Chat with us, powered by LiveChat

OncoArendi Therapeutics: Jako jedyni na świecie rozwijamy małe cząsteczki wiążące się z YKL-40

Skomentuj artykuł

W środę, 31 marca 2021 r., na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odbył się czat inwestorski z dr Marcinem Szumowskim - Prezesem Zarządu, CEO OncoArendi Therapeutics, dr Rafałem Kamińskim - Członkiem zarządu, CSO OncoArendi Therapeutics oraz Sławomirem Broniarkiem - Członkiem zarządu, CFO Spółki. Podczas czatu rozmawiano m.in. o realizowanych przez Spółkę projektach i ich potencjale.

Leki oparte o mRNA

Wiele z pytań zadanych przez uczestników czatu dotyczyło leków opartych o mRNA. Pytano o to, czy spółka wymaga dużego wzmocnienia kadrowego i kompetencyjnego dla realizacji strategii w tym obszarze, jak również o powody postawienia na mRNA, a nie np. na DNA.

 

Budujemy zespół bioinformatyczny i rekrutujemy specjalistów z zakresu genetyki i biologii mRNA. Kompetencje w zakresie odkrywania i rozwoju innowacyjnych małych cząsteczek mamy już w firmie – wyjaśniał przedstawiciel Zarządu Spółki

 

W naszej ocenie mRNA jest bliższe naszym kompetencjom i jest bardziej podatne na modulację małymi cząsteczkami. Olbrzymi potencjał terapeutyczny mRNA będzie prawdziwą rewolucją w medycynie – dodał.

 

Spółka w odpowiedzi na inne pytanie zapewniła także, że zamierza podejmować działania, których celem będzie ułatwienie zrozumienia obszaru nRNA.

 

W komunikacji inwestorskiej będziemy intensyfikować działania edukacyjne, w szczególności dotyczące nowego obszaru mRNA – zadeklarował przedstawiciel Spółki.

 

Inwestorzy pytali też o to na jakim etapie rozwoju leków opartych o mRNA dochodzi z reguły do otwarcia okna transakcyjnego związanego ze sprzedażą takich projektów.

 

Ostatnie transakcje były zawierane na etapie wczesnych związków wiodących (hit to lead i lead optimisation). To powoduje, że również liczymy na podobne, wczesne okno transakcyjne – wyjaśniono inwestorom.

Kluczowe projekty

Sporo miejsca podczas czatu poświęcono inwestorzy poświęcili również projektom OATD-01, OATDT-02, czy YKL-40.

 

W odpowiedzi na pytanie o potencjał YKL-40, przedstawiciel zarządu mówił:

 

Widzimy bardzo duże zainteresowanie rynku tym nowym celem terapeutycznym. Zgodnie z naszą wiedzą jako jedyni na świecie rozwijamy małe cząsteczki wiążące się z YKL-40. Sądzimy, że już po wyłonieniu kandydata klinicznego otworzy się dla tego projektu okno transakcyjne.

 

Uczestnicy czatu pytali również o to, kiedy można spodziewać się wejścia OATD-02 w fazę I badania klinicznego.

 

Wejścia do badań klinicznych dla OATD-02 spodziewamy się w ciągu najbliższego roku, poprzedzonego spotkaniem z regulatorem (Scientific Advice) w drugiej połowie bieżącego roku.

 

Z kolei odnosząc się do potencjał przedstawiciel Zarządu dodał:

 

Potencjał rynkowy OATD-02 może być porównywalny z OATD-01. Jednak możemy spodziewać się większej sprzedaży, ze względu na rozmiar rynku immunoonkologicznego. Poprzednia transakcja otwiera nam drzwi do większej liczby potencjalnych partnerów.

 

Podczas czatu nie zabrakło również pytań dotyczących umowy Spółki z firmą Galapagos. Inwestorzy prosili m.in. o wyjaśnienie, czy Spółka będzie generować przychody z umowy z Galapagos zanim jeszcze dojdzie do wprowadzenia potencjalnego leku na rynek. Pytali również o to kiedy Zarząd spodziewa się kolejnych informacji o rezultatach osiąganych w dalszych badaniach klinicznych związku GLPG4716.

 

W umowie przewidziane są kamienie milowe rozwojowe i regulacyjne, które będą należne przed wprowadzeniem leku na rynek. Stanowią one przeważającą część całkowitej wartości umowy. OncoArendi w ramach Joint Steering Committee uzgadnia z partnerem dalsze plany rozwoju klinicznego GLPG4716. Informacje w tym zakresie objęte są klauzulą poufności. Galapagos NV będzie informowało o wszystkich istotnych postępach i kamieniach milowych osiąganych w tym badaniu. Niezwłocznie będziemy przekazywać rynkowi te informacje po ich upublicznieniu. GLPG4716 ma wysoki priorytet w pipelinie naszego partnera - odpowiadał członek Zarządu Spółki.

 

Zapoznaj się z pełnym zapisem czatu inwestorskiego z OncoArendi Therapeutics

 

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie