Chat with us, powered by LiveChat

Czym są Dywidendowi Arystokraci

Skomentuj artykuł
© Talaj - stock.adobe.com

Dywidenda – zysk jakim spółka dzieli się ze swoimi akcjonariuszami. Model inwestowania w spółki dywidendowe staje się coraz popularniejszy również w Polsce.

 

Wprawdzie historia polskiej giełdy sięga 1817 roku, co czyni ją zaledwie o 25 lat młodszą od amerykańskiej NYSE, to jednak w swojej obecnej formie, GPW funkcjonuje od 16 kwietnia 1991 roku. Oznacza to, że nasz rynek niedawno świętował 30 lecie istnienia w swojej trzeciej odsłonie. Okresy funkcjonowania polskiej giełdy wyglądały następująco:

 

  1. 1817-1915
  2. 1919-1939
  3. 1991-


Pomimo ponad 200 lat od powstania pierwszej giełdy papierów wartościowych w Polsce, ze względu na trudną historię naszego kraju, nie mamy aż tak długich tradycji inwestycyjnych, jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Królestwie Niderlandów [1]. Jeżeli zatem interesujemy się inwestowaniem dywidendowym, warto wyjść poza Polskę i sprawdzić co do zaoferowania mają inne kraje.


Wątek historyczny pojawił się nie tak do końca przypadkowo. Chciałem rzucić właściwe światło na pierwszy przystanek inwestora dywidendowego, który dopiero co zaczyna przyglądać się rynkom zagranicznym. Jednym z pierwszych haseł, które Amerykanom przyjdą na myśl w trakcie dyskusji o inwestowaniu dywidendowym będą tytułowi Dywidendowi Arystokraci. Dywidendowi Arystokraci to indeks uruchomiony przez Standard and Poors w maju 2005. W jego skład wchodzą te podmioty z SP500, które mogą pochwalić się wypłacaniem rosnących dywidend od co najmniej 25 lat. Innymi słowy, aby wejść w skład indeksu Dividend Aristocrats, spółka musi nie tylko nieprzerwanie płacić dywidendy od co najmniej 25 lat, ale dodatkowo dywidendy te muszą w każdym kolejnym roku być wyższe niż w roku poprzednim. Takich podmiotów w Stanach było na koniec grudnia 2020 roku 66 [2], z czego 10 największych (mierzonych udziałem w indeksie), to:

 

Nazwa

Ticker

Udział [%]

Nucor Corp.

NUE

2.06

People’s United Financial

PBCT

1.82

Cincinnati Financial Corp.

CINF

1.75

Federal Realty Invs. Trust

FRT

1.75

PPG Industries Inc.

PPG

1.72

General Dynamic Corp.

GD

1.71

S&P Global Inc.

SPGI

1.70

Exxon Mobile Corp.

XOM

1.70

Genuine Parts Corp.

GPC

1.69

Intl Business Machines Corp.

IBM

1.69

Źródło: S&P 500® DIVIDEND ARISTOCRATS

 

Warto dodać, że sporo spółek wypłaca rosnące dywidendy zdecydowanie dłużej niż wymagane 25 lat. W poniższej tabelce znajduje się lista 10 spółek, które najdłużej płacą rosnące dywidendy:

 

Nazwa

Ticker

Lata

3M Co.

MMM

58

Coca-Cola Co.

KO

58

Colgate Palmolive Co.

CL

58

Dover Corp.

DOV

58

Emerson Electric Co.

EMR

58

Genuine Parts Corp.

GPC

58

Johnson&Johnson

JNJ

58

Procter&Gamble Co.

PG

58

Stanley Black & Decker Inc.

SWK

53

Hormel Foods Corp.

HRL

52

Źródło: PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF FactSheet

 

Tu ponownie należałoby zrobić gwiazdkę, ponieważ wypłacanie rosnącej dywidendy niekoniecznie oznacza to samo, co wypłacenie dywidendy. I tak większość z powyższej dziesiątki dywidendy wypłaca znacznie dłużej, a podnosi je przez okres wskazany w tabelce. Moim ulubionym przykładem jest tutaj Colgate Palmolive.


Colgate rozpoczął wypłacanie dywidendy w styczniu 1887 roku i od tego czasu nieprzerwanie dzieli się gotówką z akcjonariuszami, a ostatnio podwyższał wypłaty w kwietniu b.r. (+2.27%). Jak łatwo policzyć, w tym roku obchodzimy 134 jubileusz pierwszej dywidendy. Pierwszy na liście 3M Company rozpoczął dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w 1916 roku, czyli 14 lat po założeniu, natomiast ostatni raz dywidendę podwyższył w lutym 2021. Podwyżka wyniosła 0.66%. Znana z kolei wszystkim Coca Cola płaci od 1920 roku, natomiast ostatnio podwyższyła dywidendę w marcu b.r. o 2.4%. W zasadzie można by tak wymieniać przy każdej za spółek wchodzących w skład Indeksu Dividend Arostocrats. Całkiem sporo z tych spółek wypłaca dywidendy od 100 i więcej lat. I to na prawdę robi wrażenie szczególnie jeżeli spojrzymy na te wypłaty przez pryzmat ilości pokoleń, które mogły cieszyć się strumieniem gotówki wpływającej z inwestycji poczynionych jeszcze przez pra-pra przodków. W zasadzie przy założeniu, że nowe pokolenie pojawia się średnio po 25 latach to, począwszy od pierwszej wypłaty, Colgate może właśnie płacić szóstemu pokoleniu inwestorów. Mam nadzieję, że i w Polsce kiedyś doczekamy takich podmiotów.


Na sam koniec koniecznie trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto rozpocząć poszukiwanie spółek dywidendowych od Arystokratów? Otóż pomimo tego, iż 2020 rok zdecydowanie należał do spółek technologicznych, a przedstawicieli tego sektora, póki co wśród Arystokratów jest jeszcze stosunkowo niewielu, to sam indeks ma tendencję do outperformowania rynku, a jak wiadomo na sam koniec wszystkim chodzi o jak najlepszy wynik.

 

  Dividend Aristocrats S&P 500 Outperformance
2001 10,80% -11,90% 22,70%
2002 -9,90% -22,10% 12,20%
2003 25,40% 28,70% -3,30%
2004 15,50% 10,90% 4,60%
2005 3,70% 4,90% -1,20%
2006 17,30% 15,80% 1,50%
2007 -2,10% 5,50%

-7,60%

2008 -21,90% -37,00% 15,10%
2009 26,60% 26,50% 0,10%
2010 19,25% 15,06% 4,19%
2011 8,33% 2,11% 6,22%
2012 16,94% 16,00% 0,94%
2013 32,27% 32,39% -0,12%
2014 15,76% 13,69% 2,07%
2015 0,93% 1,38% -0,45%
2016 11,83% 11,96% -0,13%
2017 21,73% 21,83% -0,10%
2018 -2,73% -4,38% 1,65%
2019 27,97% 31,49% -3,52%
2020 8,68% 18,40% -9,72%

Moneyinvestexpert.com © 2021

 


[1] Giełda w Amsterdamie jest najstarszą giełdą papierów wartościowych na świecie. Została założona w 1602 roku

[2] Pełna lista spółek wchodzących w skład Indeksu Arystokratów jest do znalezienia na Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500_Dividend_Aristocrats


Zastrzeżenie
Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

 

© 2012-2021 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Autor artykułu

 

Bartosz Szyma, USStocks.pl Bartosz Szyma, USStocks.pl

Zawodowy inwestor, programista, działacz społeczny, dziennikarz. W 2010 roku porzucił dobrze zapowiadającą się karierę w korporacji i od tego czasu utrzymuje się głównie z inwestowania.

Dzięki wdrożeniu zasady SWAN (SleepWellAtNight) i koncentracji na spółkach dywidendowych obecnie realizuje swoją drugą pasję – podróżowanie, a doglądanie inwestycji zajmuje mu nie więcej niż godzinę tygodniowo. W wolnym czasie, kiedy przebywa akurat w Polsce, aktywnie działa jako wolontariusz w kilku organizacjach charytatywnych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie