Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza wyników – Mennica Skarbowa z dalszą poprawą wyników w 2Q 2021

Skomentuj artykuł
© fergregory - stock.adobe.com

W II kw. 2021 roku Mennica Skarbowa osiągnęła kolejny rekord przychodów zarówno w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i do bardzo dobrego I kw. 2021 roku. Zysk netto Emitenta po pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 9,2 mln zł wobec 15 mln zł zysku w całym 2020 roku. Przedstawiciele Spółki są pozytywnie nastawieni do kolejnych kwartałów i liczą na utrzymanie wysokiego popytu na złoty kruszec.

Sytuacja na rynku złota

Światowy popyt na złoto w II kw. 2021 roku kontynuował odbicie, do czego przyczynił się głównie popyt inwestycyjny i odwrócenie negatywnych tendencji odpływu środków z funduszy ETF. Jeszcze w I kw. 2021 roku odpływ ten wyniósł 170 ton, podczas gdy w II kw. br. odnotowano wpływ na poziomie 40,7 ton. Popyt na sztabki i monety pozostawał relatywnie wysoki, jednak był niższy niż w I kw. 2021 roku. Sumarycznie, w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł on 594 ton, co było najwyższym odczytem od 2013 roku.

 

Popyt na złoto

 

Popyt na złoto inwestycyjne
Źródło: World Global Council

 

W I kw. 2021 roku cena złota kontynuowała korektę. Dla cen z dolarach I kw. zakończył się spadkiem o 10%, a dla cen w złotych było to 4,8%. Drugi kwartał przyniósł odbicie, jednak w czerwcu ponownie wrócił negatywny sentyment do kruszcu. W dolarach odbicie sięgało nawet 12,2%, jednak ostatecznie kwartał zakończył się 3,7% na plusie. Dla cen wyrażonych w złotym odbicie było mniej okazałe, bo sięgnęło maksymalnie 4,2%, a ostatecznie kwartał zakończył się na zero. Początek sierpnia stał pod znakiem dynamicznej korekty, którą określano jako „flash crash”, jednak do momentu publikacji analizy notowania odrobiły większość spadków – dla cen wyrażonych w dolarach dotychczasowa zmiana notowań złota w III kw. br. to około -1%, a dla PLN +1,4%.

 

Złoto – wykres w USD (ostatnie 3 lata) Złoto – wykres w PLN (ostatnie 3 lata)
Źródło: Stooq.pl

Wyniki finansowe za II kw. 2021 roku

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe osiągnięte przez Mennicę Skarbową w II kw. 2021 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2021 roku

II kw. 2020 roku

Zmiana rdr

Przychody netto ze sprzedaży

224 843

88 792

153%

Wynik brutto na sprzedaży

10 827

4 447

144%

Wynik na sprzedaży

6 082

3 146

93,3%

Wynik operacyjny

6 077

3 150

92,9%

Wynik brutto

5 827

2 762

111%

Wynik netto

4 685

2 710

72,9%

Wynik EBITDA

6 017

3 184

92,7%

 

 

 

 

Marża brutto na sprzedaży

4,8%

5,0%

-0,2 p.p.

Marża na sprzedaży

2,7%

3,5%

-0,8 p.p.

Marża operacyjna

2,7%

3,5%

-0,8 p.p.

Marża brutto

2,6%

3,1%

-0,5 p.p.

Marża netto

2,1%

3,1%

-1,0 p.p.

Marża EBITDA

2,7%

4,2%

-0,9 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W II kw. 2021 roku Mennica Skarbowa wypracowała 224,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 153% rdr i również lepszy wynik w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku Warto w tym miejscu też podkreślić, że to dla emitentaemitent kolejny, rekordowy kwartał pod względem zrealizowanego obrotu.

Popyt na złoto inwestycyjne był jeszcze wyższy niż na początku roku. W pierwszym półroczu 2021 roku Emitent sprzedał około 1.750 kg złota, przy czym w I kw. było to około 800 kg, a w II kw. około 950 kg. W całym 2020 roku Mennica Skarbowa sprzedała około 2.100 kg złota.

 

Mennica Skarbowa – przychody ze sprzedaży (mln zł)

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta, Emitent

 

W II kw. 2021 roku Mennica Skarbowa osiągnęła 10,8 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co oznacza wzrost o 144% rdr. Procentowa marża sięgnęła 4,8%,z czego można wnioskować, że marże na złocie wracają do poziomu sprzed pandemii.

 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 218,8 mln zł w II kw. 2021 roku, co oznacza wzrost o 155% rdr. i 11,8% wobec I kw. 2021 roku. Istotny wzrost kosztów usług obcych wynikał przede wszystkim z dodatkowych wydatków, związanych m.in. z przygotowaniami do otwarcia nowego sklepu w Kaliszu (otwarcie miało miejsce na początku sierpnia) i wdrażaniem nowego systemu do zarządzania (ERP). Bardzo wysoka sprzedaż spowodowała też wzrost kosztów usług obcych, związanych bezpośrednio ze sprzedażą oraz wzrost kosztów wynagrodzeń, gdyż koszt większości usług obcych oraz wynagrodzeń Pracowników w oddziałach Mennicy Skarbowej uzależniony jest od wypracowanych marż, a więc i od wysokości osiągniętych obrotów. Trzecim bardzo istotnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost kosztów działalności Emitenta, był wzrost kosztów podatkowych, wynikających ze zmian ustawodawczych, wprowadzonych w 2021 roku.

 

Zysk na sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniósł 6,1 mln zł, co oznacza wzrost o 93,3% rdr. Marża procentowa spadła rdr. o 0,8 p.p., do 2,7%, była także nieco niższa niż w I kw. 2021 roku (2,9%) do czego przyczyniły się głównie opisywane wyżej koszty.

 

Zysk brutto ze sprzedaży (mln zł) Koszty operacyjne (mln zł)

 

   
Struktura kosztów operacyjnych Wynagrodzenia (mln zł)

   
Usługi obce (mln zł) Wynik ze sprzedaży (mln zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Emitent nie odnotował istotnych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Przychody i koszty finansowe dotyczyły głównie wyniku na pozycjach zabezpieczających kursy rynkowe, a ich bilans ujemny na poziomie 249 tys. zł i był korzystniejszy niż przed rokiem, kiedy było to 388 tys. zł. W efekcie zysk brutto Emitenta wyniósł 5,8 mln zł i był o 111% wyższy rdr. i porównywalny do wyniku osiągniętego w I kw. 2021 roku.

 

Wynik na poziomie netto nie jest porównywalny przez zmianę sposobu rozliczenia podatku dochodowego. Rok wcześniej był on płacony w systemie zaliczek, przy głównym obciążeniu dopiero przy rozliczeniu rocznym. W bieżącym roku Emitent płaci podatek na bieżąco, a jego wysokość wyniosła 1,1 mln zł, co przełożyło się na efektywną stopę podatkową w minionym kwartale na poziomie 19,6%. Zysk netto sięgnął 4,7 mln zł wobec 2,7 mln zł rok wcześniej i 4,5 mln zł w I kw. 2021 roku. Sumując, w pierwszym półroczu 2021 roku Emitent osiągnął 9,2 mln zł zysku netto.

 

Zysk operacyjny (mln zł) i marża Zysk brutto (mln zł) i marża (%)
   
Zysk netto (mln zł) i marża (%) EBITDA (mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Po stronie bilansu największe zmiany były spowodowane zaksięgowaniem uchwalonej, ale nie wypłaconej jeszcze dywidendy. Tym samym dywidenda jest widoczna w pasywach jako zobowiązanie, co w istotny sposób zmieniło strukturę finansowania. Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć na dywidendę 10 mln zł zysku netto za 2020 rok, co spowodowało zmniejszenie wartości kapitału własnego, który na koniec czerwca 2021 roku wyniósł 22,2 mln zł wobec 30,6 mln zł na koniec I kw. 2021 roku i 23,2 mln zł rok temu. Jednocześnie zwiększyły się zobowiązania, których łączna wartość sięgnęła 97 mln zł wobec 81,7 mln zł na koniec I kw. 2021 roku i 49,3 mln zł rok wcześniej. W efekcie udział kapitału własnego wyniósł 18,6% w sumie bilansowej, a zobowiązań 81,3%.

Perspektywy rozwoju

Na początku sierpnia (3.08) Emitent otworzył nowy sklep w Kaliszu – 15 punkt sprzedaży sieci stacjonarnej, drugi w województwie wielkopolskim. Choć działa on dopiero od kliku dni, jednakże Zarząd Emitenta wskazał, że zainteresowanie jest relatywnie wysokie. Rozbudowa stacjonarnej sieci sprzedaży jest jednym z celów strategicznych Emitenta. Strategia ta będzie kontynuowana w kolejnych okresach, jednakże przedstawiciele Spółki niezmiennie podkreślają, że znalezienie odpowiedniej lokalizacji i odpowiedniego partnera jest czasochłonne. Emitent dodał, że wzrosty notuje także w sprzedaży on-line, jednak udział tego kanału w przychodach pozostaje na stabilnym poziomie.

 

Choć I kw. 2021 roku stał pod znakiem spadku cen złota na rynku finansowym, a II kw. nie przyniósł mocnego odbicia, to dane sprzedażowe Mennicy Skarbowej pokazują, że zainteresowanie klientów inwestycją w złoto cały czas rośnie. Sprzyjać temu mogą wciąż niskie stopy procentowe i nieatrakcyjne oprocentowanie lokat bankowych, czy chęć zabezpieczenia się przed rosnącą inflacją i rosnącymi obawami, że nie jest ona „przejściowa”. W trakcie konferencji przedstawiciele Emitenta odnieśli się także do gwałtownych zmian cen złota, jakie miały miejsce m.in. na początku sierpnia, wskazując, że niekoniecznie muszą one oznaczać mniejsze zainteresowanie klientów zakupami, czy wręcz motywują do sprzedaży posiadanego kruszcu. Część klientów chętnie wykorzystuje takie momenty rynkowe do zakupu złota i taka reakcja była również obserwowana w ostatnich tygodniach.

 

Przedstawiciele Mennicy Skarbowej wskazali, że oczekują dalszego zwiększania stanu zapasów złota, co może być interpretowane jako przesłanka za oczekiwanym utrzymaniem się silnego popytu na złoto w kolejnych kwartałach. Stan zapasów na koniec czerwca 2021 roku wyniósł 68,7 mln zł wobec odpowiednio 66,8 mln zł, 40,7 mln zł, 28,1 mln zł i 30,4 mln zł w następujących po sobie czterech poprzednich kwartałach. Inwestycje w kapitał obrotowy może dodatkowo wspomóc zwiększenie linii kredytowej z 10 mln zł do 20 mln zł. Wysoka dostępność towaru „od ręki” to jedna z głównych przewag konkurencyjnych Emitenta.

Walne Zgromadzenie Mennicy Skarbowej podjęło uchwałę o wypłacie 9,61 zł dywidendy na akcję, choć wcześniejsza rekomendacja Zarządu wskazywała na 6 zł. Dzień przyznania praw do dywidendy wyznaczono na 9 września, w czwartek, a więc akcje należy posiadać na rachunku na koniec sesji 7 września, we wtorek, aby być uprawnionym do otrzymania dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 22 września.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 8 lat, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i raportów analitycznych, prelegent na konferencjach inwestorskich. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW. Inwestor indywidualny z kilkuletnim doświadczeniem.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie