rosną online i offline

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie