Chat with us, powered by LiveChat

Sprawozdanie Zarządu SII za rok 2007

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z działalności za rok 2007:

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych:   [plik pdf 54KB]
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego   [plik pdf 180KB]1
Sprawozdanie finansowe część I:   [plik pdf 177KB]1
Sprawozdanie finansowe część II:    [plik pdf 51KB]
Sprawozdanie finansowe część III:   [plik pdf 29KB]
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej   [plik pdf 1,03MB]1
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego   [plik pdf 222KB]1

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie