Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza raportu Comp S.A. - Kolejny etap fiskalizacji oraz dalszy rozwój projektu M/platform

© Gorodenkoff - stock.adobe.com

Comp wypracował w I kwartale 2021 roku zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie ok. 10,3 mln PLN, co stanowi wyraźny wzrost względem 6,0 mln PLN w I kwartale 2020. Wynik na działalności zaniechanej, odzwierciedlającej działalność w zakresie wypożyczalni samochodów elektrycznych we Wrocławiu spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji, był w pierwszym kwartale tego roku pomijalny (zysk 3 tys. PLN) wobec 2,4 mln PLN straty w analogicznym kwartale 2020. W efekcie zysk netto Compa przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł w I kwartale 2021 roku 10,3 mln PLN wobec 3,6 mln PLN w I kwartale 2020 roku (w przeliczeniu na akcję odpowiednio 2,23 PLN oraz 0,89 PLN).

 

Tabela 1: Wyniki finansowe Comp S.A. za I kwartał 2021 wraz z analogicznym okresem roku poprzedniego.

w tys. PLN

I kwartał 2021

I kwartał 2020

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży, w tym:

171 434

141 275

21,3%

Segment IT

58 220

47 095

23,6%

Segment Retail

113 431

94 505

20,0%

Pozostałe

-217

-325

-33,2%

Koszt własny sprzedaży

-117 788

-92 262

27,7%

Zysk brutto na sprzedaży

53 646

49 013

9,5%

Marża brutto na sprzedaży

31,3%

34,7%

-3.4 pp

Koszty sprzedaży

-21 703

-21 067

3,0%

jako % przychodów ze sprzedaży

12,7%

14,9%

-2.3 pp

Koszty ogólnego zarządu

-17 729

-17 071

3,9%

jako % przychodów ze sprzedaży

10,3%

12,1%

-1.7 pp

Pozostałe przychody operacyjne

3 127

6 785

-53,9%

Pozostałe koszty operacyjne

-1 894

-4 247

-55,4%

Zysk z działalności operacyjnej

15 447

13 413

15,2%

Marża operacyjna

9,0%

9,5%

-0.5 pp

Amortyzacja

-11 795

-10 419

13,2%

EBITDA

27 242

23 832

14,3%

Marża EBITDA

15,9%

16,9%

-1 pp

Przychody finansowe

310

1 064

-70,9%

Koszty finansowe

-2 218

-3 114

-28,8%

Zysk brutto

13 539

11 363

19,1%

Podatek dochodowy

-3 288

-5 317

-38,2%

Efektywna stopa podatkowa

24,3%

46,8%

-22.5 pp

Zysk netto z działalności kontynuowanej

10 251

6 046

69,6%

Marża netto

6,0%

4,3%

1.7 pp

Zysk netto z działalności zaniechanej

3

-2 425

-

Zysk przypadający na udziały mniejszości

-392

-636

-

Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

10 646

4 257

150,1%

Zysk netto na jedną akcję

2,23

0,89

150,1%

Źródło: Raporty finansowe spółki, obliczenia własne

Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży wspierany przez oba główne segmenty

Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w I kwartale 2021 roku o 21,3% r/r do 171,4 mln PLN (patrz wykres 1), wspierane zarówno przez segment IT (wzrost 23,6% r/r do 58,2 mln PLN) jak i segment Retail (wzrost 20,0% r/r do 113,4 mln PLN, wspierany kolejnym etapem fiskalizacji). Spółka w dalszym ciągu kładzie nacisk na rynki, na których postrzega swoją pozycję jako ugruntowaną, tj. bezpieczeństwa elektronicznego i informatycznego (trzon segmentu IT), w tym bezpieczeństwa specjalnego (w szczególności ochrony informacji), oraz rozwiązań dla sektora handlu i sprzedaży detalicznej, w szczególności produkcji wielofunkcyjnych urządzeń z funkcją fiskalną. Ponadto koncentruje się na dalszym rozwoju projektu M/platform (szczegóły poniżej). W I kwartale 2021, sprzedaż na rynku krajowym stanowiła 94% przychodów ze sprzedaży ogółem (podobnie jak rok temu).

 

Wykres: Przychody ze sprzedaży spółki Comp (w mln PLN)

Źródło: Raporty finansowe spółki

 

W dalszej części analizy bardzo szczegółowo omawiamy wynik, odnosimy się do strategii spółki, piszemy o jej perspktywach, a także o jej polityce dywidendowej. 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII