Chat with us, powered by LiveChat

Inwestorzy w USA boją się o dalszą hossę. Polscy inwestorzy pełni wiary w trend

Skomentuj artykuł

Ostatni odczyt indeksu INI przyniósł bardzo istotną poprawę nastrojów polskich inwestorów, co przełożyło się na największy od grudnia ubiegłego roku przyrost indeksu INI oraz największy przyrost odsetka optymistów od stycznia br. W USA z kolei wyraźnie wzrósł niepokój tamtejszych inwestorów o dalszy trend wzrostowy.  Przełożyło się to na istotne pogorszenie sentymentu do tamtejszego rynku. 

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

Najnowszy odczyt nastrojów inwestorów przyniósł wyraźny przyrost optymistów, a ich udział t/t wzrósł aż o 10,6 p.p. do 55,9%, co oznacza, że bycze nastroje są najwyższe obecnie od stycznia br. Udział niedźwiedzi spadł z kolei t/t o 3,8 p.p., do 28,0%. Udział inwestorów neutralnie nastawionych do rynku spadł t/t o 6,8 p.p., tj. do 16,1%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

55,9%

Zmiana t/t: 10,6 p.p.

 

 

Neutralni

16,1%

Zmiana t/t: -6,8 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

28,0%

Zmiana t/t: -3,8 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 6.05-13.05.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Bieżący tydzień przyniósł dość istotny spadek indeksu INI. Najnowszy odczyt to 28 p.p. co oznacza wzrost o 14,5 p.p. w stosunku do ubiegłotygodniowego odczytu. Jest to jednocześnie największy punktowy wzrost indeksu INI od grudnia ubiegłego roku.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Indeks WIG w stosunku do poprzedniego zyskał na wartości blisko 2% kontynuując wcześniejszy trend wzrostowy. Towarzyszył temu wyraźny przyrost odsetka optymistów tj. t/t wzrost aż o 10,6 p.p. przy jednoczesnym spadku odsetka pesymistów, co oznacza, że wiara inwestorów w hossę wraz ze wzrostem rynku, umacniała się. 

 

Notowania WIG vs sentyment inwestorów

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Wyniki ankiety w USA przyniosły w ostatnim odczycie bardzo istotny spadek odsetka byków. Ich udział spadł t/t o 7,8 p.p do poziomu 36,5%. Identyczny udział przypadł inwestorom nastawionym neutralnie do rynku, a ich odsetek t/t wzrósł o 4 p.p. Z kolei udział niedźwiedzi t/t wzrósł o 3,9 p.p. do poziomu 27,0%.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 05.05-12.05.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.

 

Nastroje rynkowe w USA mierzone indeksem Fear & Greed Index tym razem wykazywały podobne tendencje jak Sentiment Survey, wskazując na rosnące obawy amerykańskich inwestorów o tamtejszą hossę. Odczyt tego indeksu spadł w stosunku do ubiegłego tygodnia do poziomu 41 pkt., a więc o 14 pkt. w stosunku do poprzedniego tygodnia, przechodząc tym samym do strefy czerwonej obrazującej rosnący strach.

 

Fear & Greed Index

Źródło: https://money.cnn.com/

 

Follow @Piotr_Cieslak_

 

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie