Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Jak obniżyć podatek za 2021 r.?

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są prywatnymi kontami, które z założenia mają stanowić dodatkowe źródło finasowania na emeryturze. Produkty takie jak IKE i IKZE, obok możliwości pomnażania pieniędzy zapewniają ich posiadaczom istotne ulgi podatkowe.

 

Jedną z nich jest zwolnienie z tzw. „podatku Belki” czyli podatku od zysków kapitałowych, który obecnie wynosi 19%. Kolejną, jest możliwość odliczenia wpłaty na rachunek IKZE od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT. W przypadku tej ostatniej, jest ona odczuwalna dla posiadacza rachunku IKZE -przy pierwszym rozliczeniu z fiskusem za rok, w którym został zasilony rachunek IKZE. W 2021 r. korzyść podatkowa z tego tytułu może wynieść ponad 2 019 zł przy założeniu, że rachunek IKZE zostanie zasilony pełną kwotą przewidzianą prawem w ramach rocznych limitów oraz, że posiadacz rachunku rozlicza się 32% progu podatkowym od pierwszego miesiąca uzyskiwania dochodów.

 

 

Warunkiem skorzystania z preferencji podatkowych jest spełnienie ustawowych kryteriów przy wypłacie. W przypadku rachunku IKE jego posiadacz może wypłacić środki dopiero po 60 lub 55 (w momencie nabycia uprawnień emerytalnych) roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonaniu ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. W przypadku rachunku IKZE wypłata może być dokonana przez posiadacza rachunku po ukończeniu przez niego 65 roku życia oraz po dokonaniu wpłat na ten rachunek co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Należy mieć jednak na uwadze, że wypłata z rachunku IKZE obarczona jest zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%, którego brak jest przy rachunku IKE.

 

Rachunki IKE i IKZE, oferowane przez Noble Securities służą nie tylko budowaniu kapitału na emeryturę. Mogą być również traktowane jako dodatkowe rachunki maklerskie - uprzywilejowane pod względem korzyści podatkowych. Stanowi to wartość dodaną do tego typu oszczędzania - mówi Konrad Brzozowski, Dyrektor Biura Operacji Brokerskich w Noble Securities.Obok braku podatku od zysków kapitałowych, którego brak istotny jest z punktu widzenia inwestorów giełdowych, środki zgromadzone na ww. wymienionych rachunkach nie są obarczone podatkiem od spadków i darowizn. Ma to znaczenie w przypadku śmierci i dziedziczenia przez uposażonych. Warto również pamiętać, iż przy rocznym rozliczeniu z fiskusem, środki wpłacone na rachunek IKZE mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania.dodaje.

 

Największa zaletą rachunków IKE i IKZE są preferencje podatkowe

IKE Premium i IKZE Premium

w Noble Securities

✔  Obecna i przyszła korzyść podatkowa*

 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunków

Prowizje maklerskie już od 0,15% min 5 zł

 Dowolność wpłat w ramach rocznych limitów

Możliwość skorzystania z doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities i usługi Noble Order

  Możliwość zarządzania swoimi inwestycjami

dzięki prostym w obsłudze systemom transakcyjnym oraz aplikacji mobilnej NS Mobile

 

*W przypadku spełnienia warunków określonych w przepisach prawa. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji każdego Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.


Ze względu na wymierne korzyści podatkowe związane z posiadaniem rachunków IKE i IKZE największym zainteresowaniem cieszą się one zwykle pod koniec roku kalendarzowego.


Jednak w przypadku maklerskich rachunków IKE i IKZE im wcześniej na początku roku zostaną one otworzone i zasilone maksymalną kwotą przewidzianą prawem (do wysokości rocznych limitów) tym wcześniej ich posiadacz może korzystać z możliwości inwestycyjnych jakie daje rynek kapitałowy oraz dodatkowych, nieopodatkowanych benefitów takich jak odsetki od obligacji czy dywidenda wypłacana od akcji. Uzyskane w ten sposób środki mogą być również reinwestowane.

W jakie produkty finansowe mogę inwestować poprzez rachunki IKE i IKZE i czy mogę liczyć na wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Rachunki IKE i IKZE prowadzone w Noble Securities to dodatkowe rachunki maklerskie, umożliwiające inwestowanie w większość instrumentów inwestycyjnych dostępnych na polskiej giełdzie m.in. w akcje, ETFy, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne zarówno na rynku pierwotnym, jak i w obrocie wtórnym (brak jest możliwości inwestowania w kontrakty terminowe). Jednak jak każdy rachunek inwestycyjny wymagają od jego posiadacza samodzielnego zarządzania wpłacanymi środkami oraz takiego doboru instrumentów finansowych, aby ryzyko inwestycyjne (utrata części, bądź całości zainwestowanych środków) było jak najmniejsze, a portfel jak najbardziej efektywny.


Nie wszyscy jednak decydują się na samodzielne inwestowanie. Część osób woli korzystać z wiedzy i wsparcia ekspertów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dlatego w Noble Securities klienci korzystający z rachunków IKE i IKZE mogą korzystać, po zawarciu odpowiedniej umowy, z odrębnej usługi doradztwa inwestycyjnego.


- Zgodnie z regulaminem usługa doradztwa inwestycyjnego jest dostępna dla inwestorów z minimalną wartością aktywów wynoszącą zaledwie 25 tys. zł. Zatem każdy klient dysponujący taką wartością aktywów, który w wyniku przeprowadzonej przez NS oceny odpowiedniości, oraz po określeniu indywidualnego profilu inwestycyjnego, może zawrzeć z Noble Securities umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego i składać zlecenia na podstawie wydanych przez NS rekomendacji - w sposób tradycyjny poprzez platformę transakcyjną, aplikację mobilną NS Mobile lub kanałem Noble Order-najszybszym w NS sposobem przekazywania i realizacji rekomendacji.mówi Eliza Dąbrowska, Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego w Noble Securities. – Noble Order pozwala na złożenie zlecenia z poziomu otrzymanej wiadomości SMS, bez konieczności bezpośredniego logowania do systemu transakcyjnego.kontynuuje.

 

Usługa doradztwa inwestycyjnego.
Sprawdź wyniki rekomendacji
w Noble Securities

 

Jaką kwotą mogę zasilić rachunki IKE i IKZE?

Limity wpłat na rachunki IKE i IKZE pozwalające ich posiadaczom na inwestowanie środków na własną rękę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego, ustalane są rok rocznie w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


Ich wysokość uzależniona jest od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. I tak na rachunek IKE wpłata może wynieść nie więcej niż trzykrotność tego wynagrodzenia, a rachunki IKZE mogą być zasilone kwotą w wysokości 1,2-krotności. Od 2021 r. więcej na rachunki IKZE mogą natomiast wpłacać osoby samozatrudnione – 1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto.


Jak to wygląda na przykładzie konkretnych sum? Otóż w 2021 r. maksymalna kwota jaką może być zasilony rachunek IKZE to 6 310,80 zł, a dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, wynosi ona, aż 9 466,20 zł. Na rachunek IKE można natomiast wpłacić maksymalnie 15 777, 00 zł.

W którym momencie najlepiej założyć rachunek IKE i IKZE?

Wielu z nas martwi się tym, że po przejściu na zasłużoną emeryturę środki wypłacane z powszechnego systemu emerytalnego będą niewystarczające by zachować dotychczasowy standard życia. Mniejszy budżet w przyszłości, to również mniejsze bezpieczeństwo finansowe. Tym bardziej, że eksperci prognozują, że wielkość wypłacanej emerytury w ramach powszechnego systemu emerytalnego mogą wynosić około 20-30 % ostatniego wynagrodzenia, jakie otrzyma przyszły emeryt. Dlatego decyzje o gromadzeniu kapitału i zabezpieczeniu przyszłości najlepiej podejmować jak najwcześniej.

 

Rachunki IKZE i IKZE przeznaczone są dla osób pełnoletnich, jednak osoby małoletnie, które ukończyły 16 rok życia uzyskujące dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, mogą również taki rachunek otworzyć.


Wybranie podmiotu prowadzącego rachunki IKE i IKZE nie jest rzeczą ostateczną. Ich posiadacz może dokonać zmiany instytucji, która prowadzi dla niego tego typu rachunki. Pamiętać należy natomiast, że można posiadać tylko jedną Umowę IKE i tylko jedną Umowę IKZE, na podstawie których dom maklerski prowadzi odpowiednio jeden Rachunek IKE i jeden Rachunek IKZE oraz to, że osoba, który w danym roku kalendarzowym dokonała wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć z domem maklerskim Umowy IKE.

Jakie są koszty związane z posiadaniem rachunków IKE i IKZE?

Otwarcie i prowadzenie rachunków IKE i IKZE zwykle jest bezpłatne, tak jest również w przypadku rachunków IKE i IKZE Premium dostępnych w Noble Securities. Kosztem związanym z użytkowaniem tych rachunków jest m.in. prowizja maklerska, która zwykle jest nieco niższa niż w przypadku zwykłego rachunku maklerskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości prowizji oraz opłat za świadczenie przez NS usług określają odpowiednie tabele opłat i prowizji.

 

W Noble Securities prowizja od wykonanych zleceń złożonych przez Internet (poprzez internetowy system transakcyjny oraz aplikację mobilną NS Mobile) wynosi 0,15% min 5 zł w przypadku obligacji i 0,19% min 5 zł w przypadku akcji.
Rachunek IKE i IKZE Premium można otworzyć osobiście w jednym z Oddziałów domu maklerskiego Noble Securities, których lista dostępna jest tutaj.

 


Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. („NS”) Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. NS zwraca uwagę, że weryfikacja odpowiedniości danej usługi weryfikowana jest przed zawarciem umowy lub korzystaniem z usług NS. Zasady korzystania z Rachunku IKE lub Rachunku IKZE znajdują się odpowiednio w Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz świadczenia usług maklerskich i brokerskich IKE lub Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenia usług maklerskich i brokerskich, a także w Regulaminie prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego („Regulamin IKE/IKZE"), a także w Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych („Regulamin”), które dostępne są na: www.noblesecurities.pl. Zasady korzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego określa Regulamin doradztwa inwestycyjnego dostępny jest w zakładce: Dom Maklerski / Doradztwo inwestycyjne / Dokumenty. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument finansowy znajdują się na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce O nas / Regulacje / Rachunek Maklerski.