Chat with us, powered by LiveChat

Indeks Nastrojów Inwestorów najwyżej od połowy stycznia br.

Skomentuj artykuł

Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów Inwestorów drugi raz z rzędu przyniósł stabilizację odsetka byków oraz niedźwiedzi, zarówno na krajowym „podwórku”, ale także w USA. Warto jednak zauważyć, że zmiany te pozwoliły, aby indeks INI wspiął się na najwyższy poziom od połowy stycznia br.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

Bieżący odczyt INI przyniósł lekki przyrost optymizmu wśród inwestorów, a udział byków t/t wzrósł o 2,0 p.p. do 54,1%. Udział niedźwiedzi spadł z kolei t/t o 3,0 p.p., do 23,9%. Udział inwestorów neutralnie nastawionych do rynku wzrósł t/t o 1,0 p.p., tj. do 22,0%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

54,1%

Zmiana t/t: 2,0 p.p.

 

 

Neutralni

22,0%

Zmiana t/t: 1,0 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

23,9%

Zmiana t/t: -3,0 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 20.05-27.05.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

  

Najnowszy odczyt przyniósł wzrost indeksu INI, t/t o 5,0 p.p. do poziomu 30,3 pkt. Odczyt znalazł się tym samym na najwyższym poziomie od połowy stycznia br.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Indeks WIG w stosunku do poprzedniego tygodnia zyskał na wartości blisko 3,5% kontynuując wcześniejszy trend wzrostowy. Towarzyszył przyrost wciąż bardzo wysokiego poziomu odsetka optymistów (wzrost t/t o 2 p.p. do poziomu 54,1%) i jednocześnie dalszy spadek odsetka pesymistów. Udział niedźwiedzi t/t spadł o 3,0% do poziomu 23,9%.

 

Notowania WIG vs sentyment inwestorów

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Wyniki ankiety w USA tym drugi raz z rzędu przyniosły bardzo kosmetyczne zmiany. Udział byków spadł t/t o 0,6 p.p do poziomu 36,4%. Niemal identyczny udział przypadł inwestorom nastawionym neutralnie do rynku, a ich odsetek t/t wzrósł o 0,4 p.p. do 37,1%. Z kolei udział niedźwiedzi t/t wzrósł o zaledwie 0,1 p.p. do poziomu 26,4%.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 12.05-20.05.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.

 

Nastroje rynkowe w USA mierzone indeksem Fear & Greed Index wykazały wciąż relatywnie rosnące obawy inwestorów o tamtejszą sytuację rynkową. Odczyt tego indeksu choć wzrósł w stosunku do ubiegłego tygodnia do poziomu 38 pkt., a więc o 4 pkt. w stosunku do poprzedniego tygodnia, to wciąż pozostaje w strefie strachu, która obrazuje niepokój o dalszą koniunkturę giełdową. Zważając, że indeksy w USA są w pobliżu historycznych maksimów, można uznać, że jest to odczyt korzystny dla inwestorów oczekujących wzrostów na tamtejszym rynku. Zdecydowanie bardziej niepokojące byłyby bowiem odczyt obrazujący euforyczne nastroje rynkowe. 

 

Fear & Greed Index

Źródło: https://money.cnn.com/

 

 

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie