Chat with us, powered by LiveChat

Mniejszy optymizm wśród rodzimych inwestorów

Skomentuj artykuł

 Ostatni odczyt indeksu INI przyniósł zauważalne pogorszenie nastrojów wśród rodzimych inwestorów. Indeks spadł  bowiem do poziomu 13,5 p.p. obniżając się tym samym w stosunku do poprzedniego tygodnia o 8,9 p.p. W USA nastroje tym razem nie uległy większym zmianom. 

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

Ostatni odczyt nastrojów inwestorów przyniósł spadek udziału byków t/t o 4,7 p.p. do 45,3%. Udział niedźwiedzi wzrósł z kolei o 4,1 p.p., do 31,8%. Udział inwestorów neutralnie nastawionych do rynku wzrósł natomiast symbolicznie t/t o 0,6 p.p., tj. do 23%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

45,3%

Zmiana t/t: -4,7 p.p.

 

 

Neutralni

23,0%

Zmiana t/t: 0,6 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

31,8%

Zmiana t/t: 4,1 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 22.04-29.04.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Bieżący tydzień przyniósł dość istotny spadek indeksu INI. Najnowszy odczyt to 13,5 p.p. co oznacza spadek o 8,9 p.p. w stosunku do ubiegłotygodniowego odczytu.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

 

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Indeks WIG w stosunku do poprzedniego tygodnia nie zmienił istotnie swojej wartości, bo stracił na wartości zaledwie 0,2%. Towarzyszył temu jednak wzrost obaw o sytuację rynkową, co przełożyło się na 4,7 p.p. spadek optymistów w stosunku do poprzedniego odczytu, przy jednoczesnym przyroście odsetka pesymistów o 4,1 p.p. 

 

Notowania WIG vs sentyment inwestorów

 

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Wyniki ankiety w USA nie przyniosły tym razem istotnych zmian. Udział optymistów wzrósł na tamtejszym rynku t/t o 1,7 p.p do poziomu 44,3%. Z kolei udział niedźwiedzi t/t spadł o 2,6 p.p. do poziomu 23,1%. Inwestorzy neutralnie nastawieni do rynku stanowili 32,5% ankietowanych, co oznacza wzrost t/t o raptem 0,7 p.p.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 21.04-28.04.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.

 

Nastroje rynkowe w USA mierzone indeksem Fear & Greed Index w odróżnieniu od ww. wskazań uległy pogorszeniu. Odczyt indeksu spadł do poziomu 55, a więc o 11 pkt. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Tym samym znalazł się w neutralnej strefie, nadal pozostając w sporej odległości od dużego optymizmu.

 

Fear & Greed Index

Źródło: https://money.cnn.com/

 

Follow @Piotr_Cieslak_

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie