Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Coal Energy. Firma nie odczuwa ograniczeń związanych z polityką klimatyczną UE

Skomentuj artykuł
© martinlisner - stock.adobe.com

O cenach węgla, zadłużeniu, dywidendzie, inwestycjach oraz wpływie polityki klimatycznej Unii Europejskiej na działalność spółki mówił, podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Wiktor Wiśniowiecki, założyciel i dyrektor generalny grupy Coal Energy. Inwestorzy podczas rozmowy pytali również o ewentualny wpływ sytuacji politycznej na Ukrainie na działalność operacyjną spółki.

 

Sytuacja na rynku węgla

 

W pierwszej kolejności inwestorzy pytali o wahania cen węgla na rynku oraz sposób, w jaki Coal Energy radzi sobie z tą sytuacją.

 

Spółka zawiera kontrakty na okres nie krótszy niż 3 miesiące, maksymalnie 12 miesięcy. Z kolei w warunkach zmiennych cen staramy się zawierać kontrakty na krócej niż 6 miesięcy. W kontrakcie zawarta jest oczywiście ilość wydobycia oraz cena komentował Wiktor Wiśniowiecki.

 

Dodał, że spółka nie korzysta z instrumentów finansowych celem zabezpieczenia się przed spadkiem cen węgla.

 

Firma prognozuje, że obecne wahania w segmencie węgla energetycznego są zmianami związanymi z sezonem. Zimą jest większy popyt i ceny rosą. Od marca do listopada ceny są niższe, od listopada rosną. W segmencie węgla koksującego, który jest priorytetem spółki, cena była na dosyć niskim poziomie i ostatnio wzrosła z uwagi na rosnący popyt. Przewidujemy, że ten poziom cen lub wyższy będzie się utrzymywał przez najbliższe miesiące mówił prezes.

 

Obecnie na Ukrainie Coal Energy sprzedaje węgiel energetyczny po cenie ponad 180 USD za tonę.

 

Popyt i możliwości produkcyjne

 

Według informacji przekazanej podczas czatu inwestorskiego, spółka ma obecnie umowy zakontraktowane do końca roku. Jeżeli chodzi o węgiel energetyczny klientami spółki są elektrownie i elektrociepłownie. Z kolei w przypadku węgla koksującego są to zakłady metalurgiczne. Minimalne ilości węgla firma sprzedaje klientom indywidualnym. 

 

Ze względu na wysoki popyt wewnętrzny, spółka nie eksportuje węgla. Jest on tak duży, że kopalnie kontrolowane przez firmą nie gromadzą zapasów. Coal Energy nie pracuje jednak na 100 procent swoich możliwości. 

 

Wydobycie będzie zwiększane wraz kolejnymi inwestycjami. Do końca roku spółka planuje wydobywać 2 tys ton miesięczne, od początku 2022 roku spółka bez dodatkowych inwestycji może zwiększyć wydobycie o 50%, przy dodatkowych nakładach wzrost wydobycia będzie oczywiście rósł w większym stopniu  podano podczas czatu.

 

Prezes dodał również, że umowa na dzierżawę kopalni Martona jest ważna jeszcze przez 39 lat.

 

Zadłużenie i dywidenda

 

Na pytanie dotyczące zobowiązań spółki Wiktor Wiśniowiecki odpowiedział następująco:

 

Spółka zredukowała zadłużenie ze 165 mln USD na koniec roku obrotowego 2020 do poniżej 15 mln na koniec roku obrotowego 2021. Firma ma obecnie możliwość pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego jeżeli będzie taka potrzeba.

 

W krótkim okresie Spółka będzie inwestować w zwiększenie wydobycia. W średnim okresie będziemy rozważać wypłatę dywidendy odpowiedział prezes na pytanie dotyczące planów wypłaty dywidendy przez spółkę.

 

Sytuacja na Ukrainie

 

Inwestorzy pytali również o wpływ działań wojennych na Ukrainie na działalność Coal Energy.

 

Na terenach poza kontrola Ukrainy w wyniku działań wojennych znalazło się 8 kopalń. Wydobycie węgla zostało tam przerwane. Obecnie kopalnie te są już poza Grupą i spółka kontroluje i operuje kopalniami, które są pod kontrolą. W wyniku działań wojennych spółka straciła 80% aktywów, których wycena opiewa na kwotę 150 mln USD  tłumaczył Wiśniowiecki.

 

Dodano również, że w kwestii stosunków międzynarodowych, Rosja od 1 listopada 2021 całkowicie wstrzymała dostawy węgla energetycznego, dlatego popyt na rynku wewnętrznym jest tak duży.

 

Rozwój i inwestycje

 

W kontekście rozwoju międzynarodowego, naszym kierunkiem obecnie jest oferowanie technologii w ramach umów współpracy, które podnoszą efektywność wydobycia węgla w kopalniach, np. w Polsce. Firma nie tylko chce pozostać spółką publiczną, której akcje notowane są na GPW, ale także, chce współpracować z innymi spółkami wydobywczymi w Polsce, w tym także tymi notowanymi na GPW mówił prezes Wiśniowiecki.

 

Doprecyzowując dodał, że są to technologie wydobywania węgla z pokładów poniżej 1,3m . Spółka ma maszyny oraz technologię, aby zwiększyć wydobycie z takich miejsc. Druga technologia to odzyskiwanie węgla z urobku pozostającego w kopalniach, z którego tradycyjną technologię nie odzyskuje się węgla.

 

W kwestii przejęć innych kopalni mówiono, że możliwości takie mogą się pojawić się w ramach działań prywatyzacyjnych na Ukrainie i spółka będzie rozważać takie oferty.

 

Z kolei na pytanie o rozwój i działania powołanej nowej spółki do pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich prezes mówił: Nowa spółka zajmuje się monitoringiem tego segmentu rynku i analizą możliwości wydobywania innych minerałów. Obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej w zakresie wydobycia.

 

Finansowanie

 

Spółka ma obecnie możliwość pozyskania finansowania dłużnego od instytucji finansowych, które będzie wspierać jej rozwój. Na dzień dzisiejszy nie ma planów emisji kapitału  skomentował kwestie źródeł finasowania prezes Wiśniowiecki.

 

Ekologia

 

Unia Europejska zgodnie z założeniami, do 2050 roku zamierza się stać pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną. Firma jednak nie odczuwa ograniczeń spowodowanych przez zmiany norm emisji CO2 na węgiel koksujący.

 

Zakłady przemysłowe, pomimo dużych inwestycji, nie zmieniają technologii na tyle, żeby wpływało to na zużycie przez nich węgla koksującego. Nie przewidujemy więc spadku popytu na węgiel koksujący mówił Wiktor Wiśniowiecki.

 

Dodał również, że ograniczenia UE dotyczą wydobycia węgla energetycznego, a priorytetem Spółki jest wydobycie węgla koksującego. Ograniczenia UE będą dotyczyć krajów należących do UE.

 

Polityka informacyjna

 

Inwestorzy pytali również o systematyczność publikowanych przez spółkę raportów bieżących.

 

Spółka dostrzega potrzebę bardziej intensywnego komunikowania się z inwestorami. Jej doradcą ostatnio została firma 3K Advisors. Spółka wznowi raportowanie miesięcznego wydobycia węgla od raportu za październik 2021  odpowiedział prezes.

 

Perspektywy rozwoju

 

Perspektywy naszego rozwoju są bardzo dobre porównaniu z innymi kopalniami na Ukrainie z uwagi na fakt, że dobywamy węgiel koksujący najwyższej klasy, który występuje jedynie w naszej kopalni  ocenił Wiktor Wiśniowiecki, prezes i założyciel Coal Energy.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zapisem czatu z Coal Energy S.A.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie