Chat with us, powered by LiveChat

Inwestorzy nie dają za wygraną w sprawie wycofania Energi z obrotu

Skomentuj artykuł

Przejęcie spółki Energa przez PKN ORLEN od początku budzi dużo emocji wśród inwestorów. Warto wspomnieć, że Energa była gwiazdą programu Akcjonariat Obywatelski w 2013 roku. W jej IPO wzięło udział ponad 70 000 inwestorów, a wielu z nich jest zapewne akcjonariuszami spółki aż do dzisiaj.

 

Energa ma za sobą lepsze i gorsze czasy na GPW. Lepsze to te wcześniejsze lata, kiedy tuż po debiucie kurs wzrósł do ponad 25 zł, a spółka w początkach giełdowej kariery zdążyła cztery razy zapłacić inwestorom dywidendę.

 

Późniejszy okres to czas bessy na wszystkich spółkach energetycznych w Polsce. Trendowi spadkowemu nie oparła się wówczas również Energa, co spowodowało, że wielu długoterminowych inwestorów Energi musi aktualnie liczyć spore straty z inwestycji w tę spółkę. To wszystko powoduje, że próba wycofania spółki z obrotu przy cenie za akcję około 8 zł budzi sprzeciw dużej części inwestorów indywidualnych.

 

Wielu inwestorów zwraca się do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o interwencję i próbę wpłynięcia na Zarządy Energi oraz PKN ORLEN, aby Energa pozostała w obrocie. Wydaje się, że mimo tego, że będzie to trudniejszy scenariusz dla większościowego akcjonariusza w realizacji długoterminowych celów, powinno się przynajmniej rozważyć taki ruch, czyli pozostawienie akcji Energi w obrocie.

 

SII podjęło taką próbę, występując do Zarządu Energi, że istnieje bardzo duże oczekiwanie takiego gestu ze strony decydentów obu podmiotów. Sformułowanie „gestu” jest w tej sytuacji nieprzypadkowe. Jakkolwiek inwestorzy by nie oceniali decyzji o inkorporacji Energi przez Orlen i warunków na jakich ten proces przebiega to PKN ORLEN począwszy od ustalenia ceny w wezwaniu przez działania zmierzające do wycofania Energi z publicznego obrotu zrealizował respektując obowiązujące w Polsce przepisy. Jeśli już jako inwestorzy mamy mieć pretensje, to właśnie do obowiązujących przepisów regulujących ogłaszanie wezwań i wycofywanie spółek z giełdy. Nie jest to pierwszy przypadek i zapewne nie ostatni gdy ten proces będzie generował złe emocje i żal inwestorów mniejszościowych. Jednak jedynym racjonalnym działaniem jest walka o zmianę obowiązujących przepisów.

 

Dlaczego uznaliśmy taki wniosek za niepozbawiony szans i wierzymy, że spotka się on ze zrozumieniem zarządów obu koncernów? Obserwujemy od pewnego czasu bardzo pozytywne zmiany w podejściu do relacji inwestorskich PKN ORLEN nakierowane na inwestora indywidualnego, czego przykładem jest choćby uruchomienie programu Orlen w Portfelu. Zapowiedziane przez Orlen kolejne ruchy konsolidacyjne będą generowały sytuacje gdzie spółka będzie musiała mierzyć się z oczekiwaniami inwestorów indywidualnych przejmowanych podmiotów. W naszej opinii warto jest mieć ich po swojej stronie, a przynajmniej być otwartym na ich postulaty i oczekiwania, których realizacja nie stoi w sprzeczności z realizacją długoterminowych celów spółki. Dlatego też Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Zarządu Energi (i jednocześnie do Zarządu PKN ORLEN) o powtórne rozważenie całej sprawy i pozostawienie Energi w obrocie giełdowym. Uważamy, że szeroko komunikowana budowa multienergetycznego koncernu jest wciąż możliwa z zachowaniem Energi na rynku publicznym. Poza tym byłby to gest i okazanie dobrej woli w relacjach z inwestorami indywidualnymi. Biorąc pod uwagę to jak silną w ostatnich czasach stanowią oni grupę na polskim rynku kapitałowym warto rozważyć taki scenariusz.

 

Pismo do Zarządu Energi (do wiadomości Zarząd PKN ORLEN)

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie