Chat with us, powered by LiveChat

Strach zajrzał w oczy inwestorów z USA. Rodzimi inwestorzy wciąż bardzo optymistyczni

Skomentuj artykuł

Ostatni odczyt indeksu INI przyniósł wyłącznie symboliczną zmianę nastrojów rodzimych inwestorów. Udział byków spadł bowiem t/t o zaledwie 0,3 p.p. do 50,0%. Zdecydowanie więcej działo się za oceanem. W USA bowiem odsetek optymistów spadł aż o ponad 10% wracając pierwszy raz od kilku tygodni wyraźnie poniżej poziomu 50%.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

Zgodnie z najnowszym odczytem nastrojów inwestorów udział byków nie uległ od ubiegłego tygodnia istotnym zmianom i spadł t/t o zaledwie 0,3 p.p. do 50,0%, co oznacza, że dokładnie połowa inwestorów to optymiści. Udział niedźwiedzi spadł z kolei o 1,6 p.p., do 27,6%. Udział inwestorów neutralnie nastawionych do rynku wzrósł natomiast t/t o 1,9 p.p., tj. do 22,4%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

50,0%

Zmiana t/t: -0,3 p.p.

 

 

Neutralni

22,4%

Zmiana t/t: 1,9 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

27,6%

Zmiana t/t: -1,6 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 22.04-29.04.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Bieżący tydzień przyniósł ponownie lekki wzrost indeksu INI. Najnowszy odczyt to 22,4 p.p., co oznacza zwyżkę w stosunku do poprzedniego tygodnia o 1,3 p.p.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Indeks WIG w stosunku do poprzedniego tygodnia zyskał na wartości 2,8%.  Towarzyszyła temu stablilizacja udziały inwestorów optymistycznie nastawionych do rynku, przy 1,6% spadku udziału inwestorów negatywnie nastawionych do rynku. 

 

Notowania WIG vs sentyment inwestorów

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Wyniki ankiety w USA przyniosły z kolei zdecydowanie wyraźniejsze zmiany, szczególnie w stosunku do rodzimego indeksu nastrojów. Udział optymistów spadł bowiem t/t aż o 10,1 p.p do poziomu 42,6%. Dość wyraźna zmiana nastąpiła również po stronie niedźwiedzi gdzie udział ich t/t wzrósł o 5,2 p.p. do poziomu 25,7%. Inwestorzy neutralnie nastawieni do rynku stanowili 31,8% ankietowanych, co oznacza wzrost t/t o 5,0 p.p.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 21.04-28.04.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.

 

Z kolei nastroje w USA mierzone indeksem Fear & Greed Index w odróżnieniu od ww. wskazań poprawiły się wraz z dalszą poprawą sytuacji na tamtejszym rynku. Odczyt indeksu wzrósł do poziomu 66, podczas gdy w poprzednim tygodniu był na poziomie 56, a więc bliżej strefy neutralnej. Niemniej mimo tego wzrostu odczyt indeksu nadal jest daleki od ekstremalnego optymizmu. 

 

Fear & Greed Index

Źródło: https://money.cnn.com/

 

Follow @Piotr_Cieslak_

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie