Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za III kwartał 2021 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za III kwartał 2021 r.

Data: 18 listopada 2021 r. (czwartek), godz. 13:00

 

Tauron Polska Energia

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Krzysztof Surma: Witam Państwa na czacie poświęconym wynikom za III kwartał 2021 r., zapraszam do zadawania pytań.

 

Gal: Jak ocenia Pan wyniki za III kwartał 2021 r.?

 

Krzysztof Surma: Wyniki oceniam pozytywnie, w szczególności w OZE i Dystrybucji.

 

Maciej: Jakie kluczowe projekty inwestycyjne z segmentu OZE zamierzacie Państwo kontynuować w 2022 roku?

 

Krzysztof Surma: TAURON Polska Energia zgodnie ze zaktualizowanymi kierunkami strategicznymi zamierza kontynuować politykę Zielonego Zwrotu i inwestycje w obszarze OZE.

 

Inwestor: Jak będą kształtować się wydatki inwestycyjne w 2022 r.?

 

Krzysztof Surma: Trwają prace nad planem finansowym na 2022 r. i perspektywy w tym zakresie zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji wynikowej za 2021 r.

 

Siersza: Jakiej podwyżki cen na sprzedaży energii oczekujecie w 2022 r. - średnio dla wszystkich grup klientów?

 

Krzysztof Surma: Jeśli chodzi o regulowane stawki w taryfie G dla gospodarstw domowych, to jesteśmy w procesie uzgodnień z Prezesem URE i liczymy na jego zakończenie do 17 grudnia 2021 r., tak aby z początkiem nowego roku móc zastosować nowe stawki. Jeśli chodzi o kontraktację dla pozostałych podmiotów, to jest ona realizowana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez kontrahentów. Cena uzgodniona w kontrakcie zależy od bieżącej sytuacji rynkowej.

 

Siersza: Z czego wynika ujemny wynik w segmencie Sprzedaż? Czego można oczekiwać w IV kwartale i 2022 r.?

 

Krzysztof Surma: Negatywny wpływ na wyniki segmentu Sprzedaż mają rozliczenia w formule koszt plus zakupu przez TAURON (działalność spółki ujmowana w segmencie Sprzedaż) energii od spółki Nowe Jaworzno Grupy TAURON (działalność spółki ujmowana w segmencie Wytwarzanie). Zakup odbywa się po cenach, które umożliwiają spółce NJGT uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego kalkulowanego zgodnie z formułą koszt plus wynikającą z zawartej umowy na odbiór energii elektrycznej. Należy jednak podkreślić, że zakup energii z bloku 910 MW przez TAURON wg formuły koszt plus jest neutralny dla wyników całej Grupy, ponieważ strata generowana przez segment Sprzedaż staje się zyskiem spółki NJGT (segment Wytwarzanie) – w konsolidacji te wartości się znoszą.

 

Joachim: Jak wygląda zapadalność długu i plany jego refinansowania?

 

Krzysztof Surma: Zapadalność długu TAURON została przedstawiona na slajdzie 22 prezentacji wynikowej za III kwartał 2021 r. Średnia zapadalność długu wynosi 88 miesięcy. Pierwsza istotna spłata przypada na grudzień 2022 r. Umowa podlegająca potencjalnemu refinansowaniu sięga blisko 6 mld zł. Tym niemniej obecny status wykorzystania to kwota około 1 mld zł, a dodatkowo z końcem października tego roku, TAURON podpisał umowę z EBI na rekordową kwotę 2,8 mld zł, co w istotny sposób mityguje ryzyko w/w refinansowania.

 

Arek Korczek: Tauron wspólnie z PGE złożył do UOKiK wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Na jakiej zasadzie ma funkcjonować ten podmiot i czy jest krok w kierunku połączenia obu firm?

 

Krzysztof Surma: Wniosek złożony do UOKiK dotyczy utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, które będzie rozwijało działalność w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Podjęte działanie nie jest ukierunkowane na połączenie TAURON i PGE.

 

Joachim: Czy rozwój OZE będzie się opierał na budowie mocy od zera czy akwizycjach?

 

Krzysztof Surma: TAURON będzie koncentrował się na budowie nowych mocy wytwórczych w OZE jednocześnie nie wykluczając wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych w zakresie akwizycji gotowych projektów.

 

Gal: A jak kształtowały się wskaźniki niezawodności w dystrybucji? Czy widać jakiś długoterminowy trend?

 

Krzysztof Surma: Wszystkie wskaźniki niezawodności w Dystrybucji Grupy TAURON w okresie raportowanym zostały zrealizowane co zostało przedstawione na slajdzie nr 13 prezentacji wynikowej. W świetle realizowanych inwestycji w majątku Dystrybucji spodziewamy się utrzymania celów wyznaczonych przez Prezesa URE. Tym niemniej warto wskazać, że na ich realizację mogą wpłynąć nieplanowane czynniki atmosferyczne o charakterze katastrofalnym.

 

Bartek: Na jakim etapie jest sprawa budowy bloku energetycznego Jaworzno III. Kiedy blok zacznie pracować?

 

Krzysztof Surma: Blok o mocy 910 MW w Jaworznie został przekazany do eksploatacji 13 listopada 2020 r. i pracował do 11 czerwca 2021 r., kiedy zidentyfikowano awarię. W związku z tym ustalony został nowy termin synchronizacji bloku z siecią, która została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 r. Obecnie prace na bloku prowadzone są zgodnie z założeniami. Prowadzone są demontaże uszkodzonych elementów i postępuje montaż ram palników, po czym nastąpi montaż samych palników.

 

Kuba: Z czego wynika strata operacyjna Tauronu, która pojawiła się zarówno w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku, jak i w samym trzecim kwartale tego roku?

 

Krzysztof Surma: Strata operacyjna Spółki TAURON jaka miała miejsce w okresie trzech kwartałów roku 2021 oraz samego III kwartału 2021 roku, wynika głównie z realizacji kontraktu na zakup energii elektrycznej z bloku 910 MW w Jaworznie w formule koszt plus.

 

Paweł B.: Czy ze względu na wzrost popularności pracy zdalnej, Tauron odnotował wzrost przychodów z tytułu sprzedaży energii gospodarstwom domowym?

 

Krzysztof Surma: Grupa TAURON w okresie I-III kwartał 2021 r. względem analogicznego okresu 2020 r. odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w grupie taryfowej G, co jest związane z wyższym wolumenem sprzedanej energii elektrycznej o ponad 3% przy wyższej cenie zgodnie z zatwierdzonymi cennikami. Zakładamy, że część wzrostu konsumpcji energii wynika ze zwiększonej popularności pracy zdalnej.

 

Maciej W.: Jakich zmian cen praw do emisji CO2 w przyszłym roku spodziewa się Tauron?

 

Krzysztof Surma: Podstawowym czynnikiem wzrostu cen CO2 jest polityka klimatyczna UE. Długoterminowym czynnikiem wpierającym ceny CO2 była lipcowa publikacja pakietu „Fit for 55” zawierającego szereg regulacji i reform mających dostosować system EU ETS do nowych, wyższych celów redukcji uprawnień do emisji CO2 takich jak: rewizja mechanizmu stabilizacji rynkowej, podniesienie współczynnika redukcji LRF do 4,4% czy mechanizm tzw. „podatku węglowego” (CBAM). Prognozy średnich cen uprawnień do emisji CO2 dla II półrocza 2021 r. oraz dla roku 2022 autorstwa wiodących instytucji finansowych wskazują na kontynuację trendu wzrostowego.

 

Mirek: Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na przychody spółki?

 

Krzysztof Surma: W 2021 r. wskaźniki makroekonomiczne odzwierciedlają istotne odbicie po pierwszym roku pandemii (2020 r.). Ożywienie gospodarcze pozytywnie przekłada się na wyniki Grupy TAURON, szczególnie w segmencie Dystrybucji.

 

Mirek: Jakie są plany związane z Tauron Ciepło, po odstąpieniu PGNiG od zakupu spółki?

 

Krzysztof Surma: Obecnie trwają prace analityczne związane z oceną kontynuacji utrzymania TAURON Ciepło w Grupie TAURON. Aktualnie nie jest prowadzony aktywny proces sprzedaży przedmiotowej spółki. O wynikach analizy poinformujemy raportem bieżącym.

 

Jonek: Czy tempo inwestycji Tauronu w odnawialne źródła energii zostanie utrzymane w 2022 roku?

 

Krzysztof Surma: Liczymy na przyspieszenie tempa inwestycji w OZE.

 

VeeV: Jak spółka przygotowuje się do tzw. transformacji energetycznej?

 

Krzysztof Surma: TAURON w pełni wspiera koncepcję - zainicjowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych - w zakresie transformacji sektora energetycznego. Obecnie powołaliśmy zespoły przygotowujące spółkę wydobywczą do sprzedaży poza strukturę Grupy oraz przygotowujące pozostałe aktywa węglowe do wydzielenia spoza dotychczasowych struktur. Wydzielenie aktywów węglowych z Grupy TAURON zwiększy możliwości pozyskania finansowania i tym samym realizacji „zielonych” projektów.

 

Dolas: Jaki jest udział węgla z własnych źródeł?

 

Krzysztof Surma: Udział wynosi 58% za okres I-III kwartał 2021 r.

 

Hubert: Jakie spółka posiada zadłużenie?

 

Krzysztof Surma: Zadłużenie wynosi ok. 11,4 mld zł brutto, w tym ok. 2 mld zł finansowania hybrydowego, które nie jest uwzględniane w kalkulacji wskaźnika zadłużenia wyliczanego zgodnie z zawartymi umowami finansowymi.

 

seOpek: Jakie inicjatywy spółka realizuje w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu?

 

Krzysztof Surma: W ramach działalności CSR realizujemy kilkanaście projektów bezpośrednio przez TAURON Polska Energia, a ponad 100 przez Fundację TAURON. Wspieramy m.in. lokalne społeczności, domy dziecka, rozwój edukacji, szpitale w walce z COVID19, a także sport wśród dzieci i młodzieży.

 

Krzysztof Surma: Uprzejmie dziękuję za udział w dzisiejszym czacie i zapraszam na kolejną edycję po wynikach rocznych za 2021 r.