Chat with us, powered by LiveChat

Tniemy straty na jednej inwestycji (16.04.2021)

Skomentuj artykuł
@ Chaosamran_Studio - stock.adobe.com

Postanowiliśmy uciąć stratę na walorach PCF Group. W trakcie dzisiejszej sesji sprzedaliśmy 45 akcji spółki po cenie 69,65 zł, realizując stratę rzędu 12,2%.

 

Zgodnie z naszym oczekiwaniem Outriders – gra stworzona przez PCF, została pozytywnie oceniona przez media branżowe, a liczba graczy (peak) uplasowała produkcję na drugim miejscu wśród polskich gier, tuż za CP2077. Można to uznać za bardzo duży sukces projektu. Niemniej zbyt długo przeciągające się problemy techniczne, związane początkowo z serwerami, a później z innymi aspektami gry, spowodowały, że Outriders od początku miał pod górkę. Gra w bestselerach Steam długo plasowała się na 1 miejscu, a jeszcze dłużej w pierwszej piątce bestselerów, co z pewnością będzie implikować dobrą sprzedaż. Niemniej w konsekwencji ocen słabszych niż oczekiwane (obecnie 65% pozytywów, a początkowo poniżej 50% pozytywów), również sprzedaż gry jest niższa niż zakładaliśmy. Ponadto gra wypadła dziś poza TOP 10 bestselerów Steam. W konsekwencji widzimy ryzyko wydłużenia się czasu zwrotu gry w stosunku do naszych wewnętrznych pierwotnych oczekiwań stanowiących głowną przesłankę inwestycji. Mając na uwadze, że dodatkowo na wykresie doszło do przełamania istotnego wparcia na poziomie 71,5 zł, zdecydowaliśmy się zamknąć tę pozycję ze stratą.

 

PCF – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Potwierdzenie transakcji
Źródło: serwis transakcyjny Noble Securities.

 

Szerzej zmiany w Portfelu omawiamy w trakcie webinarów analitycznych.

 

Bieżący stan rachunku

Poniżej prezentujemy aktualny skład naszego Portfela.

 

Walor  Data zakupu Cena zakupu 

Liczba akcji

Bieżąca

stopa zwrotu

Udział w Portfelu

Brand24 2020-09-25 25,20 zł 200 21,2% 8% 
Ailleron 2020-10-01 6,72 zł 370 133% 8%
AB 2020-10-07 27,80 zł 180 62,5% 11%
Kernel 2021-01-14 53,70 zł 86 -3,4% 6%
Skarbiec Holding 2021-01-20 27,30 zł 240 64,5% 14%
Toya 2021-03-15 6,48 zł 1.050 29,7% 12%
Creepy Jar 2021-02-04 979 zł 7 -6,0% 9%
BOŚ 2021-02-18 7,16 zł 490 13,8% 5%
OAT 2021-03-18 52 zł 70 4,2% 5%
Answear 2021-03-19 33,35 zł 110 4,8% 5%
Ryvu Therapeutics 2021-03-19 52,60 zł 70 0,6% 5%

 

Aktywa Wartość Udział w Portfelu
Akcje 65,9 tys. zł 88%
Gotówka 8,8 tys. zł 12%
Portfel SII 74,7 tys. zł 100%

 

Obecna stopa zwrotu Portfela SII jest 113,4% na plusie. Dla porównania – w tym samym okresie indeks WIG stracił na wartości 9,4%.

 

Stopa zwrotu Portfela SII oraz indeksu WIG
Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

© 2012-2021 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie