Chat with us, powered by LiveChat

Udział byków w Polsce i USA na poziomie przekraczającym 50%

Skomentuj artykuł

Ostatni odczyt indeksu INI przyniósł wzrost udziału byków do poziomu przekraczającego 50%. Podobna sytuacja wciąż ma także miejsce w USA, gdzie również byki stanowią bezwzględną większość. Wzrostowi odsetka polskich inwestorów pozytywnie nastawionych do rynku towarzyszył 1,5% spadek indeksu WIG.  

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

 

Zgodnie z najnowszym odczytem nastrojów inwestorów udział byków wzrósł t/t o 1,8 p.p. do 50,3%, co oznacza, że byki są obecnie w bezwzględnej większości. Wzrost ten nastąpił kosztem pesymistów, których udział t/t spadł symbolicznie o 0,3 p.p., do 29,2% oraz kosztem inwestorów neutralnie nastawionych do rynku Inwestorzy, którzy zmniejszyli swój udział t/t o 1,6 p.p., tj. do 20,5%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

50,3%

Zmiana t/t: 1,8 p.p.

 

 

Neutralni

20,5%

Zmiana t/t: -1,6 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

29,2%

Zmiana t/t: -0,3 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 15.04-22.04.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Bieżący tydzień przyniósł lekki wzrost indeksu INI. Najnowszy odczyt to 21,1 p.p., co oznacza zwyżkę w stosunku do poprzedniego tygodnia o 2,1 p.p.

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

 

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Indeks WIG w stosunku do poprzedniego tygodnia zaliczył 1,5% spadek.  Towarzyszył temu wzrost udziału inwestorów optymistycznie nastawionych do rynku, przy jednoczesnym symbolicznym spadku inwestorów negatywnie nastawionych do rynku. 

 

Notowania WIG vs sentyment inwestorów

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Wyniki ankiety w USA przyniosły nieznaczne obniżenie euforycznych nastrojów uczestników amerykańskiego rynku akcji. Niemniej optymizm wciąż pozostaje bardzo wysoki. Udział byków wyniósł bowiem w bieżącym tygodniu 52,7% spadając t/t o zaledwie 1,1 p.p. Dość wyraźna zmiana nastąpiła po stronie niedźwiedzi gdzie z kolei t/t nastąpił spadek o 4,2 p.p. do poziomu 20,5%. Inwestorzy neutralnie nastawieni do rynku stanowili 26,8% ankietowanych, co oznacza wzrost t/t o 5,2 p.p.

 

Sentiment Survey
 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 14.04-21.04.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.

 

Zerkając na nastroje inwestorów w USA warto też spojrzeć na Fear & Greed Index. Jego wartość jest w okolicach strefy neutralnej, co oznacza, że nadal daleko jest do euforii na tamtejszym rynku.  

 

Fear & Greed Index

Źródło: https://money.cnn.com/

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie