Chat with us, powered by LiveChat

Analiza spółki Tesla - wciąż dobre perspektywy, ale wycena niepokoi

Skomentuj artykuł
© Moose - stock.adobe.com

Tesla to jedna z tych spółek, które obserwuje się z ciekawością nawet stojąc z boku. W ciągu ostatnich 10 lat inwestycja w walory TSLA zamieniłaby 10 000 USD w bardzo przyjemne 1 200 000 USD. Polski inwestor zarobiłby sporo więcej, bo 10 000 PLN zainwestowane 10 lat temu dzisiaj byłyby warte 1 549 463.78 PLN (w 2011 dolar kosztował mniej ok 2.85, dzisiaj 3.68 PLN).


Jak widać na wykresie poniżej, od maja 2011 roku, zwrot z inwestycji w akcje Tesla przyniósłby zwrot 14.3 x większy niż w indeks SP500.

 

Rysunek 1 Porównanie zwrotu z inwestycji w akcje Tesli oraz szerokiego rynku (SP500)

Rysunek 1 Porównanie zwrotu z inwestycji w akcje Tesli oraz szerokiego rynku (SP500)

 

Tesla została założona w 2003 roku w Palo Alto w Kalifornii. Spółka jest pionowo zintegrowaną firmą zajmującą się zrównoważoną energią, której celem jest dostarczanie rozwiązań wspierających   przejście świata na mobilność elektryczną poprzez produkcję pojazdów elektrycznych. Sprzedaje panele słoneczne i dachy słoneczne do wytwarzania energii oraz baterie do stacjonarnego magazynowania dla nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, w tym dla spółek użyteczności publicznej. Wykonuje również dachy solarne i planuje wejście na rynek HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Obecnie spółka dzieli swoją działalność na dwa segmenty:

 • Samochodowy (automotive), odpowiada za 86% przychodów ze sprzedaży
 • Wytwarzanie i przechowywanie energii (energy generation and storage), generuje kolejne 14% przychodów ze sprzedaży

 

Co ciekawe, na poziome zysku brutto, segment samochodowy jest rentowny (marża zysku brutto 26.5%), natomiast segment wytwarzania i przechowywania energii generuje dla spółki straty w wysokości 170 mln$ (dane na Q1 2021. Natomiast od 2020 roku, spółka notuje straty na działalności nie związanej z produkcją i sprzedażą samochodów).

 

Tesla Roadster zadebiutował w 2008 r. był to jednocześnie pierwszy samochód spółki. Prace nad jego wprowadzeniem trwały w latach 2003-2008. Następne w kolejności były: Model S w 2012 r., Model X w 2015 r., Model 3 w 2017 r. I Model Y w 2020 r. Najnowszym samochodem, nad którym pracuje Tesla jest futurystyczny Cybertruck czyli należący do segmentu F, bazujący na Fordzie 150, pickup. Pierwsze modele Cybertucka mają trafić do klientów jeszcze w tym roku.

 

Tesla

Rysunek 2 Tesla Cybertruck, źródło Wikipedia

 

Obecnie w sprzedaży znajdują się:

 • Model 3: czterodrzwiowy sedan należący do segmentu D, produkowany w Szanghaju
 • Model Y: kompaktowy SUV zaliczany do segmentu D, produkowany w Fermont w Kalifornii – obecnie trwają prace nad rozpoczęciem produkcji tego modelu również w Szanghaju
 • Model S: czterodrzwiowy sedan z segmentu E, produkowany w Fermont
 • Model X: crossover należący do segmentu E, produkowany w Fermont

 

Globalne dostawy w 2020 r. Wyniosły 499647 sztuk. Tesla zadebiutowała na giełdzie w 2010 roku i zatrudnia około 71 000 osób. Tesla przeprowadziła IPO na NASDAQu w 2010 roku i był to jednocześnie pierwszy od 1956 roku (IPO Forda) giełdowy debiut amerykańskiego producenta samochodów. Spółka sprzedała 13.3 miliona akcji po cenie 17$ uzyskując 226 mln dolarów. Obecnie TSLA wyceniana jest na 607 mld $.

 

Analiza finansowa spółki jest dość ciekawa, bo w ostatnich latach Tesla miała tendencje do generowania strat:

 

Data

2016

2017

2018

2019

TTM

Total Net Income [mln $]:

-674.91

-1962

-976

-870

690

EPS diluted [$]:

-0.94

-2.37

-1.14

-0.98

0.63

 

Tabela 1 TSLA: zysk netto oraz zysk na akcję w latach 2016 – 2021.

* TTM czyli ostatnie 12 miesięcy
Źródło: opracowanie własne

 

Rysunek 2 TSLA: zysk netto i jego dynamika w latach 2016 - 2021<br>Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2 TSLA: zysk netto i jego dynamika w latach 2016 - 2021
Źródło: opracowanie własne

 

Jak widać z tabelki powyżej dopiero w ostatnim roku spółce udało się osiągnąć rentowność na poziomie zysku netto. Co za tym idzie poziomy wskaźnika PE również nie kształtowały się w minionych latach zbyt atrakcyjnie (de facto PE można podać w zasadzie tylko do bieżącego roku, a jego poziomy są kosmiczne, jak na podmiot o kapitalizacji wynoszącej blisko 560 mld USD). Obecnie za jednego dolara zysku spółki należy zapłacić blisko 1070$:

 

Rysunek 3 TSLA: wskaźnik PE oraz PE po korekcje o zadłużenie netto w latach 2016 – 2021<br>Źródło: opracowanie własneRysunek 3 TSLA: wskaźnik PE oraz PE po korekcje o zadłużenie netto w latach 2016 – 2021
Źródło: opracowanie własne

 

Sytuacja wygląda znacznie lepiej na poziomie EBITDA i gotówki generowanej w trakcie działalności operacyjnej. Tutaj można by uznać, że TSLA była wręcz tania w latach 2018-2019 (stosując proponowaną przez Petera Lyncha formułę PE = Growth do określenia wartości godziwej spółki*).

 

*Mowa o wskaźniku PEG, o którym pisze lynch w swojej książce One Up on Wall Street. W zasadzie Lynch nie jest autorem tej formuły, a jedynie ją spopularyzował. Pierwsza wzmianka na jej temat w literaturze pojawia się w 1969 roku w książce autorstwa Mario Farina o tytule: „A Beginner's Guide To Successful Investing In The Stock Market”. Obecnie coraz częściej stosuje się podejście zaprezentowane przeze mnie w niniejszym opracowaniu, zastępując zysk netto dowolnym ekwiwalentem. 

 

Data

2016

2017

2018

2019

TTM

EBITDA [mln $]:

399.56

-102

1559

2174

4224

Cash from operations [mln $]:

-123.83

-61

2098

2405

5943

 

Tabela 2 TSLA: EBITDA i gotówka z działalności operacyjnej w latach 2016 - 2021, źródło: opracowanie własne

 

Rysunek 4 TSLA: P/CFO i P/CFO ex cash w latach 2016 - 2021<br>Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4 TSLA: P/CFO i P/CFO ex cash w latach 2016 - 2021
Źródło: opracowanie własne

 

Rysunek 5 TSLA: P/EBITBA i P/EBITDA ex cash w latach 2016 – 2021<br>Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5 TSLA: P/EBITBA i P/EBITDA ex cash w latach 2016 – 2021
Źródło: opracowanie własne

 

Spółka dopiero od trzech lat generuje dodatnie przepływy gotówkowe na poziomie operacyjnym i od pięciu jest rentowna na poziomie EBITDA. W latach 2017 – 2018 akcje spółki poruszały się w przedziale 50-70$ i bazując na mnożnikach CFO i EBITDA były dość tanie (P/CFO 27-31, P/EBITDA 34-36). Dynamiki ww. wskaźników są na bardzo dobrym poziomie:

 

Rysunek 6 TSLA: EBITDA i jej dynamika w latach 2016-2021<br>Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6 TSLA: EBITDA i jej dynamika w latach 2016-2021
Źródło: opracowanie własne

 

Rysunek 7 TSLA: gotówka z działalności operacyjnej i jej dynamika w latach 2016-2021<br>Źródło: opracowanie własne

Rysunek 7 TSLA: gotówka z działalności operacyjnej i jej dynamika w latach 2016-2021
Źródło: opracowanie własne

 

Firmy na wczesnym etapie rozwoju zazwyczaj koncentrują się na przychodach ze sprzedaży. Te w przypadku Tesli charakteryzują się dość przyzwoitymi dynamikami, chociaż in minus należy zauważyć, że tempo wzrostu wyraźnie hamuje:

 

Rysunek 8 TSLA: sprzedaż i jej dynamika w latach 2016 - 2021<br>Źródło: opracowanie własne

Rysunek 8 TSLA: sprzedaż i jej dynamika w latach 2016 - 2021
Źródło: opracowanie własne

 

Podsumowując wyniki spółki widzimy, że w ostatnich pięciu latach, średnie tempo wzrostu:

 • Sprzedaży wynosiło 46%
 • EBITDA: 80%
 • Zysku na akcję (EPS) 0% - spółka jest rentowna na poziomie zysku netto po raz pierwszy w historii
 • Gotówki z działalności operacyjnej 168% (2018 - 2020)

 

Rysunek 9 TSLA: dynamiki wyników w latach 2016 - 2021,<br>Źródło: usstocks.pl

Rysunek 9 TSLA: dynamiki wyników w latach 2016 - 2021,
Źródło: usstocks.pl

 

Jak widać na rysunku powyżej, dużym kłopotem dla akcjonariuszy jest skłonność spółki do emisji akcji własnych. Od 2016 r., średniorocznie spółka emituje 12,5% nowych akcji. Z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ dopiero w 2018r Tesla po raz pierwszy była w stanie sfinansować swoje potrzeby inwestycyjne z generowanej w działalności operacyjnej gotówki. Stąd też emisja długu i akcji to jedyne dostępne dla spółki sposoby finansowania działalności. Tym niemniej, taki wzrost akcji Tesla w obiegu jest bardzo negatywny dla akcjonariuszy.

 

Data

2016

2017

2018

2019

TTM

Gotówka z działalności operacyjnej [mln $]

-123.83

-61.00

2 098.00

2 405.00

5 943.00

Gotówka z działalności inwestycyjnej [mln $]

-1 081.08

-4 196.00

-2 337.00

-1 436.00

-3 132.00

Emisja/umorzenie długu [mln $]

1 718.19

3 385.00

89.00

798.00

-2 488.00

Emisja/umorzenie akcji własnych [mln $]

1 701.73

400.00

0.00

848.00

12 269.00

Gotówka z działalności finansowej [mln $]

3 743.98

4 415.00

574.00

1 529.00

9 973.00

Tabela 3 TSLA: wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych

 

Rysunek 10 TSLA: prognozy zysku na akcję (2022-2023) oraz EBITDA (2022)

Rysunek 10 TSLA: prognozy zysku na akcję (2022-2023) oraz EBITDA (2022)

 

Jeżeli dojdzie do realizacji prognoz, przy dzisiejszych cenach (582$ za akcję), spółka będzie notowana w 2022 z:

 • P/E = 84.5 (2023 PE = 67.86)
 • P/EBITDA = 42.94

 

Wprawdzie dynamiki sprzedaży, EBITDA, czy CFO są bardzo dobre, to jednak dużym cieniem na spółce kładą się emisje akcji. Po przeliczeniu dynamik:

 • Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) EBITDA na akcję to 60.28%
 • CAGR CFO na akcję to 144% (2 lata)
 • CAGR Sprzedaży na akcję to 29.5%


Obecnie spółka nie ma problemów z zadłużeniem (ujemne zadłużenie netto) ponieważ jej płynne środki finansowe przekraczają poziom zadłużenia odsetkowego. Tym niemniej jako ciekawostkę można podać kształtowanie się podstawowych parametrów zadłużenia:

 

Rysunek 11 TSLA: wskaźniki zadłużenia w latach 2017-2021<br>Źródło: opracowanie własne – wskaźniki bilansowe liczone są dla średniego stanu aktywów i pasywów w poszczególnych latach

Rysunek 11 TSLA: wskaźniki zadłużenia w latach 2017-2021
Źródło: opracowanie własne – wskaźniki bilansowe liczone są dla średniego stanu aktywów i pasywów w poszczególnych latach

 

Ogólne zadłużenie spółki jest nieco poniżej 0.67, czyli normy dla wskaźnika, zadłużenie do kapitałów własnych poniżej 1 jest również na rozsądnym poziomie, a do tego widać przewagę zadłużenia długoterminowego na krótkoterminowym (struktura zobowiązań = 1.11). Jedynie zobowiązania do kapitałów własnych na poziomie 1.83 są delikatnie niepokojące i chciałoby się widzieć ten wskaźnik bliżej 1. Tym niemniej, przy komfortowej sytuacji gotówkowej spółki, nie jest to poważny problem.


Regulowanie zobowiązań również nie stanowi dla Tesli problemu:

 

Rysunek 12 TSLA wskaźniki płynności w latach 2017-2021<br>Źródło: opracowanie własne – wskaźniki bilansowe liczone są dla średniego stanu aktywów i pasywów w poszczególnych latach

Rysunek 12 TSLA wskaźniki płynności w latach 2017-2021
Źródło: opracowanie własne – wskaźniki bilansowe liczone są dla średniego stanu aktywów i pasywów w poszczególnych latach

 

Modelowo płynność bieżąca powinna się mieścić w przedziale od 1.3 do 2.0. W przypadku Tesli wskaźnik jest bardzo blisko połowy przedziału. Płynność szybka powinna oscylować w okolicy 1.0. Można by przyjąć, że spółka obecnie posiada nieco zbyt dużo płynnych aktywów, aczkolwiek wychylenie wskaźnika powyżej jedynki plasuje go po bezpiecznej stronie. Jedynie płynność gotówkowa wymaga poprawy, natomiast jeżeli dynamika wzrostu gotówki z działalności operacyjnej utrzyma się na zbliżonym poziomie, jak w ubiegłych latach, to już w przyszłym roku powinniśmy widzieć ten wskaźnik na właściwych poziomach.


Jako ciekawostka – zadłużenie netto jako procent kapitalizacji spółki. Obecnie spółka może się pochwalić przewagą gotówki i jej ekwiwalentów nad zobowiązaniami odsetkowymi. Z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy w historii.

 

Rysunek 13 TSLA: zadłużenie netto jako procent kapitalizacji lata 2016-2021<br>Źródło: opracowanie własne

Rysunek 13 TSLA: zadłużenie netto jako procent kapitalizacji lata 2016-2021
Źródło: opracowanie własne

 

Podsumowując – sytuacja finansowa spółki jest stabilna a perspektywy dobre. Mimo wszystko Tesla jest po prostu bardzo droga i nawet utrzymanie podobnych dynamik wyników w kolejnych latach nie uzasadnia kupna akcji po bieżących cenach. Największym cieniem na spółce kładą się gigantyczne emisje (12.5% akcji emitowanych co roku). Dodatkowo problematyczne są pomysły barwnego założyciela spółki – Elona Muska. Pewnie większość osób kojarzy go z wypowiedzi mocno wpływających na rynek kryptowalut (Tesla niedawno zainwestowała 1.5 mld $ w bitcoina), czy z ostrych polemik z amerykańskim nadzorem finansowym. Z jednej strony pieniądze lubią ciszę, z drugiej nie sposób nie uznać, że to Elon jest głównym czynnikiem stojącym za wzrostami cen akcji spółki.

 

Biorąc pod uwagę wycenę spółki z pewnością wskazana jest daleko idąca ostrożność inwestycyjna. Akcje Tesla w ostatnich latach cechowały się sporą dynamiką zmian i sądzić można, że tak może być również w kolejnych okresach.

 


Zastrzeżenie
Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

 

© 2012-2021 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Autor artykułu

 

Bartosz Szyma, USStocks.pl Bartosz Szyma, USStocks.pl

Zawodowy inwestor, programista, działacz społeczny, dziennikarz. W 2010 roku porzucił dobrze zapowiadającą się karierę w korporacji i od tego czasu utrzymuje się głównie z inwestowania.

Dzięki wdrożeniu zasady SWAN (SleepWellAtNight) i koncentracji na spółkach dywidendowych obecnie realizuje swoją drugą pasję – podróżowanie, a doglądanie inwestycji zajmuje mu nie więcej niż godzinę tygodniowo. W wolnym czasie, kiedy przebywa akurat w Polsce, aktywnie działa jako wolontariusz w kilku organizacjach charytatywnych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie